Anunt selectie parteneri descopera-ti orasul!

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea anunță intenția de a selecta parteneri pentru implementarea proiectului ” Descoperă-ți orașul!”

Proiectul are ca scop  creșterea și diversificarea cosumlului cultural în rândul tinerilor și se va  desfășura in perioada  1 septembrie -11 octombrie 2021.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Creșterea cu 15% a gradului de informare  a 40 de tineri despre obiectivele culturale ale orașului Râmnicu Vâlcea
 • Dezvoltarea competențelor creative și culutrale a 40 d tineri

Proiectul  ”Descoperă-ți orașul” va consta în organizarea  unui concurs treasure hunt în  Râmnicu Vâlcea  adresat tinerilor vâlceni.

 Condiții de eligibilitate

 • sa fie O.N.G. de și pentru tineret cu sediul în județul Vâlcea
 • să aibă experiență în lucru cu tinerii și în folosirea metodelor nonformale în lucru cu tinerii
 • să aibă capacitatea și experiența organizării  de  activități  de tip  tresure hunt

 Atribuții în proiect:

          –realizarea regulamentului concursului împreună cu DJST Vâlcea

– promovarea proiectului în rândul tinerilor vâlceni

– organizarea concursului  în parteneriat cu DJST Vâlcea

 Criterii de selecție

Selectarea partenerului/partenerilor se va face pe baza documentelor transmise

 • Scrisoare de intenție
 • CV- ul organizației
 • CV-ul persoanei/persoanelor propuse să se implice în proiect

Organizațiile interesate să participe la selecție vor transmise documentele prin posta electronica la adresa de email djst.valcea@mts,  sau la sediul DJST Vâlcea din  bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 24 cu mențiunea ”Pentru selecție partener  ” Descoperă-ți orașul” până pe data de  20 august 2021.

Rezultatele selecției vor fi afișate pe site-ul DJST Vâlcea pe data 25 august 2021.

Grilă de evaluare

Criterii de selecție/ punctaj

 • Capacitate operațională a ong pentru derularea activității/ 30 puncte
 • Experiența in domeniul activităților proiectului/30 puncte
 • Nivelul de implicare și valoarea adăugata la implementarea activităților/ 40 puncte

–  Resurse proprii relevante  puse la dispoziția proiectului

– Modul de implicare și organizare în implementarea proiectului

 Informații suplimentare se pot obține  la telefon 0721322601

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/08/Scrisoare-de-intentie-Descopera-ti-orasul.doc

 

 

Antreprenoriat e succesul asteptat!

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, organizează în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin proiectul ”Antreprenoriat e succesul așteptat”, în perioada 18-20.08.2021. La acest moment s-a ajuns la etapa publicării rezultatelor selecției partenerilor.
Tot acest curs se adresează tinerilor din mediul rural cu vârste cuprinse între 14-35 de ani, dorindu-și să stimuleze spiritul antreprenoirial în rândul juniorilor în afaceri.
Mai jos gasiti rezultatul selecției partenerilor:

Este orașul nostru următoarea Capitală a Tineretului din România?

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, alături de Ministerul Tineretului și Sportului, susține Capitala Tineretului din România, cel mai ambițios program național destinat tinerilor, care pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret urbane, în mod special.  Până pe 8 august, toate localitățile de rangul 0, I, II sau III (municipii și orașe) interesate să candideze pentru titlul de Capitala Tineretului din România, ediția 2023 (1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023) pot să o facă online pe platforma selecție.capitalatineretului.ro

Orașul câștigător va beneficia de un premiu financiar în valoare de 50.000 euro din partea Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private și deținătorul său va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România. De asemenea, orașul are dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor, cel mai important eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al mișcării de tineret din România și va găzdui ediția din 2023 a Galei Tineretului din România.

