TABĂRA NAȚIONALĂ „ARTĂ ÎN NATURĂ” EDIȚIA I

În perioada 28 august-3 septembrie 2019 va avea loc la Centrul de Agrement Cozia prima ediție a Taberei Naționale de artă și ecologie „Artă în natură”, organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea în parteneriat cu Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea  și finanțată de Ministerul Tineretului și Sportului.

Tabăra  se adresează tinerilor cu înclinații și abilități în domeniul artelor care sunt interesați să învețe tehnici noi, să desfășoare  chiar în mijlocul naturii activități și ateliere – artistice, ecologice, recreative.

”Artă în  natură” oferă tinerilor, într-un spațiu natural și ecologic,  o experiență reală  de învățare și de integrare  într-o echipă de alți tineri dornici să-și dezvolte imaginația și creativitatea, fiind o pledoarie pentru practicarea activităților artistice în natură.

Tabăra va avea loc în Centrul de Agrement Cozia, situat în staţiunea Călimăneşti–Căciulata, considerată “perla” staţiunilor de pe Valea Oltului datorită peisajelor mirifice ce pot fi admirate în această zonă turistică a ţării.

Tabăra cuprinde ateliere de creație, activități de ecologizare în Parcul Național Cozia, drumeții montane, jocuri interactive.

Tinerii își vor îmbunătăți tehnicile de pictură și grafică, origami, quiling, artă decorativă, împletituri și cusături. Totodată își vor dezvolta creativitatea și abilitatea inovativă prin confecționarea de obiecte decorative  din materiale  reciclabile, își vor valoriza talentul, vor dobândi o atitudine responsabilă privind folosirea resurselor naturale, își vor dezvolta o conduită ecologică și vor conștientiza rolul mediului înconjurător în viața lor, precum și importanța ocrotirii lui.

Drumețiile și activitatea de ecologizare din Parcul Național Cozia vor ajuta tineri să își însuseașcă  un comportament responsabil fața de natură, descoperind astfel flora și fauna, vor dobândi noi cunoștințe și abilități, își vor dezvolta spiritul de echipă.

Activitățile sunt coordonate de persoane specializate de la Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea.

Condiții de participare 

 • să fie elevi cuprinşi într-o formă de învăţământ, în clasele V-XII (inclusiv), (adeverinţa din partea unităţii de învăţământ)
 • vârsta: 10-19 ani;
 • cetăţeni români cu domiciliul în România;
 • să fie apţi din punct de vedere medical;
 • să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor);
 • să nu mai fi participat în nicio altă tabără organizată de Ministerul Tineretului și Sportului sau de o direcție din subordine în anul 2019.

Criterii de selectie :

Nr. crt. Criterii de selectie
1 Criteriul participativ

-implicarea aplicantului in actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului sau similare – dovedita prin adeverinte, diplome, contracte de voluntariat

2 Criteriul social

-tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate

3 Criteriul motivational

-scrisoare de intentie (formular anexat)

4 Criteriul performantelor scolare

elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile    I – III, la fazele nationale si internationale – dovada constand in diplome

5 Criteriul adecvarii la domeniu

-dovezi ale cunostintelor, abilitatilor si competentelor in

domeniu *)

 

*) – dovedit prin diplome/adeverinte privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu/recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de invatamant de care apartine.

Documente necesare înscrierii

 • Copie act identitate (CI sau CN);
 • Formular înscriere (este atașat)
 • Adeverinţa care atestă înscrierea într-o unitate de învăţământ;
 • Acord parental în cazul copiilor cu vârsta sub 18 ani (formularul este atașat);
 • Diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/recomandări, etc.- scanate/copie
 • Acordul părintelui privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participanți care nu au împlinit 18 ani (atașat)

Documentele justificative reprezentând dovezi ale criteriilor teoretice și aplicative, împreună cu celelalte documente  vor fi scanate și transmise pe adresa email  la adresa djst.valcea@mts.ro  sau prin poștă la adresa  Râmnicu –Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 24.

Relații suplimentare se pot solicita la telefon 0250734314 sau email djst.valcea@mts.ro.

Perioada de înscriere:

Înscrierile se termină cu două săptămâni înainte de începerea taberei, respectiv 13 august 2019.

Regulament:

 • candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minimum 50 de puncte conform grilei de punctare. DJST Vâlcea pot stabili limitele de vârsta ale candidaților, în funcție de specificul taberelor, cu condiția să se încadreze în marja de 10-19 de ani;
 • rezultatele selecţiei participanţilor la tabăra naţională vor fi postate pe site-ul DJST
  Vâlcea;
 • vor fi contactați doar candidaţii admişi;
 • în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe, acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă;
 • masa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către DJST Vâlcea, în cadrul Centrului de Agrement  Cozia, iar transportul va fi asigurat de către participanţi;
 • fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere;
 • nu se iau în considerare formularele incomplete.
 • Sosirea în tabăra se va face în data de 28 august 2019.
 • Participanții vor avea asupra lor adeverința medicală cu mențiunea „apt pentru tabără” și fișele medicale eliberate de medicul de familie sau medicul școlii care vor conține obligatoriu avizul epidemiologic și vaccinările.

Acord parental Arta in natura Declaratie consimtamat participant minor (1) Formular de inscriere Arta in natura