Concursul local de Proiecte Etapa I 2018

 

În data de 07.05.2018, la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea, s-a desfășurat prima etapă a Concursului local de Proiecte 2018, ocazie cu care O.NG.T.-urile au avut posibilitatea să depună dosarele pentru a putea să se înscrie în concurs.

Concursurile sunt proiecte inițiate, elaborate, organizate de MTS/DJST/DSTMB și implementate de asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale prezentei metodologii.

Temele şi priorităţile pentru concursuri vizează obiective specifice și direcții de acțiune prevăzute în Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 și în Programul de Guvernare 2018-2020 și se stabilesc anual de către Ministerul Tineretului și Sportului. Acestea sunt precizate în anunțul de participare publicat în Monitorul Oficial al României și pe site-ul MTS (www.mts.ro) respectiv DJST/ DSTMB.

Concursul național/local de proiecte se încadrează în Programul de susținere a acțiunilor de tineret – P2, iar Concursul național de proiecte studențești se încadrează în Programul pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți-P4.

 

Proiectele de tineret/studențești eligibile pot avea activități de tipul:

–  cursuri/stagii;

– concursuri;

– festivaluri;

– cinemateci/videoteci;

– campanii; caravane;

–  expoziții; târguri;

–  activități culturale;

–  cluburi de tineret;

–  seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferințe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, marcarea unor evenimente;

–  centre de resurse;

–  bănci și baze de date, biblioteci electronice; pagini web și platforme online; pagini web și platforme educaționale web și mobile.