Lege nr. 4/2008

Legea 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 11/01/2008

 

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) competitie sportiva – intrecere sportiva organizata pe ramuri de sport, intre mai multe echipe sau concurenti independenti, pe baza unui regulament si a unui program, avand drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor in clasamentul final;
b) joc sportiv – intrecere sportiva desfasurata in cadrul sau in afara unei competitii sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori international si se disputa pe baza unui regulament, avand drept scop stabilirea unui invingator;
c) organizator de competitii sportive – structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, care are dreptul de a organiza competitii sportive;
d) organizator de jocuri sportive – structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, care organizeaza jocuri sportive, desfasurate fie in cadrul unei competitii sportive oficiale, fie separat, in cadrul unor intreceri sportive cu caracter amical;
e) oficial – persoana care reprezinta o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federatiilor, ligilor, asociatiilor judetene si cluburilor, acreditata sau, dupa caz, autorizata in functia ori pozitia pe care o detine;
f) grad de risc al competitiei sau al jocului sportiv – nivelul posibilitatii producerii unor fapte indreptate impotriva ordinii si sigurantei publice, cu ocazia desfasurarii competitiei sau a jocului sportiv;
g) evacuare a participantilor – ansamblul masurilor imperative desfasurate de catre structurile de ordine pentru scoaterea, in mod organizat, din locul de desfasurare a competitiei sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participantilor;
h) h) stare vadita de betie � consecinta a consumului de bauturi alcoolice, substante sau produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, asupra comportamentului unei persoane, manifestata prin vorbire incoerenta, mers sinuos si dificultati de orientare temporal-spatial;
i) control corporal preventiv si al bagajelor – verificarea sumara a tinutei vestimentare si a bagajelor participantilor, in scopul prevenirii introducerii in locurile de desfasurare a competitiei sau a jocului sportiv a obiectelor si materialelor interzise la detinere;
j) interzicere a accesului sau a participarii la unele competitii sau jocuri sportive – masura de siguranta, inclusiv provizorie, dispusa de instanta de judecata sau de catre procuror, ori sanctiune contraventionala complementara, dispusa de catre agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participarii la unele competitii sau jocuri sportive, desfasurate in tara ori in strainatate, de genul celor la care aceasta a savarsit fapte de natura contraventionala sau penala;
k) baza sportiva – totalitatea terenurilor, spatiilor, instalatiilor si constructiilor special amenajate in vederea organizarii si desfasurarii de competitii sportive, jocuri sportive si alte activitati de educatie fizica si sport;
l) arena sportiva – spatiul care cuprinde terenul de sport unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, precum si tribunele pentru spectatori;
suprafata de joc � spatiul care cuprinde terenul de joc unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, precum si spatiul existent intre terenul de joc si locul special amenajat pentru spectatori;
l^2) teren de joc � spatiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competitiei sportive;
m) zona imediata locului de desfasurare a competitiilor sportive – spatiul cuprins intre aliniamentul punctelor unde se efectueaza controlul documentelor de acces si limita exterioara a bazei sportive;
n) zona apropiata locului de desfasurare a competitiilor sportive – spatiul situat dincolo de limita exterioara a zonei imediate, care cuprinde si strazile adiacente bazei sportive;
o) comandant al fortelor de ordine – seful efectivelor de jandarmi care executa misiunea de asigurare si restabilire a ordinii publice;
p) sef al dispozitivului de ordine si siguranta � persoana desemnata de catre organizatori, care organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea desfasurata in interiorul arenei sportive;
r) responsabil de ordine si siguranta – persoana anume desemnata de catre organizator, care asigura coordonarea dispozitivului realizat de catre personalul de ordine si siguranta si relationarea cu fortele de ordine si cu reprezentantii celorlalte autoritati si institutii care concura la desfasurarea in bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv;
s) monitor de securitate – persoana anume desemnata din cadrul unitatii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul si actiunile suporterilor unui club din zona de competenta, precum si relationarea acestora cu fortele de ordine;
s) ofiter de informare – persoana anume desemnata din cadrul unitatii de jandarmi, care are ca atributii relationarea dintre aceasta si un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine si siguranta al clubului pe probleme de securitate si gestionarea datelor si informatiilor referitoare la comportamentul sustinatorilor clubului respectiv;
t) punct de comanda – spatiu special amenajat si dotat, destinat activitatilor de conducere si coordonare a masurilor de asigurare si restabilire a ordinii publice, care permite o buna vizibilitate asupra terenului de joc si tribunelor;
t) punct national de informare pentru manifestari sportive – structura centrala in cadrul Jandarmeriei Romane, care asigura schimbul de date si informatii in vederea realizarii cooperarii politienesti nationale si internationale cu privire la manifestarile sportive.
u) suporterii proprii – membri ai unei structuri asociative, recunoscuta de clubul sportiv in cauza

Art. 2
Organizatorii competitiilor si jocurilor sportive si fortele de ordine angrenate au obligatia de a asigura protectia si siguranta spectatorilor, sportivilor si oficialilor si de a lua masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire si in interiorul arenelor sportive, inainte, pe timpul si dupa terminarea competitiei sau a jocului sportiv.

Art. 3
Mentinerea ordinii publice pe raza administrativ teritoriala a localitatilor urbane si rurale in care se desfasoara competitii si jocuri sportive se realizeaza, potrivit competentelor, de catre structurile abilitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, in conformitate cu actele normative interne care le reglementeaza activitatea.

Art. 4
(1) Asigurarea ordinii publice in zona apropiata si imediata a arenelor sportive si a altor locuri destinate desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum si a celor cu grad ridicat de risc, se realizeaza in mod nemijlocit de catre structurile de jandarmi competente teritorial.
(2) In situatii expres determinate, prevazute in planul de actiune intocmit in acest sens de catre unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice in anumite locuri publice dispuse in afara zonei apropiate se va realiza de catre structurile de jandarmi competente teritorial.
(3) Locurile dispuse in afara zonei apropiate sunt pietele, caile publice ori alte locuri unde exista informatii certe ca este posibila intalnirea grupurilor de suporteri adversi si s-ar putea produce tulburarea ordinii si sigurantei publice.

