Legea 69/2000

LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 (*actualizată*)

educaţiei fizice şi sportului

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 mai 2000

Data intrarii in vigoare : 7 august 2000

Forma actualizata valabila la data de : 3 aprilie 2015

Prezenta forma actualizata este valabila de la 13 martie 2015 pana la 3 aprilie 2015

———-

──────────

    *) Notă CTCE:

    Forma actualizată a acestui act normativ la data de 3 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: <LLNK 12000   240180 301   0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 240 din 24 noiembrie 2000; <LLNK 12001    56180 301   0 47>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 11 aprilie 2001 respinsă de <LLNK 12001   610 10 201   0 35>LEGEA nr. 610 din 31 octombrie 2001; <LLNK 12001     7130 301   0 33>ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001***); <LLNK 12002   345 10 201   0 30>LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002***); <LLNK 12002   414 10 201   0 31>LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002***); <LLNK 12002   493 10 201   0 31>LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; <LLNK 12003   221 10 201   0 29>LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003; <LLNK 12003    64180 301   0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; <LLNK 12004   472 10 201   0 34>LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004; <LLNK 12004    83130 301   0 35>ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004 aprobată de <LLNK 12004   494 10 201   0 35>LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; <LLNK 12005   119180 301   0 46>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 14 iulie 2005; <LLNK 12005   293 10 201   0 35>LEGEA nr. 293 din 24 octombrie 2005; <LLNK 12005   205180 301   0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005; <LLNK 12006   124 10 201   0 28>LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006; <LLNK 12007   241 10 201   0 31>LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007; <LLNK 12009    34 10 201   0 31>LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009; <LLNK 12009    77180 301   0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009; <LLNK 12010    77180 301   0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2010; <LLNK 12010    15130 301   0 34>ORDONANŢA nr. 15 din 14 iulie 2010; <LLNK 12011   225 10 201   0 35>LEGEA nr. 225 din 29 noiembrie 2011; <LLNK 12012    50 10 201   0 31>LEGEA nr. 50 din 19 martie 2012; <LLNK 12013   145 10 201   0 33>LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013; <LLNK 12014    96 10 201   0 29>LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014; <LLNK 12014    58180 301   0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014; <LLNK 12014    83180 301   0 49>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; <LLNK 12015     2180 301   0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

──────────

──────────

    *) Notă CTCE:

    Prin <LLNK 12003   759 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 759 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 9 iulie 2003 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport abrogându-se <LLNK 12001     6 20 301   0 35>HOTĂRÂREA nr. 6 din 4 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001.

    <LLNK 12003   759 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 759 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de <LLNK 12008  1721 20 301   0 41>HOTĂRÂREA nr. 1.721 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2009 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

    Prin <LLNK 12001    23 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării abrogându-se <LLNK 11997   690 20 301   0 38>HOTĂRÂREA nr. 690 din 6 noiembrie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997.

    <LLNK 12001    23 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 a fost abrogată de <LLNK 12003   741 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 dispunând organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

    <LLNK 12003   741 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de <LLNK 12004   410 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    <LLNK 12004   410 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 a fost abrogată de <LLNK 12005   223 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 menţinând aceeaşi denumire a ministerului.

    <LLNK 12005   223 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 a fost abrogată de <LLNK 12007   366 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

    <LLNK 12007   366 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de <LLNK 12009    51 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009 prin care s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

    Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.

    Prin <LLNK 12001     4 20 301   0 35>HOTĂRÂREA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale prin abrogarea <LLNK 11999   188 20 301   0 36>HOTĂRÂRII nr. 188 din 23 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999 care reglementa organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

    <LLNK 12001     4 20 301   0 35>HOTĂRÂREA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 a fost abrogată de <LLNK 12003   737 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    <LLNK 12003   737 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 a fost abrogată de <LLNK 12005   412 20 301   0 32>HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005 menţinând aceeaşi denumire a ministerului.

    <LLNK 12005   412 20 301   0 32>HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005 a fost abrogată de <LLNK 12007   381 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

    <LLNK 12007   381 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 a fost abrogată de <LLNK 12009    11 20 301   0 37>HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009, prin care s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

    Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.

    Prin <LLNK 12001    22 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei abrogându-se <LLNK 12000  1332 20 301   0 41>HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 14 decembrie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000.

