Competiții sportive

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, pe parcursul săptămânii trecute a derulat un număr de cinci acțiuni cu caracter sportiv după cum urmează:

  • Cupa Sutești s-a desfășurat în data de 05.2018 la fotbal, clasele I-IV, unde s-au întrecut 80 de copii;
  • Cupa Școala Goranu s-a desfășurat în data de 05.2018 la fotbal fete și fotbal băieți, clasele I-VIII, unde s-au întrecut peste 100 de copii;
  • Memorialul Alexandru I. Bunea s-a desfășurat în data de 05.2018 la la Școala Gimnazială Copăceni la următoarele probe: atletism, șah, tenis de masă și fotbal, unde au participat 200 de copii;
  • Cupa Sălătrucel a avut loc în data de 05.2018 la Școala Gimnazială Sălătrucel la următoarele probe: atletism, șah, tenis de masă și fotbal, unde s-au întrecut peste 150 de copii;
  • Cozia Mountain Bike s-a desfășurat în data de 05.2018 la Cozia-Calimănești la următoarel probe: ciclism și alergare montană. A participat un număr de 520 de sportivi, dintre care: 150 de copii – ciclism, 270 de adulți – ciclism și 100 de adulți la alergare montană.

 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea s-a implicat activ, prin personalul calificat aflat la fiecare dintre evenimentele enumerate mai sus, dar și la premiere, oferind diplome, cupe, medalii și tricouri, primilor trei clasați de la fiecare probă aflată în concurs.

Totodată dorim să mulțumim tuturor factorilor implicați, dar mai ales administrațiilor locale, care de fiecare dată iși aduc aportul considerabi, pentru desfășurarea în cât mai bune condiții a  competițiilor sportive.