Concurs de proiecte – Romania in Miscare!

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea, Nicolae Balcescu/24, Ramnicu Valcea, judeţul Valcea, telefon 0250734314, fax 0350409929, email djst.valcea@mts.ro
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea organizează în perioada 03.10-12.10.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” . Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2018 este de 63.000 de lei. Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive de drept privat, care au secții sportive, sau sunt afiliate la federațiile sportive naționale. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Vâlcea. Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 5000-9000 de lei pentru jocuri sportive și 3000-9000 de lei pentru depunerea dosarului de concurs: 03-10.10.2018, între orele 09:00 -16:00 de luni până joi și între orele 09:00-13:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea, din Bulevardul Nicolae Balcescu, nr.24, Ramnicu Valcea, jud. Valcea sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea, prin poștă, înregistrate după data de 10.10.2018, ora 13:00 sau depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea după data de 10.10.2018, ora 13:00); etapa de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 11-12.10.2018; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 12.10.2018; depunerea completărilor: 15-16.10.2018, pana la ora 16.00; verificarea completărilor depuse: 17.10.2018; afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 17.10.2018; etapa de evaluare a proiectelor: 18-19.10.2018; afișarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 19.10.2018; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 22-23.10.2018; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 24.10.2018; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare a proiectelor și a rezultatelor finale: 25.10.2018; încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă: 26.10-29.10.2018. Perioada de desfășurare a proiectelor sportive: 30.10-07.12.2018. Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul M.T.S. din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România. Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul de finanțare, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Valcea (www.djstvalcea.ro) sau la se diul DJST Valcea Bulevardul Nicolae Balcescu, nr.24, Ramnicu Valcea, jud. Valcea.