    <LLNK 12001    22 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de <LLNK 12003   743 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 743 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.

    <LLNK 12003   743 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 743 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003 a fost abrogată de <LLNK 12005   168 20 301   0 35>HOTĂRÂREA nr. 168 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 25 martie 2005 menţinând aceeaşi denumire a ministerului.

    <LLNK 12005   168 20 301   0 35>HOTĂRÂREA nr. 168 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 25 martie 2005 a fost abrogată de <LLNK 12006   862 20 301   0 35>HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.

    <LLNK 12006   862 20 301   0 35>HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 a fost abrogată de <LLNK 12008  1718 20 301   0 41>HOTĂRÂREA nr. 1.718 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2009, prin care s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.

    Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.

    ***) <LLNK 12001     7130 301   0 33>ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001, <LLNK 12002   345 10 201   0 30>LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002 şi republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 15 septembrie 2003 şi <LLNK 12002   414 10 201   0 31>LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002 au fost abrogate de <LLNK 12003   571 10 202 298 48>art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.

──────────

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    TITLUL I

    Dispoziţii generale

<LLNK810000062819000001>    ART. 1

    (1) Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizică şi sport în România.

    (2) În sensul prezentei legi, prin educaţie fizică şi sport se înţelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel.

    (3) Termenii folosiţi în textul legii au semnificaţia stabilită în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

<LLNK820000062819100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    ART. 1

    In sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

    a) atribuire – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului eliberează Certificatul de identitate sportiva şi acorda număr de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor condiţii şi sub un anumit control;

    b) avizare – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea şi funcţionarea unei structuri sportive;

    c) autorizare – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului aproba: participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale; afilierea organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate, precum şi organizarea pe teritoriul României de campionate mondiale, europene şi regionale;

    d) înregistrare – consemnare făcuta în scop de publicitate în Registrul sportiv, pentru realizarea unei evidente centralizate la nivel naţional a structurilor sportive;

    e) recunoaştere – act administ rativ emis de Ministerul Tineretului şi Sportului, care atesta calitatea de structura sportiva în raport cu terţii;

    f) revocarea recunoaşterii – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului anulează recunoaşterea emisă anterior;

    g) supravegherea şi controlul structurilor sportive – complex de activităţi prin care Ministerul Tineretului şi Sportului verifica modul de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare;

    h) afiliere – ca act juridic reprezintă decizia luată de o federatie sportiva naţionala de a admite printre membrii săi o structura sportiva; ca relatie juridică este legătura care uneste o federatie sportiva naţionala cu fiecare structura sportiva afiliată;

    i) legitimare – act juridic bilateral între o structura sportiva şi un sportiv, care le conferă acestora drepturi şi obligaţii reciproce;

    j) legitimatie sportiva – document care atesta apartenenţa unui sportiv la un club sportiv;

    k) asociaţie sportiva – societate civilă particulară fără personalitate juridică, pe ramuri de sport, constituită în condiţiile Codului civil;

    l) societate comercială sportiva pe acţiuni – club sportiv constituit în condiţiile <LLNK 11990    31 11 201   0 17>Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale <LLNK 12000    69 10 201   0 47>Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, precum si, în completare, ale Codului comercial;

    m) structura sportiva de utilitate publica – structura sportiva care a urmat procedura prevăzută de <LLNK 12000    26130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, pentru a fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica, precum şi structura sportiva care este de utilitate publica în condiţiile <LLNK 12000    69 10 201   0 17>Legii nr. 69/2000;

    n) secţie pe ramura de sport – subunitate în cadrul unui club sportiv sau unei asociaţii sportive fără personalitate juridică;

    o) proba sportiva – ansamblu de exerciţii fizice complexe, specializate printr-o tehnica distinctă şi un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramura de sport, având reguli de concurs specifice şi o performanta de un anumit gen, evaluată după un anumit cod şi printr-un sistem de unităţi de măsura propriu;

    p) proba olimpica – proba sportiva inclusă în programul fiecărei editii a Jocurilor Olimpice;

    r) ramura de sport – ansamblul exerciţiilor fizice sportive si/sau probelor sportive, validate în timp, care se realizează în concurs după reguli prestabilite şi în condiţii proprii;

    s) disciplina sportiva – ansamblul ramurilor si/sau probelor sportive ale căror structura motrica, elemente şi procedee tehnice, tip de efort, condiţii şi mod asemănător de reglementare, alcătuire şi evaluare – concursuri pe echipe/individuale -, pe acelaşi aparat, cu acelaşi obiect de intrecere, cu aceeaşi durata, pe acelaşi spaţiu de joc, se constituie într-un sistem unitar de pregătire şi competiţie.

