CONCURS NAȚIONAL, PROIECT – PILOT – ANFP

 

https://www.anfp.gov.ro/continut/Concurs_national__Proiect_pilot

Începând cu anul acesta, Agenția Națională a Funcționarilor Publici introduce o nouă modalitate de recrutare în funcția publică pentru administrația publică centrală. Aceasta este inspirată după modelul aplicat în administrațiile publice de nivel european și adaptată nevoilor de dezvoltare ale funcției publice din România.

Noul model de recrutare în funcția publică are la bază principiile competiției, transparenței, competenței și egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale și va conduce la un proces corect de recrutare, cu scopul de a profesionaliza funcția publică și, implicit, de a crește performanța serviciilor publice.

Această modalitate de ocupare a funcțiilor publice acoperă elementele unui sistem modern de recrutare – procese, instituții, oameni, instrumente, conținutul testelor – și se va desfășura prin concurs, organizat în două etape:

  • etapa de recrutare la nivel național, care constă în verificarea cunoştinţelor şi competenţelor generale necesare ocupării unei funcţii publice, realizată prin Concurs naţional, organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
  • etapa de selecţie, care constă în verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor specifice necesare ocupării unei funcţii publice vacante, realizată prin Concurs pe post, organizat de către instituțiile și autoritățile publice în structura cărora se regăsesc posturile vacante, respectiv de comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici.

Concursul este pilotat pentru următoarele categorii:

– funcțiile publice de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale;
– funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici.

Lecțiile învățate în perioada derulării proiectului-pilot vor sprijini extinderea acestui model de recrutare la celelalte categorii de funcții publice de stat și teritoriale din administrația publică centrală.

Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală au previzionat un număr de 700 de funcții publice care ar putea fi ocupate prin derularea proiectului-pilot.

 

 

 

 

 

 

 

Tricou de Uriaș!

În intervalul 1-22 martie Asociația 11even desfășoară campania ”Tricou de Uriaș”, eveniment care își propune colectarea unui număr de 250.000 de PET-uri de plastic, pentru confecționarea celui mai mare tricou din lume. Proiectul vine cu un concurs pentru cluburile sportive pentru copii, în vederea câștigării pentru întreaga echipa, a unuia dintre cele 5 seturi de echipament sportive, format din short și tricou.

Se intențonează realizarea unui nou record atesta de Guiness World Records, pentru cel mai mare tricou din lume, acesta având dimensiuni estimate la nivelul unui teren de rugby, iar țesătura lui să fie realizată în totalitate din material plastic reciclat. Astel că organizatorii, în perioada 1-22 martie, lansează invitația tuturor doritorilor de a se alătura acestui demers și de a pune umărul la colectarea numărului de 250.000 de PET-uri, prin intermediul magazinelor Kaufland de pe întreg teritoriul țării.

În cadrul Campaniei se pot înscrise Participanți individuali sau Participanți echipă, mecanismul de înscriere și premiile oferite fiind diferite în funcție de modalitatea de înscriere pentru optează fiecare.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați următorul link: https://www.tricoudeurias.ro/

Ministerul Sportului – Ordin de supraveghere si control in domeniul sportului!

Se aproba instructiunile de efectuare a controlului respectarii legilor si a celorlalte acte normative din domeniul sportului si de verificare a activitatilor sportive, a modului de functionare si administrare a structurilor sportive, in conformitate cu statutele, regulamentele si dispozitiile legale in vigoare, si a documentelor utilizate in activitatea de supraveghere si control in domeniul sportului.

Monitorul Oficial Partea I nr. 156

Raport legea 544/2001 – anul 2022

Raport anual privind aplicarea legii 544/2001

avand ca obiect liberul acces la informatiile de interes public

anul 2022

Raport anual – legea 544-2001 – anul 2022

I. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 2 solicitări

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:

– Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul implementării programelor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea  în domeniul politicilor publice adresate sportului: 0 solicitări;

– Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul implementării programelor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea  în domeniul politicilor publice adresate tineretului: 1 solicitare;
– Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanțul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea  –  sau alte date statistice ale instituțiilor subordonate: 0 solicitări;
– Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituției precum și alte probleme administrative: 0 solicitari;
– Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea  sau ale unor instituții din subordine: 0 solicitări
– Puncte de vedere: 0 solicitări;
– Informații cu privire la ordine de delegare/numire/transfer a unor funcționari publici: 1 solicitare;
– Acreditari: 0 solicitări;
– Solicitări interviu: 0 solicitări;
– Altele: 0 solicitări.

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:
– în scris: 2
– telefonic: 0

IV. Numărul de solicitări pe destinatarul solicitării:
– mass-media: 1
– persoane fizice: 0
– persoane juridice: 1

V. Reclamații administrative: 0
– rezolvate favorabil: 0
– respinse: 0

VI: Numărul de plângeri în instanță: 0
– rezolvate favorabil pentru petiționar: nu este cazul;
– în curs de rezolvare: nu este cazul;
– respinse petiționarului: nu este cazul.