Art. 5
Raspunderea pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta in interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate incheia, in acest sens, contracte de prestari servicii, in conditiile legii, cu societati specializate de protectie si paza sau, in lipsa acestora, cu Politia locala.
(1^1) Toate drepturile si obligatiile personalului societatilor de paza si protectie prevazute in prezenta lege revin si personalului politiei locale care presteaza serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive.
(2) Asigurarea ordinii si sigurantei participantilor in interiorul arenelor sportive in care se desfasoara competitii sau jocuri sportive cu grad scazut de risc se poate face de catre organizator cu personal propriu.
(3) Organizatorul stabileste toate masurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulatii fluente pe caile de acces, asigurarea unor cai de evacuare a spectatorilor in cazuri deosebite, in conditii de siguranta si timp optim, si pentru mentinerea in stare de functionare a tuturor instalatiilor specifice.
(4) Masurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor in interiorul arenelor sportive se inscriu in planul de actiune al societatii de securitate privata sau, dupa caz, al politei locale care presteaza serviciul contractat ori in planul de actiune intocmit de responsabilul de ordine si siguranta. In acest sens, responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului solicita ofiterului de informare date si informatii de interes operativ, privind suporterii care vor participa la jocul sportiv.
(5) Planul de actiune este aprobat, in toate situatiile, de catre comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.
(6) Fiecare unitate de jandarmi desemneaza un ofiter de informare, insarcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate.
(7) Monitorii de securitate supravegheaza comportamentul spectatorilor, atat pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportiva, cat si in interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de inregistrari video si fotografii operative in scopul identificarii persoanelor care savarsesc fapte antisociale. Acestea, precum si inregistrarile video efectuate in conditiile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de proba pentru solutionarea cauzelor de natura penala sau contraventionala.
(8) In situatia desfasurarii unor competitii sau jocuri sportive intr-o alta localitate decat cea in care isi are sediul clubul sau in aceeasi localitate, in calitate de echipa oaspete, responsabilul de ordine si siguranta, dupa consultarea prealabila a reprezentantilor grupurilor de suporteri, are obligatia de a transmite ofiterului de informare, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea jocului, toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor si a jurnalistilor acreditati, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasarii, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare si a programului pentru perioada de sedere in localitatea de disputare a competitiei sau a jocului sportiv, precum si numarul de bilete achizitionate de catre suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor si indicarea agentiilor de turism care organizeaza calatoria, coordonatele orare si itinerariul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite si locurile de cazare.
(9) Unitatea de jandarmi al carei comandant a aprobat planul de actiune are obligatia de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite in acesta.

Art. 6
(1) Responsabilul de ordine si siguranta, comandantul fortelor de ordine, seful dispozitivului de ordine si siguranta, reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, un reprezentant al serviciului de ambulanta, delegat la manifestarea sportiva, precum si prefectul ori reprezentantul sau, in cazul in care prezenta acestuia este necesara, isi desfasoara activitatea in punctul de comanda, urmarind derularea in bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv.
(2) In vederea stabilirii unor practici unitare la nivel national privind activitatea responsabililor de ordine si siguranta, precum si instruirea de specialitate a acestora, federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste desemneaza in structura proprie un responsabil de ordine si siguranta, care coordoneaza aceasta activitate.
(3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine si siguranta se face de federatiile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Romane.

Art. 7

(1) Din punct de vedere al gradului de risc, competitiile sau jocurile sportive se clasifica astfel:
a) competitii sau jocuri sportive fara grad de risc;
b) competitii sau jocuri sportive cu grad scazut de risc;
c) competitii sau jocuri sportive cu grad mediu de risc;
d) competitii sau jocuri sportive cu grad ridicat de risc.
(2) Gradul de risc al competitiilor si jocurilor sportive organizate in cadrul fiecarei ramuri de sport se stabileste conform criteriilor elaborate de catre federatiile sportive nationale, cu consultarea Jandarmeriei Romane. Criteriile de stabilire a gradului de risc vor fi cuprinse in regulamentele de organizare a activitatii federatiilor respective.
(3) Inainte de desfasurarea unei competitii sau a unui joc sportiv, organizatorul are obligatia de a efectua o analiza preliminara a gradului de risc, iar in situatia in care apreciaza ca exista posibilitatea producerii unor fapte indreptate impotriva ordinii si sigurantei publice, declara competitia sau jocul sportiv la unitatea de jandarmi competenta teritorial.
(4) Competitiile si jocurile sportive care, in urma analizei preliminare a gradului de risc efectuate de catre organizatori, potrivit alin. (3), se incadreaza in gradul de risc prevazut la alin. (1) lit. a), nu sunt supuse procedurii declararii prealabile.
(5) Dupa declararea prealabila, comandantul unitatii de jandarmi competenta teritorial, impreuna cu responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului de competitie sau de joc sportiv stabilesc, potrivit prevederilor alin. (1), gradul de risc al jocului, solicitand, la nevoie, si punctul de vedere al responsabilului de ordine si siguranta al federatiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemneaza in toate documentele de organizare.
(6) In situatia desfasurarii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc, este necesara prezenta in arena sportiva a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum si a unui procuror din cadrul parchetului de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie se afla arena sportiva. Instiintarea acestora se realizeaza de catre unitatea de jandarmi competenta teritorial.

Art. 8
(1) Restabilirea ordinii publice in interiorul arenei sportive se executa de catre efectivele de jandarmi, din initiativa comandantului acestora, cu aprobarea, dupa caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia.
(1^1) Aprobarea prevazuta la alin. (1) nu este necesara in cazul in care asupra fortelor de ordine se exercita violente care pun in pericol iminent viata, integritatea corporala sau sanatatea acestora ori a altor persoane sau cand exista indicii temeinice ca participantii pregatesc sau au comis o fapta de natura penala.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) seful dispozitivului de ordine si siguranta ia toate masurile pentru respectarea intocmai de catre personalul din subordine a dispozitiilor primite in acest sens de la comandantul fortelor de ordine.
(3) Pentru restabilirea intr-un timp cat mai scurt a ordinii publice, atunci cand aceasta a fost grav tulburata, la solicitarea comandantului fortelor de ordine sau ca urmare a autosesizarii, oficialii responsabili dispun de indata intreruperea partiala sau totala a jocului.

Art. 9
(1) Evacuarea din arena sportiva a unui grup de participanti, in situatia in care, prin faptele savarsite de catre acestia, se pune in pericol siguranta desfasurarii competitiei sportive, se face, dupa caz, la dispozitia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine si siguranta al organizatorului, care cere, in scris, interventia fortelor de ordine.
(2) In cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburarii grave a ordinii publice sau al altor situatii care pun in pericol viata, integritatea corporala ori sanatatea persoanelor sau cand nu s-a reusit restabilirea ordinii publice, comandantul fortelor de ordine poate decide evacuarea partiala sau totala a participantilor.
(3) Spectatorul care, in arena sportiva, savarseste una dintre faptele prevazute la art. 22 sau una dintre infractiunile prevazute la art. 31-43 si art. 45 este evacuat, fara a mai putea reveni in arena pana la terminarea jocului sportiv.
(4) Observatorii desemnati de catre federatiile sportive de specialitate, de catre ligile profesioniste sau de catre forurile sportive internationale, organizatoare ale competitiilor conform regulamentelor de organizare si desfasurare, pot recomanda organizatorului de joc adoptarea unor masuri specifice pentru asigurarea ordinii si sigurantei in arena sportiva.