└──────────────────────────────────────

    ART. 2

    (1) Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat.

    (2) Statul recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare a educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte sectoare ale vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale.

    (3) Educaţia fizică şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizică, sportul şcolar şi universitar, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.

————-

    Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (4) Statul garantează exercitarea funcţiilor sectorului public şi ale sectorului particular în domeniile educaţiei fizice şi sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toţi factorii interesaţi.

    (5) Practicarea educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera şi voluntară şi se realizează independent sau în cadrul structurilor sportive asociative.

    (6) Statul recunoaşte şi garantează persoanei fizice şi juridice dreptul la libera asociere în scopul constituirii structurilor sportive.

    ART. 3

    (1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.

    (2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor de vârsta preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârsta condiţii pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea integrării sociale.

    (3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure condiţii pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor.

    TITLUL II

    Organizarea educaţiei fizice şi sportului

    CAP. I

    Educaţia fizică şi sportul şcolar şi universitar

<LLNK810000062820000001>    ART. 4

    Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării organizează activitatea de educaţie fizică şi practicarea sportului în învăţământul preuniversitar şi universitar.

<LLNK820000062820100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    ART. 2

    Educaţia fizica este cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învăţământ. Numărul orelor va fi stabilit de comun acord de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Tineretului şi Sportului, diferenţiat pe cicluri şcolare, după cum urmează:

    a) la învăţământul preşcolar, zilnic, câte o activitate psihomotrica;

    b) la învăţământul preuniversitar, 3 ore de educaţie fizica, săptămânal, în trunchiul comun, pentru fiecare clasa.

└──────────────────────────────────────

<LLNK810000062821000001>    ART. 5

    Educaţia fizică şcolară este disciplina obligatorie, prevăzută în planurile de învăţământ cu un număr de ore diferenţiat, conform curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

<LLNK820000062821100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    ART. 2

    Educaţia fizica este cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învăţământ. Numărul orelor va fi stabilit de comun acord de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Tineretului şi Sportului, diferenţiat pe cicluri şcolare, după cum urmează:

    a) la învăţământul preşcolar, zilnic, câte o activitate psihomotrica;

    b) la învăţământul preuniversitar, 3 ore de educaţie fizica, săptămânal, în trunchiul comun, pentru fiecare clasa.

    ART. 3

    Educaţia fizica în universităţi este disciplina de învăţământ cu frecventa saptamanala prevăzută în planurile de învăţământ peste numărul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, optional pe ramura de sport sau grupe sportive.

    ART. 4

    Unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi palatele şi cluburile copiilor se pot afilia la federaţiile sportive naţionale, sub condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:

    a) existenta actului de dispoziţie privind înfiinţarea persoanei juridice de drept public;

    b) existenta actului de dispoziţie care sa stabilească pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional.

└──────────────────────────────────────

    ART. 6

    (1) Activitatea sportiva din unităţile şi instituţiile de învăţământ se organizează în cadrul asociaţiilor sportive şcolare şi universitare.

    (2) Asociaţiile sportive şcolare şi universitare sunt structuri sportive înfiinţate în condiţiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federaţia Sportului Şcolar, respectiv de Federaţia Sportului Universitar.

———–

    Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (3) Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar, înfiinţate în condiţiile legii, au următoarele atribuţii:

    a) promovarea valenţelor educative ale sportului;

    b) iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor şi studenţilor la practicarea sportului;

    c) coordonarea competiţiilor sportive desfăşurate în unităţile şi instituţiile de învăţământ, organizate de asociaţiile sportive şcolare şi universitare;

    d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale, zonale şi naţionale ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;

    e) deţinerea competenţei exclusive pentru reprezentarea ţării la competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar.

———–

    Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (4) Organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Federaţiei Sportului Universitar se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Sport şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

———–

    Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (5) Finanţarea Federaţiei Sportului Şcolar, respectiv a Federaţiei Sportului Universitar, se face prin alocaţii de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum şi prin venituri extrabugetare. Pentru susţinerea programelor de reprezentare la competiţiile internaţionale oficiale, desfăşurate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi sportului universitar, Federaţia Sportului Şcolar, şi respectiv Federaţia Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocaţii guvernamentale.

