Legea 333/2006

LEGE   Nr. 333 din 17 iulie 2006

privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 629 din 20 iulie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. 1

(1) Se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, în subordinea direcţiilor judeţene de tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, centre de informare şi consiliere pentru tineri, pentru categoria de vârstă 14 – 35 de ani.

(2) Centrele de informare şi consiliere pentru tineri au ca atribuţii informarea, consilierea şi consultanţa acordată tinerilor în domenii de interes specifice.

(3) Centrele de informare şi consiliere pentru tineri vor fi înfiinţate în municipii reşedinţă de judeţ, precum şi în alte localităţi, dacă se consideră necesar.

ART. 2

(1) În cadrul activităţii de consiliere, centrele de informare şi consiliere pentru tineri pot apela la colaboratori externi pentru furnizarea de expertiză specifică.

(2) Distribuirea informaţiilor de interes general se poate face prin intermediul mass-media, pliantelor, caietelor de programe, materialelor de reclamă.

(3) Pentru asigurarea obţinerii de informaţii de interes specific, în cadrul centrelor de informare şi consiliere pentru tineri se asigură acces gratuit la Internet.

ART. 3

Serviciile oferite de centrele de informare şi consiliere pentru tineri sunt gratuite şi accesibile, cu respectarea principiului nediscriminării.

ART. 4

Serviciile oferite de centrele de informare şi consiliere pentru tineri asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

ART. 5

Autorităţile administraţiei publice locale pun la dispoziţia centrelor de informare şi consiliere pentru tineri spaţii adecvate desfăşurării activităţii.

ART. 6

(1) Centrele de informare şi consiliere pentru tineri vor elabora baze de date cu privire la informaţiile de interes pentru tineri, pe care au obligaţia de a le actualiza.

(2) Centrele de informare şi consiliere pentru tineri transmit administraţiei publice locale şi centrale analize cu privire la problemele cu caracter general cu care se confruntă tinerii.

ART. 7

Instituţiile statului furnizează informaţii necesare bunei funcţionări a centrelor de informare şi consiliere pentru tineri şi colaborează în vederea identificării de soluţii la problemele semnalate potrivit art. 6 alin. (2).

ART. 8

Autoritatea Naţională pentru Tineret are obligaţia de a elabora strategia naţională anuală cu privire la informarea şi consilierea tinerilor, strategie ce va fi implementată la nivel local de către fiecare centru de informare şi consiliere pentru tineri.

ART. 9

Organizarea, funcţionarea şi dotarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri se stabilesc prin regulament, elaborat de Autoritatea Naţională pentru Tineret, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

ART. 10

Centrele de informare şi consiliere pentru tineri derulează programe proprii, specifice zonei în care funcţionează, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale şi pot dezvolta colaborări şi parteneriate cu organizaţii neguvernamentale şi alte categorii de parteneri sociali.

ART. 11

Fondurile necesare înfiinţării, dotării şi funcţionării centrelor de informare şi consiliere pentru tineri se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.

ART. 12

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

—————