Capitolul II – Obligatiile organizatorului de competitii sau de jocuri sportive

Art. 10
(1) Pentru organizarea si desfasurarea activitatii de asigurare a ordinii si sigurantei spectatorilor in arena sportiva, organizatorul de competitii sau de jocuri sportive are urmatoarele obligatii:
a) a) sa declare la unitatea de jandarmi competenta teritorial, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii, jocurile sportive al caror grad de risc preliminar este unul dintre cele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) � d); unitatea de jandarmi, dupa stabilirea gradului de risc, instiinteaza administratia publica locala despre data desfasurarii jocului sportiv, urmand ca reprezentantii acesteia sa dispuna masurile prevazute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata.
b) sa stabileasca masurile de asigurare a ordinii si sigurantei participantilor in arena sportiva, transpuse in planul de actiune, care este inaintat pentru aprobare unitatii de jandarmi competente teritorial, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii jocului sportiv;
c) sa efectueze, prin personalul de ordine si siguranta si, dupa caz, cu fortele de ordine, inainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amanuntit al arenei sportive, pentru descoperirea si indepartarea oricaror obiecte sau materiale interzise;
d) sa asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;
e) sa nu permita folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenta, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participantilor la competitiile sau jocurile sportive;
f) sa nu permita introducerea si folosirea in arena sportiva a unor instalatii de sonorizare, cu exceptia gigafoanelor portabile;
g) sa amenajeze si sa puna la dispozitia fortelor de ordine un punct de comanda;
h) sa asigure inregistrarea si supravegherea video a comportamentului participantilor in arena sportiva si in zona punctelor de acces, pe timpul afluirii si defluirii acestora, precum si pe timpul desfasurarii jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat in punctul de comanda si deservit de catre un tehnician, sub indrumarea unui reprezentant al fortelor de ordine;
i) sa puna la dispozitia fortelor de ordine inregistrarea video efectuata in conditiile lit. h);
j) sa afiseze, in locuri vizibile, atentionari asupra faptului ca in arena sportiva participantii vor fi supravegheati video;
k) sa interzica, sub orice forma, vanzarea, distribuirea sau consumul bauturilor alcoolice in arena sportiva;
l) sa se asigure ca distribuirea bauturilor a caror comercializare este permisa se face numai in pahare din hartie sau din material plastic;
m) sa se asigure ca punctele de desfacere a bauturilor a caror comercializare este permisa sunt pozitionate la fiecare sector de tribuna si peluza;
n) sa asigure functionarea instalatiilor de apa curenta si a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel incat sa nu fie necesara deplasarea suporterilor dintr-un sector in altul;
o) sa afiseze lizibil, in locuri vizibile, la portile de acces, regulile ce trebuie respectate la competitiile si jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse in arena sportiva, precum si sanctiunile care se aplica in astfel de cazuri;
p) sa imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promotionale, care sunt distribuite cu ocazia desfasurarii competitiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse in arena sportiva, precum si sanctiunile care se aplica in situatia nerespectarii acestor reguli;
r) sa interzica afisarea in arena sportiva a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu continut obscen sau care incita la denigrarea tarii, la xenofobie, la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta, indiferent pe ce suport ar fi inscriptionate;
s) sa interzica amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuala pe gardul care delimiteaza suprafata de joc de tribuna sau in orice alte locuri care impiedica fie buna vizibilitate a jocului de catre spectatori, fie asigurarea unei interventii oportune, in caz de necesitate;
s) sa aduca la cunostinta spectatorilor, la inceputul jocului sportiv, precum si in pauzele de joc sau ori de cate ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligatiile ce le revin pe timpul desfasurarii competitiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii si disciplinei, precum si mesajele transmise de fortele de ordine;
t) sa asigure bariere si imprejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri si pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin constructii rezistente, precum si refacerea acestora in cazul deteriorarii, pana la organizarea competitiei sau a jocului sportiv urmator. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite in confectionare si modul de confectionare sunt stabilite de catre federatia de specialitate, dupa consultarea prealabila a reprezentantilor Jandarmeriei Romane;
t) sa asigure amplasarea, la punctele de acces in incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevazute cu sistem de contorizare, in vederea efectuarii unui control riguros al accesului;
u) in situatia desfasurarii unor jocuri sportive in afara tarii, in cadrul unor competitii internationale la care participa si grupuri de suporteri ai clubului roman sau ai echipei nationale, acesta sau federatia de specialitate asigura includerea unor ofiteri jandarmi in delegatia oficiala, care coopereaza cu fortele de ordine din tara respectiva pe linia prevenirii actelor de violenta si a actiunilor necontrolate ale suporterilor;
v) sa asigure numerotarea sectoarelor, randurilor si locurilor destinate spectatorilor, precum si amplasarea de indicatoare pentru indrumarea acestora spre locurile inscrise pe documentele de acces;
x) sa asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor retinute, in urma efectuarii controlului corporal preventiv si al bagajelor, in vederea restituirii acestora dupa terminarea jocului.
y) sa stabileasca si sa aduca la cunostinta spectatorilor locurile unde este permisa amplasarea emblemelor, pancardelor, bannerelor, afiselor, steagurilor sau a altor mijloace de publicitate vizuala
(2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor in arena sportiva, organizatorul de competitii sau jocuri sportive are urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze la intrarea in arena sportiva un control riguros al persoanelor si al bagajelor acestora, avand ca scop impiedicarea introducerii in stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevazute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r);
b) sa nu permita accesul persoanelor carora le-a fost interzisa intrarea la asemenea genuri de manifestari, al persoanelor care se afla in stare vadita de ebrietate sau se afla, in mod evident, sub influenta substantelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor bauturi alcoolice, arme si munitii de orice fel, faclii, torte, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru socuri electrice, substante toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cutite, pumnale, sisuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere ori lovire, precum si al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuala de genul celor prevazute la alin. (1) lit. r);
c) sa retina obiectele sau materialele prevazute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesizand fortele de ordine pentru luarea masurilor legale care se impun;
d) d) sa imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, randul si locul ce urmeaza a fi ocupat de catre spectatori, chiar si cand acestea sunt distribuite in mod gratuit, iar la competitiile si jocurile cu grad ridicat de risc, sa asigure personalizarea tuturor documentelor de acces, prin inscriptionarea pe acestea a numelui si prenumelui spectatorilor;
e) sa asigure emiterea si distribuirea abonamentelor catre suporteri, urmarind inserarea, pe fiecare abonament in parte, a numelui, prenumelui si a codului numeric personal si a unei fotografii a acestuia, precum si tinerea unei evidente clare a abonatilor, cu respectarea intocmai a dispozitiilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal;
f) sa controleze distribuirea biletelor, in limita locurilor admise, fara a depasi 90% din capacitatea arenei sportive;
g) sa asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate in sectoare opuse si directionarea accesului la acestea pe trasee separate;
h) sa prezinte, la solicitarea scrisa a unitatii de jandarmi competente teritorial, situatia privind datele personale ale abonatilor proprii, in vederea identificarii persoanelor care, cu ocazia desfasurarii competitiilor sau a jocurilor sportive, au savarsit fapte antisociale;
i) sa permita accesul unor efective de jandarmi in tinuta civila in arena sportiva pentru desfasurarea activitatilor de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor;
j) prin reglementari proprii, sa stabileasca accesul in arena sportiva a reprezentantilor mass-media, precum si accesul acestora pe suprafata de joc sau in zona vestiarelor, comunicand datele de identificare ale ziaristilor acreditati si modelul documentelor de acces eliberate in acest sens, atat societatii specializate de protectie si paza, cat si fortelor de ordine;
k) sa permita accesul la competitiile si jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar insotiti de o persoana majora, imprimand pe documentele de acces aceasta prevedere;
l) sa emita documente de acces si in situatia in care se permite intrarea gratuita a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri.
(2^1) Obligatiile prevazute la alin. (1) si alin. (2) nu sunt obligatorii pentru organizatorii care desfasoara competitii si jocuri sportive fara grad de risc.
(3) Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin ordin al presedintelui acesteia, dupa consultarea federatiilor sportive de specialitate si a Jandarmeriei Romane, stabileste:
a) competitiile si jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului toate obligatiile prevazute la alin. (1) si (2);
b) competitiile si jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului numai anumite obligatii prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Comisiile judetene de actiune impotriva violentei in sport, respectiv a municipiului Bucuresti pot stabili in sarcina organizatorului obligatii suplimentare fata de cele stabilite de federatiile sportive de specialitate, in conditiile in care se constata necesitatea adoptarii acestora, pentru anumite jocuri sportive.

