Competiții sportive

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, pe parcursul săptămânii trecute a derulat un număr de cinci acțiuni cu caracter sportiv după cum urmează:

 • Cupa Sutești s-a desfășurat în data de 05.2018 la fotbal, clasele I-IV, unde s-au întrecut 80 de copii;
 • Cupa Școala Goranu s-a desfășurat în data de 05.2018 la fotbal fete și fotbal băieți, clasele I-VIII, unde s-au întrecut peste 100 de copii;
 • Memorialul Alexandru I. Bunea s-a desfășurat în data de 05.2018 la la Școala Gimnazială Copăceni la următoarele probe: atletism, șah, tenis de masă și fotbal, unde au participat 200 de copii;
 • Cupa Sălătrucel a avut loc în data de 05.2018 la Școala Gimnazială Sălătrucel la următoarele probe: atletism, șah, tenis de masă și fotbal, unde s-au întrecut peste 150 de copii;
 • Cozia Mountain Bike s-a desfășurat în data de 05.2018 la Cozia-Calimănești la următoarel probe: ciclism și alergare montană. A participat un număr de 520 de sportivi, dintre care: 150 de copii – ciclism, 270 de adulți – ciclism și 100 de adulți la alergare montană.

 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea s-a implicat activ, prin personalul calificat aflat la fiecare dintre evenimentele enumerate mai sus, dar și la premiere, oferind diplome, cupe, medalii și tricouri, primilor trei clasați de la fiecare probă aflată în concurs.

Totodată dorim să mulțumim tuturor factorilor implicați, dar mai ales administrațiilor locale, care de fiecare dată iși aduc aportul considerabi, pentru desfășurarea în cât mai bune condiții a  competițiilor sportive.

 

Concurs local de proiecte – eligibilitate

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, ca și în anii trecuți, derulează la nivel județean Concursul Local de Proiecte, program ce își dorește să îmbunătățească viața societății.

 

Concursul în sine abordează doua mari teme și anume:

 • Stimularea participării tinerilor la viața societății;
 • Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a

Stimularea participării tinerilor la viața societății are următoarele priorități:

– Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri;

– Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene;

– Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale;

– Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; – Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte pentru susținerea educației fizice și a unui stil de viață sănătos.

Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a acestora dorește:

– Dezvoltarea de activități educaționale cu caracter non-formal pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs) în vederea dobândirii de competențe socio-civice și profesionale;

– Promovarea inițiativelor de inserție profesională și integrare socială a tinerilor vulnerabili;

– Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradițiilor culturale locale, inclusiv prin formarea în meserii tradiționale.

 

La momentul acesta a avut loc etapa de verificare a eligibilității proiectelor depuse, astfel că au fost declare eligibile trei proiecte și anume:

 • Ready for future, ediția a II-a – Asociația Zîmbete colorate;
 • Concurs Județean de dezbateri ”100 de ani de unitate” – A.R.D.O.R. Oltenia;
 • Continuitatea poporului român. ”Suntem de 100…1000…2000 de ani” – Asociația pentru apărarea Drepturilor Tinerilor.

Concursul Local de Proiecte

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, ca și în anii trecuți, derulează la nivel județean Concursul Local de Proiecte, program ce își dorește să îmbunătățească viața societății.

 

Concursul în sine abordează doua mari teme și anume:

 • Stimularea participării tinerilor la viața societății;
 • Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a

Stimularea participării tinerilor la viața societății are următoarele priorități:

– Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri;

– Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene;

– Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale;

– Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; – Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte pentru susținerea educației fizice și a unui stil de viață sănătos.

Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a acestora dorește:

– Dezvoltarea de activități educaționale cu caracter non-formal pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs) în vederea dobândirii de competențe socio-civice și profesionale;

– Promovarea inițiativelor de inserție profesională și integrare socială a tinerilor vulnerabili;

– Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradițiilor culturale locale, inclusiv prin formarea în meserii tradiționale.

 

La momentul acesta a avut loc etapa de verificare a eligibilității proiectelor depuse, astfel că au fost declare eligibile trei proiecte și anume:

 • Ready for future, ediția a II-a – Asociația Zîmbete colorate;
 • Concurs Județean de dezbateri ”100 de ani de unitate” – A.R.D.O.R. Oltenia;
 • Continuitatea poporului român. ”Suntem de 100…1000…2000 de ani” – Asociația pentru apărarea Drepturilor Tinerilor.