———–

    Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (6) Participarea la sistemul competiţional pentru elevii şi studenţii din unităţile şi instituţiile de învăţământ se face exclusiv pe baza legitimaţiei şcolare/de student şi a avizului medical la zi.

    (7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, în condiţiile legii, clase, şcoli şi licee cu program sportiv, precum şi cluburi sportive şcolare.

    (8) Toate unităţile de învăţământ, de stat sau particulare, existente sau nou-înfiinţate, au obligaţia să dispună sau să aibă acces la bazele şi instalaţiile sportive, pentru a permite desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea sportului cu elevii şi studenţii.

    (9) Bazele şi instalaţiile sportive proprii pot fi puse la dispoziţie, gratuit sau cu plata, comunităţilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligaţia respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor de învăţământ şi ale cluburilor sportive şcolare şi universitare.

    (10) Sportul de performanta pentru elevi şi studenţi se organizează, de regula, în cadrul cluburilor sportive şcolare şi universitare. Elevii şi studenţii pot practica sportul de performanta şi în alte cluburi sportive.

    CAP. II

    Educaţia fizică militară şi profesională

<LLNK810000062822000001>    ART. 7

    Educaţia fizică militară este disciplina obligatorie, prevăzută în planul de instrucţie şi învăţământ. Ea se desfăşoară sistematic şi continuu, pe întreaga perioada a săptămânii, a procesului de instrucţie şi învăţământ, în limita a cel puţin 3 ore săptămânal, fiind condusă de cadre militare sau civile de specialitate.

<LLNK820000062822100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    ART. 5

    (1) In aplicarea prezentului regulament instituţiile sistemului de apărare, ordine publica, siguranţa naţionala şi cele aflate în reţeaua învăţământului de stat pot emite ordine şi instrucţiuni cu caracter sportiv în domeniul de activitate propriu, cu consultarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

    (2) Instituţiile menţionate la alin. (1) pot încheia protocoale şi convenţii cu structurile sportive naţionale de profil, precum şi cu cele internaţionale de specialitate.

└──────────────────────────────────────

    ART. 8

    Educaţia fizică profesională se organizează în domeniile de activitate care implica diferite forme de practicare a exerciţiilor fizice, în scopul dezvoltării şi menţinerii unei bune condiţii fizice. Educaţia fizică profesională este reglementată prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.

    ART. 9

    Exerciţiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structurează diferenţiat pe domenii, în funcţie de alte obiective urmărite, în afară celor specifice educaţiei fizice şi sportului. Ele pot fi de întreţinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.

    CAP. III

    Sportul pentru toţi

    ART. 10

    (1) Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea libera a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.

    (2) Sportul pentru toţi este sprijinit de stat, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri ale administraţiei locale, în vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării cetăţenilor.

    (3) Pentru coordonarea aplicării Programului naţional <<Sportul pentru toţi>> se constituie Comitetul activităţilor fizice sportive pentru sănătate, educaţie şi recreare, organism consultativ în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport, a cărui organizare, funcţionare şi componenta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

————–

    Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al <LLNK 12003    64180 302  23 57>art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.

    ART. 11

    (1) Finanţarea programului naţional «Sportul pentru toţi» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat şi din fonduri de la bugetele locale.

    (2) Mijloacele financiare necesare pentru susţinerea subprogramelor derulate de Federaţia Sportivă Naţională «Sportul pentru toţi» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat.

    (3) Subprogramele propuse de celelalte instituţii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreere, sunt finanţate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internaţionale, din sponsorizări, donaţii şi legate, precum şi din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinaţia pentru activitatea sportivă şi de tineret.

———–

    Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    CAP. III^1

    Programul naţional “Redescoperă oina”

———–

    Capitolul III^1 a fost introdus de <LLNK 12014    96 10 202   0 40>art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

    ART. 11^1

    (1) Oina este sportul naţional al României.

    (2) Programul naţional “Redescoperă oina” reprezintă un program naţional care constă într-un complex de activităţi necesare susţinerii practicării şi promovării jocului de oină, desfăşurat prin intermediul Federaţiei Române de Oină.