Art. 11
(1) Inainte de inceperea fiecarui sezon competitional, toate arenele in incinta carora se desfasoara competitii sportive cu grad de risc sunt supuse unei verificari din punctul de vedere al respectarii conditiilor de siguranta.
(2) Verificarea se efectueaza de o comisie care are in componenta un reprezentant al directiei judetene pentru sport, un reprezentant al unitatii de jandarmi competente teritorial, un reprezentant al organizatorului competitiei si responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului de joc.
(3) Comisia stabileste si locul de dispunere in arena sportiva a suporterilor echipei-oaspete, loc ce va ramane neschimbat pe toata durata desfasurarii competitiei.
(4) In situatia in care comisia prevazuta la alin. (2) constata ca nu sunt indeplinite normele pentru desfasurarea in conditii de siguranta a jocurilor sportive, poate propune organizatorului competitiei sportive retragerea dreptului organizatorului de joc de a desfasura jocuri sportive in arena respectiva, desfasurarea jocurilor fara spectatori sau interzicerea accesului spectatorilor in anumite sectoare de tribuna.
(5) Constatarile comisiei sunt cuprinse intr-un proces-verbal in care se consemneaza neregulile constatate si termenele stabilite pentru remedierea acestora, precum si sanctiunile aplicabile in cazul neindeplinirii acestor obligatii in termenele stabilite de comisie.
(6) In situatia in care au fost acordate termene pentru remedierea unor deficiente, dupa implinirea acestora, comisia efectueaza o noua verificare pentru constatarea modului in care sarcinile trasate anterior au fost indeplinite de catre organizator, iar in cazul in care deficientele nu au fost remediate, se procedeaza conform prevederilor alin. (4).
(7) Un exemplar al procesului-verbal este inaintat comisiei judetene de actiune impotriva violentei in sport, respectiv a municipiului Bucuresti, care efectueaza anual o analiza a respectarii conditiilor de siguranta a arenelor sportive in care se desfasoara competitii si jocuri sportive si informeaza autoritatile publice locale cu privire la masurile luate, insotite de propuneri pentru cresterea eficientei masurilor de prevenire si combatere a faptelor antisociale savarsite cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive.

Art. 12
(1) In vederea combaterii violentei in sport, toate structurile cu atributii in domeniul organizarii si desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive, precum si pe linia asigurarii ordinii cu ocazia desfasurarii acestora stabilesc masuri preventive in scopul informarii si educarii publicului spectator, promovarii spiritului de fairplay si a modului civilizat de comportare.
(2) Federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste, sub directa indrumare a Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, impreuna cu cluburile sportive si cu celelalte structuri cu atributii in domeniu, initiaza si desfasoara campanii de informare si educare a populatiei cu privire la obligatiile care revin participantilor, la riscurile la care se pot expune prin implicarea in actiuni de tulburare a ordinii in incinta arenelor sportive, precum si la sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii normelor stabilite pentru buna desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive.
(3) Jandarmeria Romana si Politia Romana sprijina, sub toate formele, actiunile preventive initiate de federatiile de specialitate si desfasoara, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, campanii educative in unitatile de invatamant preuniversitar in scopul dezvoltarii, in randul elevilor, a spiritului civic si a unui comportament prosocial

CAPITOLUL III – Obligatiile personalului de ordine si siguranta

Art. 13
Serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive se presteaza de catre societatile specializate de paza si protectie sau de catre Politia locala.

Art. 14
Prin servicii de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive se intelege:
a) verificarea documentelor de acces, precum si efectuarea controlului corporal preventiv si al bagajelor in dreptul punctelor de acces;
b) retinerea obiectelor si materialelor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. r) si alin. (2) lit. b), pe care spectatorii incearca sa le introduca sau le-au introdus in arena sportiva;
c) depozitarea obiectelor si materialelor, retinute in conformitate cu prevederile lit. b), in locurile special amenajate de organizator, cu exceptia celor care constituie obiectul material al unor infractiuni sau contraventii, care se predau fortelor de ordine;
d) interzicerea, in incinta arenei sportive, a accesului persoanelor prevazute la art. 10 alin. (2) lit. b) si predarea acestora fortelor de ordine;
e) realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii in arena sportiva;
f) indrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor prevazute pe documentele de acces;
g) interzicerea patrunderii in suprafata de joc sau in zona vestiarelor si a bancilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces in aceste zone;
h) evacuarea individuala sau a grupurilor mici de suporteri care tulbura ordinea publica in arena sportiva;
i) participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate si violenta, alaturi de fortele de ordine;
j) efectuarea altor masuri consemnate in planul de actiune.

