Declaratii de avere si interese DJST Valcea 2021

DA BĂLUȚOIU FLORENȚA CAMELIA

DA CĂTĂNOIU GABRIELA

DA COMANESCU ADRIAN CORNEL

DA DAN MARIUS-SILVIAN

DA DIACONU ROZALIA-CARMEN

DA DINU PAUL VIOREL

DA DUMBRĂVESCU IOAN

DA FOLESCU CARMEN NICOLLE

DA GEALAPU ILEANA

DA ION POPESCU CLARA GEORGIANA

DA MARINESCU BOGDAN

DA NADOLU SILVIA-ANA

DA POENARU IRINEL

DA PREOTEASA RODICA

DA SERBAN ANCA

DI BĂLUȚOIU FLORENȚA CAMELIA

DI CĂTĂNOIU GABRIELA

DI COMANESCU ADRIAN CORNEL

DA DAN MARIUS-SILVIAN

DI DIACONU ROZALIA-CARMEN

DI DINU PAUL VIOREL

DI DUMBRĂVESCU IOAN

DI FOLESCU CARMEN NICOLLE

DI GEALAPU ILEANA

DI ION POPESCU CLARA GEORGIANA

DI MARINESCU BOGDAN

DI NADOLU SILVIA-ANA

DI POENARU IRINEL

DI PREOTEASA RODICA

DI ȘERBAN ANCA