Concursul Local de Proiecte 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului (M.T.S.) organizează în perioada 15 mai – 07 iulie 2017, prin D.J.S.T. VÂLCEA, Concursul local de proiecte de tineret 2017.
Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii
Aplicanţii eligibili pentru Concursul Local de Proiecte de Tineret 2017 sunt organizațiile neguvernamentale non-profit (O.N.G.) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.
Perioade: depunerea proiectelor: 15 mai – 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul D.J.S.T. VÂLCEA din Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.24 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul D.J.S.T. Vâlcea, prin poștă, înregistrate după data de 16 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la secretariatul D.J.S.T./D.S.T.M.B. după data de 06 iunie 2017, ora 16.00) ; etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 07 -12 iunie 2017; afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017; depunerea modificărilor și a completărilor: 13 iunie – 19 iunie 2017; reverificarea documentelor după modificări și completări: 20 iunie – 21 iunie 2017; afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017; etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 – 27 iunie 2017; afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017; depunerea contestaţiilor: 28 – 30 iunie 2017; analiza contestaţiilor: 03 – 05 iulie 2017; afişarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul M.T.S.; afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 – la sediul D.J.S.T. Vâlcea; perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie – 01 noiembrie 2017.
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul D.J.S.T. VÂLCEA este de 30.000 lei.
Prioritățile concursului: Cultură și educație nonformală; Sănătate, sport și recreere; Participare și voluntariat; Muncă și antreprenoriat.
Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și de pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea.
Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.valcea@mts.ro

Săli de antrenament și spații pentru birouri și conferințe – Sala Traian

Odată cu modernizarea Sălii Sporturilor Traian, s-au efectuat și unele extinderi la spațiile existente, obținându-se astfel săli anexe pentru antrenament, unde iși desfășoara activitatea sportivii și sportivele de la Clubul Sportiv Oltchim Râmnicu Vâlcea și de la Clubul Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea.

În aceste spații se regăsesc cele doua săli de forță, precum și sălile de antrenament pentru secțiile : karate, scrimă, lupte și judo.

Pe lângă faptul că prin renovarea sălii Traian s-a reușit obținerea de spații de antrenament, a fost posibilă și extinderea corpului de cladire, unde funcționează C.S. Chimia Râmnicu Vâlcea, fapt pentru care, activitatea personalului angajat a fost îmbunătățită.

Baza sportivă mai deține pe lângă aceste spații și o sală de evenimente și conferințe (Sala V.I.P.), locație unde de-a lungul timpului, cluburile și asociațiile sportive existente la nivelul județului nostru, au putut să-și desfășoare întâlnirile și evenimentele mai importante.

Sistem sonorizare

Având în vedere performanța deosebită pe care a obținut-o Clubul Sportiv Oltchim, dar și numărul de evenimentele sportive importante care se desfășoară în Sala Polivalentă, DJST Vâlcea a luat decizia de a moderniza sistemul de sonorizare.

Subliniem faptul că am intenționat să suplimentăm rețeaua existentă, astfel ca s-au achiziționat în acest scop un număr de 14 boxe de amplificare sunet- actualemente totalizând 28 de bucăți, 1 mixer audio, 1 compresor de dinamică, 4 microfoane (2 cu fir și două fără fir) și un sistem pentru efecte lumini, toate acestea fiind necesare pentru a se putea desfășura inclusiv momentele cultural-artistice, într-o manieră profesionistă.

Vestiare, saună și grupuri sanitare

Începând cu toamna anului 2011, DJST Vâlcea poate spune că a reușit să ofere condiții bune și în ceea ce privește vestiarele și grupurile sanitare ale acestora. Atunci când s-a executat extinderea spațiilor existente, s-a avut în vedere și modernizarea lor, fiind necesar să fie înlocuite dușurile, chiuvetele, grupurile sanitare, iar în vestiare s-au achiziționat pe lângă mobilierul necesar și mese moderne pentru masaj.

Pe lângă toate acestea, sauna își aduce aportul pentru buna pregătire a sportivilor care se antrenează în incinta bazei sportive.