Art. 15
(1) Personalului de ordine si siguranta, pe langa obligatiile prevazute la art. 48 si 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ii revin si obligatiile stabilite prin planul de actiune.
(2) Semestrial, personalul care executa activitati de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive in care se desfasoara competitii si jocuri sportive trebuie sa fie instruit corespunzator, in cadrul unitatilor avizate, in conditiile legii.
(3) Instruirea se desfasoara pe baza unei tematici specifice, stabilita de Jandarmeria Romana si avizata de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, si se finalizeaza prin examinarea absolventilor de catre o comisie din care fac parte reprezentanti ai jandarmeriei, ai directiilor judetene pentru sport si ai autoritatii publice care raspunde de ocuparea si formarea profesionala.
(4) Dispozitiile alin. (2) nu sunt obligatorii pentru personalul care asigura masurile de ordine si siguranta in incinta arenelor sportive unde se desfasoara competitii sau jocuri sportive fara grad de risc sau cu grad scazut de risc, precum si pentru personalul Politiei locale.

Art. 16
(1) In vederea indeplinirii atributiilor legale, personalul societatilor specializate de protectie si paza poate fi dotat cu mijloace de aparare autorizate, pe care le poate folosi conform dispozitiilor legale.
(2) Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfasurata se stabileste prin planul de actiune, conform atributiilor fiecarui element de dispozitiv in parte.
(3) Personalul de ordine si siguranta are obligatia de a purta, in timpul serviciului, peste uniforma o vesta de culoare distinctiva, fluorescenta, stabilita de comun acord cu organizatorul, cu inscriptia “ORDINE/STEWARD”, precum si ecusonul de identificare amplasat la vedere.
(4) Societatile specializate de protectie si paza, precum si personalul acestora beneficiaza de drepturile legale si raspund civil, material, disciplinar, contraventional sau penal pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale sau a atributiilor de serviciu, fiind obligate sa respecte drepturile si libertatile cetatenilor.

Art. 17
(1) Ordinea si siguranta in incinta arenei sportive, in cazul competitiilor si jocurilor sportive fara grad de risc sau cu grad scazut de risc, poate fi asigurata de organizator prin personal propriu.
(2) Personalul propriu al organizatorului desfasoara activitatile prevazute la art. 14.
(3) Organizatorul raspunde pentru selectia, angajarea, nivelul de pregatire, echiparea si dotarea personalului propriu care executa masurile de ordine si siguranta.
(4) Pregatirea, dotarea si echiparea personalului propriu al organizatorului care asigura ordinea si siguranta in incinta arenelor sportive se fac in conditiile prevazute la art. 15 si 16.
(5) Personalul propriu al organizatorului beneficiaza de drepturile legale si raspunde civil, material, disciplinar, contraventional sau penal pentru modul de indeplinire a atributiilor de serviciu, fiind obligat sa respecte drepturile si libertatile cetatenilor.

Capitolul IV – Obligatiile spectatorilor

Art. 18
(1) Spectatorii sunt obligati sa respecte cu strictete masurile stabilite de organizatori si fortele de ordine, pe traseele de deplasare catre/de la locurile de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive, in apropierea si in interiorul bazelor sportive.
(2) La solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta, spectatorii au obligatia de a prezenta documentele de acces si, dupa caz, actele de identitate.
(3) Spectatorii au obligatia de a prezenta, la solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta, materialele de publicitate vizuala aflate asupra lor.

Art. 19
(1) In incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligati sa respecte ordinea, siguranta si regulile stabilite de organizator.
(2) Spectatorului care refuza sa se supuna controlului corporal sumar si al bagajelor, efectuat de personalul de ordine si siguranta, sau care savarseste, inainte de a intra in arena sportiva ori in momentul intrarii, fapte de natura penala sau contraventionala in legatura cu competitia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul in arena sportiva.

Art. 20
Spectatorilor le este interzis:
a) sa patrunda sau sa incerce patrunderea in incinta bazei sportive ori, dupa caz, a arenei sportive fara documente de acces sau prin incalcarea normelor legale de acces stabilite de organizator;
b) sa foloseasca, in scopul patrunderii in incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le apartin si care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de catre titular;
c) c) sa patrunda in stare vadita de betie sau sa consume bauturi alcoolice in arena sportiva;
d) sa introduca sau sa incerce introducerea de bauturi alcoolice in arena sportiva;
e) sa introduca in arena sportiva inscriptii, embleme, pancarte, bannere, afise, steaguri sau alte suporturi ce contin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu continut obscen;
f) sa refuze prezentarea documentelor de acces si, dupa caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificata a fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta;
g) sa refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv si al bagajelor de catre fortele de ordine;
h) sa ocupe alte locuri decat cele prevazute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberarii acestora la avertismentul verbal al reprezentantilor societatii specializate de protectie si paza sau al fortelor de ordine;
i) sa arunce asupra celorlalti spectatori, asupra oficialilor sau a jucatorilor, asupra fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta, asupra bunurilor mobile si imobile aflate in incinta bazei sportive, precum si in directia suprafetei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substante corozive ori care murdaresc;
j) sa escaladeze gardurile care delimiteaza spatiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;
k) sa se catere pe gardul care delimiteaza spatiul de joc de tribuna;
l) sa provoace ori sa participe efectiv la scandal in incinta bazei sportive ori, dupa caz, a arenei sportive;
m) sa savarseasca fapte, acte sau gesturi obscene, sa profereze ori sa scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum si amenintari cu acte de violenta impotriva celorlalti spectatori, oficiali, jucatori sau a bunurilor acestora;
n) sa profereze ori sa scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta;
o) sa ameninte cu acte de violenta fortele de ordine sau personalul de ordine si siguranta;
p) sa isi ascunda fata cu articole de imbracaminte sau alte accesorii, cu intentia de a impiedica identificarea;
r) sa scrie sau sa deseneze pe peretii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate in baza sportiva sau in arena sportiva;
s) sa dezlipeasca sau sa distruga reclamele, anunturile si afisele expuse de organizator in incinta bazei sau a arenei sportive, precum si sa deterioreze, sa ridice sau sa mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului in arena, sau a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru viata persoanelor;
s) sa ridice sau sa mute, fara drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de catre fortele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribuna ori peluza, pentru separarea grupurilor de suporteri si a terenului de joc de tribuna, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;
t) sa amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afisele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuala in alte locuri decat cele stabilite de organizator;
t) sa nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor in incinta arenei sportive;
u) sa nu respecte masurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul fortelor de ordine, in cazul producerii unor catastrofe, calamitati naturale sau al altor pericole;
v) sa refuze parasirea imediata a arenei sportive, daca masura evacuarii a fost dispusa de catre personalul de ordine si siguranta sau de catre fortele de ordine.

