Raport legea 544/2001 – anul 2022

Raport anual privind aplicarea legii 544/2001

avand ca obiect liberul acces la informatiile de interes public

anul 2022

Raport anual – legea 544-2001 – anul 2022

I. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 2 solicitări

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:

– Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul implementării programelor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea  în domeniul politicilor publice adresate sportului: 0 solicitări;

– Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul implementării programelor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea  în domeniul politicilor publice adresate tineretului: 1 solicitare;
– Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanțul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea  –  sau alte date statistice ale instituțiilor subordonate: 0 solicitări;
– Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituției precum și alte probleme administrative: 0 solicitari;
– Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea  sau ale unor instituții din subordine: 0 solicitări
– Puncte de vedere: 0 solicitări;
– Informații cu privire la ordine de delegare/numire/transfer a unor funcționari publici: 1 solicitare;
– Acreditari: 0 solicitări;
– Solicitări interviu: 0 solicitări;
– Altele: 0 solicitări.

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:
– în scris: 2
– telefonic: 0

IV. Numărul de solicitări pe destinatarul solicitării:
– mass-media: 1
– persoane fizice: 0
– persoane juridice: 1

V. Reclamații administrative: 0
– rezolvate favorabil: 0
– respinse: 0

VI: Numărul de plângeri în instanță: 0
– rezolvate favorabil pentru petiționar: nu este cazul;
– în curs de rezolvare: nu este cazul;
– respinse petiționarului: nu este cazul.

Responsabil pentru furnizarea

datelor de interes public

conform Legii 544/2001

Poenaru Irinel