 

Mai multe detalii aici: https://capitalatineretului.ro/aplica

 

Tineri implicați

          În perioada 17.05-30.06.2021 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, prin inspectorii Compartimentului de Tineret, a organizat a doua ediție a acțiunii Tineri impicați. Obiectivul proiectului a fost creșterea abilităților de scriere de proiecte pentru 11 reprezentanți ai O.N.G.-urilor de și pentru tineret din județul Vâlcea. Ei și-au îmbunătățit cunoștințele teoretice și abilitățile practice de scriere de proiecte pentru tineri, exersând-le inclusiv pe tipul de cerere de finanțare a Ministerului Tineretului și Sportului.

În fiecare week-end din ultimele 3 săptămâni, 11 tineri au urmat un ciclu de 10 sesiuni teoretice și practice, în urma căruia au deprins, în mod interactiv, noțiuni de bază în scrierea proiectelor dedicate tinerilor, ce ar putea obține finanțare.

Pe toată durata activității, persoanele implicate au respectat regulile de prevenire și combatere SARS-CoV2, prin purtarea măștii, dezinfectare regulată, distanțare și termoscanare.

Rezultatele bune obținute prin organizarea celei de-a a doua ediții a proiectului Tineri implicați și impresiile tinerilor colectate prin completarea chestionarului final, ne determină să anunțăm că vom continua această activitate și în anul următor, cu atât mai mult cu cât participanții au depus deja proiecte în vederea obținerii finanțării, în cadrul Concursului Local de Proiecte organizat de Ministerul Tineretului și Sportului.

 

 

Concursul Local de Proiecte 2021

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea și anul acesta organizează Concursul Local de Proiecte.

Perioada în care se va desfășura este 14 iunie- 26 noiembrie 2021,iar detaliile suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul D.J.S.T. VÂLCEA

( www.djstvalcea.ro ) sau de la adresa de mail djstvalcea@mts.ro . Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a.

Ghidul solicitantului CLP 2021 (1)

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Ghidul-solicitantului-CLP-2021-1.pdf

 

 

Concursul local de proiecte de tineret 2021

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea organizează în perioada1 14 iunie- 26 noiembrie 2021  Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 84.525 lei, cu o limită maximă pe proiect de 25.350 lei.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele: Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile  cu măsurile indicative:Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate cu măsurile indicative:  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii.

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos cu măsurile indicative:Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;

Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative: Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate. Calendarul de desfășurare a concursului: depunerea dosarului de concurs: 14.06- 30.06.2021, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Vâlcea din Rm.Vâlcea, Bdul Nicolae Bălcescu, nr. 24 ; etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 02.07-07.07.2021; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:08.07.2021; depunerea completărilor: 09.07 – 15.07.2021; verificarea completărilor depuse: 16.07 – 19.07.2021; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:19.07,2021; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.07-22.07.2021; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:23.07-27.07.2021; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:28.07.2021; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:29.07-03.08.2021; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 04.08.2021; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:05.08-09.08.2021; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:10.08-16.08.2021; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:16.08.2021; afișarea rezultatelor finale: 17.08.2021. Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 02.09- 26.11.2021. Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro .

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro) sau de la adresa de mail djstvalcea@mts.ro

 

Concursul Local de Proiecte de Tineret D.J.S.T. Valcea 2021

Calendar CLP

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Calendar-CLP.doc

Prioritati si masuri indicative

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Prioritati-si-masuri-indicative.doc

Anexa OMTS 300 (1)

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Anexa-OMTS-300-1.doc

Monitorul Oficial Partea I nr. 518

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-518.pdf

Monitorul Oficial Partea I nr. 518Bis

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-518Bis.pdf

Raport preliminar etapa I CLP

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-preliminar-etapa-I-CLP.pdf

Raport final etapa I CLP

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-final-etapa-I-CLP.pdf

Rezultate etapa de evaluare tehnica si financiara

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2021/05/Rezultate-etapa-de-evaluare-tehnica-si-financiara-1-1.pdf