Capitolul V – Contraventii si infractiuni

Art. 21
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 22
Savarsirea, de catre spectatori sau de catre oficiali, in incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevazute la art. 20 constituie contraventii, daca nu s-au produs vatamari ale integritatii corporale sau ale sanatatii ori pagube materiale, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activitati in folosul comunitatii, faptele prevazute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) si t);
b) cu amenda de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activitati in folosul comunitatii, faptele prevazute la art. 20 lit. g), k), m), n) si t);
c) cu amenda de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activitati in folosul comunitatii, precum si cu sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au savarsit fapta pe o perioada de 6 luni, faptele prevazute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) si v);
d) d) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 ore de activitati in folosul comunitatii, precum si cu sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au savarsit fapta pe o perioada de un an, faptele prevazute la art. 20 lit. i), l), p) si s);
e) abrogat de Legea 10/2012

Art. 23
In cazul contraventiilor prevazute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 si 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, savarsite de catre suporteri inainte si dupa desfasurarea competitiei sau jocului sportiv, in afara bazei sportive, care au legatura cu competitia sau jocul in cauza, pe langa sanctiunea principala stabilita de actul normativ, agentul constatator aplica si sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au savarsit faptele, dupa cum urmeaza:
a) pe o perioada de 6 luni, pentru faptele prevazute de pct. 23 si 31;
b) pe o perioada de un an, pentru faptele prevazute de pct. 2, 4 si 24.

Art. 24
Incitarea in public sau prin mass-media la acte de violenta, in legatura cu competitia sau jocul sportiv, de catre conducatorii de cluburi, oficiali sau sportivi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei

Art. 25
(1) Cumpararea in scop de revanzare a biletelor sau a oricaror documente de acces la competitii si jocuri sportive, precum si vanzarea acestora la suprapret constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.
(2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contraventiei, se confisca si se returneaza organizatorului dupa desfasurarea competitiei sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise.

Art. 26
(1) Savarsirea de catre organizator a urmatoarelor fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), s), v), x) si la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) si k);
b) cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), t), y) si la art. 10 alin. (2) lit. e), f) si l);
c) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei si suspendarea pe o perioada de la o luna la 6 luni a dreptului de a organiza competitii sau jocuri sportive pe teren propriu, nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art.10 alin.(1) lit. e), i), k), r), t) si art. 10 alin. (2) lit. b) si g).
(2) Suspendarea dreptului de a organiza competitii si jocuri sportive se dispune de federatia de specialitate, la propunerea organului constatator.

Art. 27
(1) Nerespectarea de catre personalul de ordine si siguranta, in incinta arenelor sportive, a obligatiilor prevazute in planurile de actiune constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.
(1^1) Constituie contraventii savarsirea de catre societatea de paza si protectie a urmatoarelor fapte:
a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta unei arene sportive, fara intocmirea prealabila a planului de actiune;
b) neprezentarea spre aprobare, in termenul legal, a planului de actiune intocmit pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor la o competitie sau un joc sportiv;
c) nerespectarea masurilor stabilite de unitatea de jandarmi competenta teritorial cu ocazia aprobarii planului de actiune;
d) folosirea agentilor de paza necalificati sau fara specializare, in conditiile legii;
e) nerespectarea numarului de personal de ordine si siguranta stabilit prin planul de actiune aprobat, pentru fiecare element de dispozitiv.
(1^2) Contraventiile prevazute la alin. (11) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. b) si c);
b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. d) si e);
c) cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, cea prevazuta la lit. a).
(2) Dispozitiile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la raspunderile si sanctiunile prevazute in sarcina societatilor specializate de protectie si paza si a personalului acestora sunt aplicabile si in cazul prestarii serviciilor de ordine si siguranta in incinta arenelor sportive.

Art. 28
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti si jandarmi.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 22 � 25 si aplicarea sanctiunilor in cazul acestora se face si de catre personalul politiei locale.

Art. 29
In cazul savarsirii contraventiilor prevazute in prezenta lege contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 30
Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 31
(1) Fapta unei persoane, careia i s-a interzis accesul la unele competitii sau jocuri sportive, de a incerca, folosind orice mijloace, sa patrunda sau de a patrunde in arena sportiva unde se desfasoara o competitie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdictia, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive, pe o perioada de la un an la 2 ani, care se adauga la perioada pentru care s-a dispus initial masura.

Art. 32
(1) Opunerea cu violenta fata de personalul de ordine si siguranta sau fata de fortele de ordine ori impiedicarea acestora de a-si exercita atributiile specifice, cu ocazia desfasurarii unei competitii sau a unui joc sportiv, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani.

Art. 32^1
(1) Patrunderea sau incercarea de patrundere fara drept, prin orice mijloace, pe suprafata de joc constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la un an si masura interzicerii accesului la competitiile sportive pe o perioada de la un an la 2 ani.
(2) Daca patrunderea este insotita sau urmata de acte de agresiune sau violenta fizica pedeapsa este inchisoarea de la un an la 2 ani si masura interzicerii accesului la competitiile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani.

Art. 33
(1) Portul sau incercarea de a introduce in incinta arenei sportive cutit, pumnal, sis, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere ori lovire, precum si a dispozitivelor pentru socuri electrice constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Legii nr. 61/1991, republicata.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.

Art. 34
(1) Detinerea sau incercarea de a introduce in incinta arenei sportive substantele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substante sau obiecte constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, republicata, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.

Art. 35
(1) Confectionarea, detinerea, incercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice alta operatiune fara drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, in incinta arenei sportive, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.

Art. 36
(1) Utilizarea in arena sportiva a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, raspandirea ori detinerea, in vederea raspandirii, de asemenea simboluri in arena sportiva constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.
(3) Promovarea cultului persoanelor vinovate de savarsirea unei infractiuni contra pacii si omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propaganda, savarsita prin orice mijloace in incinta arenei sportive, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul prevazut la alin. (3) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.

Art. 37
(1) Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice, savarsite in incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vatamare ce nu necesita ingrijiri medicale sau necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 de zile, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(2) (2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.
(3) Fapta savarsita in incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii acestuia, care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(4) In cazul prevazut la alin. (3) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani.
(5) Fapta savarsita in incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii acestuia, care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile ori daca a produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul sau punerea in primejdie a vietii persoanei, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(6) In cazul prevazut la alin. (5) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 3 ani la 5 ani.
(7) In situatia savarsirii faptelor de mai sus asupra unui oficial, a unui sportiv sau asupra unui reprezentant al personalului de ordine si siguranta, limita maxima a masurii de siguranta se majoreaza cu un an.

