Declaratia de avere si de interese 2022

DA BĂLUȚOIU FLORENȚA-CAMELIA

DA CĂTĂNOIU GABRIELA

DA COMANESCU ADRIAN-CORNEL

DA DAN MARIUS-SILVIAN

DA DIACONU ROZALIA-CARMEN

DA DINU PAUL-VIOREL

DA DUMBRĂVESCU IOAN

DA FOLESCU CARMEN-NICOLLE

DA GEALAPU ILEANA

DA ION POPESCU CLARA-GEORGIANA

DA MARINESCU BOGDAN

DA NADOLU SILVIA-ANA

DA POENARU IRINEL Rectificativă

DA PREOTEASA RODICA

DA ȘERBAN ANCA-MIHAELA

DI BĂLUȚOIU FLORENȚA-CAMELIA

DI CĂTĂNOIU GABRIELA

DI COMANESCU ADRIAN-CORNEL

DI DAN MARIUS-SILVIAN

DI DIACONU ROZALIA-CARMEN

DI DINU PAUL-VIOREL

DI DUMBRĂVESCU IOAN

DI FOLESCU CARMEN-NICOLLE

DI GEALAPU ILEANA

DI ION POPESCU CLARA GEORGIANA

DI MARINESCU BOGDAN

DI NADOLU SILVIA-ANA

DI POENARU IRINEL

DI PREOTEASA RODICA

DI ȘERBAN ANCA-MIHAELA