Acțiuni sportive – mai 2018

Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Valcea, instituție aflată în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, se apleacă cu o deosebită atenție spre practicarea sportului pentru toți, astfel că la întocmirea calendarului pentru anul 2018, a avut în vedere planificarea organizatorică a cât mai multe evenimente sportive, adresate copiilor și tinerilor.

Așa se face că pe parcursul lunii mai, D.J.S.T. Vâlcea, împreună cu partenerii săi, Inspectoratul Școlar Județean și autoritățile locale, organizează un număr de  18 acțiuni cu caracter sportiv.

La toate aceste competiții, D.J.S.T. Vâlcea, asigură fondul de premiere, putând astfel să recompenseze sportivii clasați pe primele trei locuri cu: medalii, cupe, diplome, tricouri, mingi și alte materiale sportive.

Redăm mai jos acțiunile la care facem referire:

 

Cupa Tineretului

Cupa Slătioara

Memorialul ”Octavian și Viorica Enescu”  Editia a XI-a

Cupa Miorița

Memorialul ”Cristian Boteanu”

Cupa Nicolae Bălcescu

Cupa de Popice

Festivalul Loviștean

Bucurie în Mișcare

Cupa Sudului

Sănătoși prin Sport

Cupa Lykaios Ediția a II- a

Cupa Școala Goranu

Memorialul Alexandru I. Bunea, Ediția a XIII-a

Cupa Campionului

Cupa Cozia MTB Ediția a VII-a

Cupa Genistului

Cupa Sutești

Concursul local de Proiecte Etapa I 2018

 

În data de 07.05.2018, la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea, s-a desfășurat prima etapă a Concursului local de Proiecte 2018, ocazie cu care O.NG.T.-urile au avut posibilitatea să depună dosarele pentru a putea să se înscrie în concurs.

Concursurile sunt proiecte inițiate, elaborate, organizate de MTS/DJST/DSTMB și implementate de asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale prezentei metodologii.

Temele şi priorităţile pentru concursuri vizează obiective specifice și direcții de acțiune prevăzute în Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 și în Programul de Guvernare 2018-2020 și se stabilesc anual de către Ministerul Tineretului și Sportului. Acestea sunt precizate în anunțul de participare publicat în Monitorul Oficial al României și pe site-ul MTS (www.mts.ro) respectiv DJST/ DSTMB.

Concursul național/local de proiecte se încadrează în Programul de susținere a acțiunilor de tineret – P2, iar Concursul național de proiecte studențești se încadrează în Programul pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți-P4.

 

Proiectele de tineret/studențești eligibile pot avea activități de tipul:

–  cursuri/stagii;

– concursuri;

– festivaluri;

– cinemateci/videoteci;

– campanii; caravane;

–  expoziții; târguri;

–  activități culturale;

–  cluburi de tineret;

–  seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferințe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, marcarea unor evenimente;

–  centre de resurse;

–  bănci și baze de date, biblioteci electronice; pagini web și platforme online; pagini web și platforme educaționale web și mobile.

 

Școala Generală NR.1 Brezoi, a primit ”Campionii României!”

Am mai bifat o școala, unde ”Campionii României în școli, licee și universități”,  program derulat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, a putut să le prezinte elevilor viața și palmaresul sportivilor.

De data aceasta am fost la Școala Generală nr.1 din Orașul Brezoi, un loc unde aproximativ 100 de elevi au luat parte la un program dedicat lor. Campionii, căci de data aceasta vorbim de doi  sportivi, au luat parte la promovarea sportului în școlile vâlcene, fără să considere că ar fi putut face altceva în acest timp, au spus prezent, punându-se la dispoziția organizatorilor.

Paul Dinu și Silviu Ghiță, doi sportivi care nu mai au nevoie de o prezentare amplă a activității și palmaresului lor, pentru că sunt bine cunoscuți la nivel local, național și internațional, deoarece sunt doi dintre titanii sportului românesc.

Oamenii Paul Dinu și Silviu Ghiță, le-au marturisit copiilor că au fost extrem de mândri pentru faptul că au auzit de nenumărate ori cântând imnul de stat al României pe multe podiumuri, la Campionate Mondiale, Campionate Europene și Campionate Naționale de Karate Shotokan.

Copiii au putut sa afle direct de la Paul și Silviu, cum pe ei sportul i-a ajutat sa fie disciplinați în viață, să-și formeze o conduită morală, un caracter frumos și prietenii durabile.

Privind la viața sportivilor, nu avem decât să le urmăm exemplul și să facem sport, pentru că astfel vom avea parte doar de beneficii.