Art. 38
(1) Uciderea unei persoane in arena sportiva ori a unui spectator constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 6 ani la 10 ani.

Art. 39
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instalatiilor de orice fel, a amenajarilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau de supraveghere video din incinta arenei sportive, precum si distrugerea, deteriorarea sau degradarea imobilelor din incinta bazei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.
(3) Daca distrugerea a fost savarsita asupra unui bun apartinand fortelor de ordine sau asupra personalului de ordine si siguranta, se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani.

Art. 40
(1) Portul de arma, fara drept, in incinta arenei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 3 ani la 5 ani.

Art. 41
(1) Manifestarile savarsite in arena sportiva prin care se exprima dispret pentru insemnele Romaniei sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritatile constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 5 ani.

Art. 42
(1) Fapta spectatorului care savarseste in incinta arenei sportive acte sau gesturi, profereaza cuvinte ori expresii sau se deda la orice alte manifestari prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulbura in alt mod ordinea publica constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.
(3) In cazul in care prin fapta savarsita se tulbura grav ordinea publica in incinta arenei sportive, se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani.

Art. 43
(1) Participarea la o incaierare intre mai multi suporteri in incinta arenei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani.
(3) In cazul in care, in cursul incaierarii, s-a cauzat o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane, se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani.

Art. 44
(1) Masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive se dispune si in cazul infractiunilor prevazute la art. 32, 33, 35 � 39 si 41 � 43, savarsite de catre spectatori inainte si dupa desfasurarea competitiei ori jocului sportiv in afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii catre/de la aceasta, precum si al infractiunilor savarsite de catre spectatori pe timpul deplasarii organizate, in grup, catre/de la localitatea unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, ori pentru infractiunile savarsite in legatura cu o competitie sau un joc sportiv.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), perioadele pentru care se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infractiune in parte.

Art. 45
(1) Amenintarea savarsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa impotriva unui reprezentant al fortelor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violenta, vatamarea corporala sau vatamarea corporala grava a acestuia, daca acesta se afla in exercitiul functiunii pe timpul asigurarii ordinii publice cu ocazia desfasurarii unei competitii sau a unui joc sportiv ori pe timpul interventiei pentru restabilirea ordinii publice in astfel de situatii sau pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, anterior prezentate, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 6 ani.
(3) Aceeasi masura de siguranta se dispune si impotriva celor care savarsesc infractiunile prevazute la art. 180 � 182, art. 189 si 193 din Codul penal impotriva sotului, copiilor sau parintilor unui reprezentant al fortelor de ordine, in scop de intimidare sau de razbunare pentru actele ori faptele indeplinite in exercitiul functiunii, in situatiile prezentate la alin. (1).

Art. 46
Constatarea infractiunilor prevazute in prezenta lege se face de catre jandarmi si politisti.

Capitolul VI – Interzicerea accesului la competitii sau la jocuri sportive

Art. 47
(1) In cazul savarsirii contraventiilor prevazute la art. 22 lit. c), d) si e), precum si la art. 23, agentul constatator aplica in sarcina contravenientului sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile sportive de genul celor la care acesta a savarsit contraventia.
(2) Sanctiunea contraventionala complementara se consemneaza de catre agentul constatator in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, alaturi de sanctiunea contraventionala principala aplicata.
(2^1) Punerea in executare a sanctiunii contraventionale complementare se face incepand cu ziua imediat urmatoare inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei.
(3) Impotriva procesului-verbal prevazut la alin. (2) contravenientul poate face plangere.
(4) Plangerea indreptata impotriva procesului-verbal nu suspenda executarea sanctiunii complementare.
(5) La cererea petentului, instanta de judecata investita cu solutionarea plangerii poate dispune, prin incheiere, suspendarea executarii sanctiunii contraventionale complementare.

Art. 48
In cazul in care o persoana, cu ocazia desfasurarii unei competitii sau a unui joc sportiv ori in legatura cu acesta, a savarsit o fapta prevazuta de legea penala potrivit art. 31 � 45, instanta de judecata sau, dupa caz, procurorul ia fata de acesta masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita.

Art. 49
(1) Pe parcursul urmaririi penale, masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita, se ia fata de faptuitor in mod provizoriu in momentul inceperii urmaririi penale.
(2) In cuprinsul rezolutiei de incepere a urmaririi penale se precizeaza genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis invinuitului sa participe si perioada in care ii este interzisa participarea.
(3) In cazul in care rezolutia de incepere a urmaririi penale este emisa de organul de cercetare penala, procurorul, prin confirmarea propunerii prin rezolutie motivata, dispune si luarea masurii de siguranta. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Durata masurii de siguranta dispusa in cursul urmaririi penale este de pana la 6 luni. Termenul curge de la data primirii/comunicarii rezolutiei de catre/catre invinuit.
(5) Daca, la implinirea acestui termen, dosarul penal nu a fost solutionat, procurorul dispune prelungirea masurii de siguranta cu un nou termen.
(6) Luarea masurii de siguranta pe parcursul urmaririi penale este obligatorie pentru organul de urmarire penala, indiferent de gravitatea faptei, de pedeapsa aplicabila in cazul acestei infractiuni sau de comportamentul ori atitudinea invinuitului fata de fapta savarsita sau fata de urmarirea penala.
(7) Aplicarea masurii de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita se suspenda pe durata retinerii sau arestarii preventive a invinuitului

Art. 50
(1) Impotriva rezolutiei de incepere a urmaririi penale prin care s-a dispus si masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita, invinuitul poate face plangere cu privire la luarea acestei masuri in termen de 3 zile de la primire sau comunicare la instanta competenta sa judece cauza in prima instanta. Instanta se pronunta asupra plangerii printr-o incheiere, care nu este supusa nici unei cai de atac.
(2) Instanta dispune asupra mentinerii sau revocarii masurii de siguranta, prin incheiere, cu citarea invinuitului, prezenta procurorului fiind obligatorie. Lipsa invinuitului legal citat nu impiedica efectuarea judecatii.
(3) Cand constata ca masura este ilegala sau nu este justificata, instanta dispune revocarea ei.
(4) Plangerea invinuitului impotriva masurii de siguranta nu este suspensiva de executare.
(5) Dosarul se restituie procurorului in termen de 24 de ore de la solutionarea plangerii.

