Consiliul Tineretului din România – CTR

Consiliul Tineretului din România – CTR este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală şi autonomă, constituită prin asocierea liberă a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret interesate care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Statut și în ROF, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.
CTR reprezintă principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autorităţile şi instituţiile publice centrale abilitate în domeniul politicii pentru tineret.
CTR este platforma de tineret recunoscută ca fiind structura membră din România în cadrul Forumului European al Tineretului, platformă de reprezentare a tineretului la nivel european cu sediul la Bruxelles, principalul partener de dialog al Comisiei Europene, Consiliului Europei şi al Organizației Naţiunilor Unite în elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european şi internaţional.
Scopul principal al CTR este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor și pentru creșterea participării active a tinerilor români din țară și din străinătate la viaţa comunităților în care aceștia activează, precum şi de a susţine şi promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional.
În vederea atingerii scopului propus, CTR îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective principale:
a) să promoveze și să apere interesele tinerilor români din țară și din străinătate la nivel local, regional, național, european și internațional în raport cu autorităţile publice, precum şi cu alte persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuţii în domeniul tineretului;
b) să reprezinte interesele membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional în raport cu autorităţile publice, precum şi cu alte persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuţii în domeniul tineretului;
c) să colaboreze cu autorităţile publice şi cu alte persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuţii în domeniul tineretului, la toate nivelurile, pentru realizarea obiectivelor comune, în beneficiul tinerilor;
d) să acționeze pentru identificarea problemelor specifice ale tinerilor la toate nivelurile şi să contribuie la soluţionarea lor;
e) să participe la elaborarea şi implementarea politicilor pentru tineret la toate nivelurile, inclusiv prin participarea la elaborarea de acte normative cu incidenţă asupra tinerilor;
f) să contribuie la dezvoltarea mişcării asociative de tineret din România;
g) să sprijine programele şi activităţile de tineret ale structurilor neguvernamentale de tineret/pentru tineret membre şi să dezvolte programe şi activităţi de tineret proprii.
 
La nivel naţional, CTR a participat la elaborarea următoarelor documente:
•    „Planul Naţional de Acţiune pentru Tineret în România
•    „Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
•    „Legea nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului
•    „Legea Tinerilor nr. 350/2006”
Totodată, CTR a contribuit activ la îmbunătăţirea metodologiei de finanţare a programelor de tineret din Romania, în vederea unei mai bune armonizări cu practicile internaționale în domeniul finanțărilor publice.
CTR organizează şi participă în mod constant la numeroase mese rotunde şi întruniri care au ca obiectiv dezbaterea diferitelor aspecte ale politicilor publice pentru tineret din România, evenimente în care sunt implicaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale abilitate în domeniul tineretului şi ai structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret.

La nivel internaţional, CTR a participat activ la următoarele întruniri, precum și la elaborarea următoarelor documente:
•    întrunirile Forumului European al Tineretului
•    festivalurile mondiale ale tineretului
•    conferinţele şi forumurile de tineret cu privire la Politica Europeană în domeniul Tineretului
•    procesul de elaborare a Cartei Albe a Comisiei Europene – “Un nou elan pentru tineretul European” (2001)
•    procesul de elaborare a Pactului European pentru Tineret (2005)
•    procesul de elaborare a Cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului 2010-2018 (2009).