Responsabil pentru furnizarea

datelor de interes public

conform Legii 544/2001

Poenaru Irinel

Din nou Hercules!

La inițiativa Ministerului Sportului la începutul acestui an a fost reluat proiectul “Hercules” în cadrul căruia se organizează sesiuni de iniţiere în diverse sporturi. Direcția Județeană de Sport Vâlcea a reluat desfășurarea de antrenamente de inițiere la diverse ramuri sportive.

Ca și anul trecut, s-au făcut înscrieri ale copiilor cu vârste cuprinse între 6-14 ani, copii care au optat pentru handbal, karate și atletism. Săptămâna aceasta considerăm că a fost un succes, deoarece copiii au răspuns pozitiv și au pășit în sălile de sport.

După cum bine știm se organizează sesiuni de antrenament pentru copiii neinițiați în ale sportului, dorința fiind aceea ca timp de o săptămână să ”guste” din sport, ca mai apoi să rămână prinși de el. Milităm pentru mișcare, pentru a face sport, totul pentru sănătatea si performanța copiilor noștri.

Proiectul „HERCULES” a ajuns la a treia ediție!

Ministerul Sportului continuă inițiativa de a atrage copiii către sport!

În luna februarie, de-a lungul vacanței școlare, Ministerul Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, va desfășura a treia ediție a Proiectului “HERCULES”, program destinat atragerii copiilor către sport, care oferă elevilor cu vârste între 6 și 15 ani cursuri de inițiere în diferite discipline. Obiectivul este de a deprinde copiii cu practicarea sportului și a-i aduce mai aproape de performanță.

 “A treia ediție a Proiectului Hercules nu mai reprezintă o surpriză, ci o promisiune îndeplinită, după ce am obișnuit deja copiii cu oportunitatea de a face sport în vacanțele școlare. La edițiile anterioare am avut peste 11.500 de participanți la nivel național și sunt convins că perseverența este cheia succesului. Vom continua să oferim această deschidere în fiecare vacanță și să atragem tot mai mulți copii către sport. Este un proiect la care țin foarte mult și cred că el poate contribui la creșterea bazei de selecție și de performanță, dar și la o tânără generație mai activă și mai sănătoasă. Sportul școlar este un pilon important al Strategiei Naționale pentru Sport și îmi doresc să-l dezvoltăm în continuare”, a declarat Eduard Novak, Ministrul Sportului.

Elevii vor petrece activ o săptămână de neuitat, în care distracția se va îmbina cu mișcarea și descoperirea tainelor mai multor discipline sportive: Karate, Atletism si Handbal.Cursurile de inițiere sunt susținute de antrenori cu bogată experiență, în directă colaborare cu federațiile sportive naționale, copiii având posibilitatea de a încerca astfel mai multe sporturi.

Pentru următoarele perioade de vacanță care vor fi pe parcursul anului 2023, entitățile sportive doritoare să participe în Proiectul ”Hercules”, sunt invitate să se adreseze Direcției Județene de Sport Vâlcea.

Resursele materiale necesare desfășurării în bune condiții a proiectului sunt puse la dispoziție de Ministerul Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea.

Obiectivele Proiectului “HERCULES”:Creșterea numărului de copii participanți la activitățile sportive desfășurate în cadrul structurilor de profil din județul Vâlcea;

  • Creșterea gradului de participare la activități sportive pentru copiii cu oportunități reduse din punct de vedere socio-economic și cu dizabilități;
  • Stimularea activităților de voluntariat, ca instrument de susținere și promovare a structurilor sportive de la nivel local;
  • Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la beneficiile și oportunitățile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive;
  • Întărirea capacității structurilor sportive de a selecționa sportivi din rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani.

Compartimentul de presă al D.J.S.T. Vâlcea

Se intocmeste clasamentul celor mai buni sportivi ai anului 2022!

 

În perioada 17 – 28 noiembrie 2022, la sediul Direcției Județene pentru Sport Vâlcea, din Ramnicu Valcea, strada Nicolae Bălcescu nr.24, se poate depune situaţia rezultatelor sportive obţinute în anul competiţional 2022, în vederea stabilirii clasamentului final al celor mai buni sportivi și antrenori ai anului 2022 din județul Vâlcea.

În acest sens îi rugăm pe toți cei interesați să depună la sediul nostru materialul întocmit, acesta trebuind să conțină toate rezultatele obţinute de către sportivii legitimați la clubul (asociația) dumneavoastră, (cadeţi, juniori I, juniori II, tineret și seniori), la Campionatele Naţionale (fără şcolare), Balcanice, F.O.T.E., J.O., Europene și Mondiale.

Director executiv,

Marinescu Bogdan