Art. 51
(1) Daca in cursul urmaririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmarire penala in conditiile art. 11 pct. 1 lit. b) si art. 10 alin. (1) lit. b1) din Codul de procedura penala sau incetarea urmaririi penale in conditiile art. 11 pct.1 lit. c) si art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) si i1) din Codul de procedura penala, dosarul se inainteaza instantei competente sa judece cauza in prima instanta pentru a se pronunta, prin sentinta, cu privire la aplicarea, mentinerea sau revocarea masurii de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive.
(2) Perioada pentru care se dispune masura nu poate depasi termenele maxime prevazute la art. 31-45 pentru fiecare infractiune in parte.

(3) Sentinta instantei poate fi atacata cu recurs, in termen de 3 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, si, respectiv, de la comunicare, pentru cei lipsa. Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de doua zile. Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. (4) Dupa solutionarea recursului dosarul se restituie procurorului competent in termen de cel mult doua zile de la solutionare.

Art. 52
(1) Pe perioada judecarii cauzei, instanta dispune, daca este cazul, luarea fata de inculpat a masurii de siguranta provizorii a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita.
(2) Instanta dispune asupra aplicarii masurii de siguranta provizorii, prin incheiere, cu citarea inculpatului, prezenta procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu impiedica efectuarea judecatii.
(3) Incheierea trebuie sa precizeze genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis inculpatului sa participe si perioada in care ii este interzisa participarea.
(4) Incheierea poate fi atacata o data cu fondul cauzei.
(5) Dispozitiile art. 49 alin. (4) – (6) se aplica in mod corespunzator.

Art. 53
Prin hotararea care solutioneaza fondul cauzei instanta se pronunta si asupra luarii masurii de siguranta definitive, precizand, totodata, durata acesteia si genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis faptuitorului sa participe.
(2) Hotararea este supusa cailor de atac potrivit dreptului comun.

Art. 53^1
(1) Instanta de judecata sau organul de urmarire penala comunica Punctului national de informare pentru manifestari sportive din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane hotararea sau, dupa caz, ordonanta ori rezolutia prin care s-a dispus aplicarea, mentinerea sau revocarea masurii de siguranta a interzicerii accesului la unele competitii sau jocuri sportive in sarcina unui invinuit sau inculpat.
(2) In termen de 3 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei prin care a fost aplicata o sanctiune contraventionala complementara de interzicere a accesului unui spectator la competitii sportive, Politia Romana si Politia locala comunica din oficiu, catre punctul national de informare pentru manifestari sportive, o copie a procesului-verbal.

Art. 53^2
(1) Persoanele fata de care s-a dispus masura interzicerii accesului sub forma masurii de siguranta de natura penala, au obligatia ca, pe timpul desfasurarii jocurilor sportive pentru care s-a dispus masura, sa se prezinte la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera.
(2) In acest sens, dupa aplicarea masurii de siguranta, unitatea de jandarmi competenta teritorial il notifica pe cel in cauza cu privire la aceasta obligatie, ocazie cu care ii sunt comunicate acestuia urmatoarele:
a) o prezentare a competitiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplica masura de siguranta, precum si a locurilor si datelor de desfasurare a acestora;
b) o prezentare a celor mai apropiate sedii ale politiei, jandarmeriei si ale politiei de frontiera fata de domiciliul sau, dupa caz, resedinta celui in cauza;
c) identitatea monitorilor de securitate care gestioneaza situatia clubului sportiv al carui sustinator este cel in cauza si numerele de telefon la care acestia pot fi contactati;
d) o prezentare a eventualelor sanctiuni aplicabile in cazul incalcarii interdictiei sau obligatiei prevazute la alin. (1).
(3) In situatia in care cel in cauza, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera pe timpul desfasurarii unui joc sportiv pentru care s-a dispus masura interzicerii accesului, acesta are obligatia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate, indicati la alin. (2) lit. c), pentru a-i comunica motivul neprezentarii si locul in care se afla.
(4) Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera pe timpul desfasurarii unui joc sportiv pentru care s-a dispus masura interzicerii accesului, precum si identificarea celui in cauza intr-un alt loc decat cel comunicat monitorului de securitate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120 � 200 de ore activitati in folosul comunitatii.
(5) Procedurile de primire a suporterilor fata de care s-a dispus masura interzicerii accesului la competitii si jocuri sportive care se prezinta la sediul politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 54
Interzicerea accesului sau participarii la unele competitii ori jocuri sportive, indiferent daca a fost dispusa sub forma unei masuri de siguranta sau sub forma unei sanctiuni contraventionale complementare, se aplica atat competitiilor si jocurilor sportive desfasurate in tara, cat si celor desfasurate in strainatate.

Art. 55
(1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, prin punctul national de informare pentru manifestari sportive, constituie, in conditiile legii, baza de date cu persoanele sanctionate pentru faptele savarsite in legatura cu competitiile si jocurile sportive.
(2) Dupa declararea competitiilor si jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competenta teritorial comunica organizatorilor competitiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor carora le-a fost interzis accesul la competitia sau jocul sportiv.

Art. 56
In cazul jocurilor sportive cu caracter international, desfasurate in strainatate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine si siguranta, instiinteaza unitatea de jandarmi competenta teritorial despre intentia oricaror persoane, impotriva carora s-a dispus masura interzicerii accesului, de a se deplasa in tara unde are loc jocul sau competitia sportiva in cauza.

Art. 57
In situatia in care exista indicii ca persoane impotriva carora s-a dispus masura interzicerii accesului intentioneaza sa participe la o competitie sau joc sportiv in afara granitelor tarii, punctul national de informare pentru manifestari sportive comunica datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din tara unde urmeaza sa se desfasoare jocul sportiv.

Art. 58
(1) In situatia organizarii unei competitii sau a unui joc sportiv international, punctul national de informare pentru manifestari sportive solicita organismelor de aplicare a legii din tara de origine a spectatorilor straini comunicarea de date si informatii cu privire la spectatorii care prezinta risc sau fata de care s-a dispus masura interzicerii participarii la competitii ori jocuri sportive.
(2) In situatia in care un organizator roman organizeaza o competitie sau un joc sportiv international si primeste, prin intermediul ofiterului de informare, date despre intentia unor spectatori straini de a participa la competitia ori jocul sportiv in cauza, fata de care organismele de aplicare a legii din tara de origine au dispus masura interzicerii accesului acestora la astfel de competitii sau jocuri sportive, are dreptul, ca masura administrativa, sa nu le permita accesul.

Capitolul VII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 59
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, federatiile si ligile sportive de specialitate vor proceda la modificarea si completarea in mod corespunzator a regulamentelor proprii de organizare si functionare.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), Agentia Nationala pentru Sport va emite ordine pentru aplicarea masurilor prevazute la art. 10 alin. (3).

Art. 60
Dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. h) se aplica in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 61
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 299/2006, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.