    (3) Programul naţional “Redescoperă oina” poate fi sprijinit de stat, de structuri ale administraţiei centrale, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri ale administraţiei locale, în vederea promovării jocului de oină ca sport naţional al României.

———–

    Art. 11^1 a fost introdus de <LLNK 12014    96 10 202   0 40>art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

    ART. 11^2

    Finanţarea Programului naţional “Redescoperă oina” poate fi asigurată din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat, alocaţii bugetare, venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi, în funcţie de posibilităţi, din fonduri de la bugetele locale.

———–

    Art. 11^2 a fost introdus de <LLNK 12014    96 10 202   0 40>art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

    CAP. IV

    Sportul de performanta

    ART. 12

    (1) Sportul de performanta constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan naţional, îndeplinind o importanta funcţie reprezentativă pentru România în competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional.

    (2) Organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în sport şi autorităţile administraţiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanta, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi pentru încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională.

    (3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administraţiei publice centrale de specialitate asigura sportivilor de performanta condiţii pentru continuarea pregătirii, precum şi pentru participarea la concursurile sportive interne şi internaţionale.

    ART. 13

    (1) Prin sportul de performanta se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.

    (2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic şi organizat sportul şi participa în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru autodepăşire sau record.

    (3) Pentru a participa la competiţiile sportive oficiale locale sau naţionale un sportiv de performanta trebuie să fie legitimat la un club sportiv.

    (4) Evidenta legitimării şi transferarea sportivilor sunt în competenta federaţiilor sportive naţionale, a ligilor profesioniste şi a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

    (5) Sistemul competiţiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat şi organizat de federaţiile sportive naţionale, potrivit statutelor şi regulamentelor acestora.

    ART. 14

    (1) În condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, sportivii de performanţă pot fi:

    a) amatori;

    b) profesionişti.

    (2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are licenţa de sportiv profesionist;

    b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.

————

    Alin. (2) al <LLNK 12006   124 10 202  14 75>art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006.

    (2^1) Cluburile, asociaţiile sportive şi sportivul profesionist se obligă prin contractul încheiat între părţi să respecte prevederile specifice din normele, regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă şi care au ca obiect activitatea de selecţie, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

———-

    Alin. (2^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 1 al <LLNK 12015     2180 302   0 58>art. XVI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    (3) Sportivului profesionist, care a încheiat cu o structură sportivă o convenţie civilă, i se asigură, la cerere, participarea şi plata contribuţiei la un sistem de pensii, public şi/sau privat, în condiţiile legii.

————

    Alin. (3) al <LLNK 12006   124 10 202  14 75>art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006.

    (4) Licenţa de sportiv profesionist se obţine în conformitate cu procedurile prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale.

    (5) Sportivii străini pot desfăşura activitate ca sportivi profesionişti la o structură sportivă din România, în baza permisului de muncă eliberat în condiţiile legii.

    (6) Federaţiile sportive naţionale asigură organizarea evidenţei sportivilor profesionişti din ramura de sport respectivă.

    (7) Drepturile şi obligaţiile sportivului profesionist sunt cele prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale, precum şi în contractele sau convenţiile, după caz, încheiate între părţi.

    (8) Calitatea de sportiv profesionist încetează în conformitate cu prevederile statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

    (9) Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Agenţia Naţională pentru Sport, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.

    (10) Condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federaţiilor sportive naţionale, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport.

————

    Art. 14 a fost modificat de <LLNK 12005   205180 302   0 61>art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.

    ART. 15

    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini pregătirea sportivă, integrarea în sistemul de învăţământ, integrarea socială şi profesională a sportivilor de performanta, după caz, pe întreaga perioada a carierei sportive.

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), unităţile sau instituţiile de învăţământ asigura, după caz, pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise şi condiţii de înscriere în învăţământul universitar, potrivit legii.

    ART. 16

    Criteriile de clasificare a sportivilor de performanta se stabilesc prin regulamente elaborate de federaţiile sportive naţionale.

    TITLUL III

    Structurile administraţiei pentru sport

———–

    Denumirea Titlului III a fost modificată de pct. 5 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    CAP. I

    Ministerul Tineretului şi Sportului

    ART. 17

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care coordonează activitatea din domeniul educaţiei fizice şi sportului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

    (2) Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent:

    a) activitatea de educaţie fizică şi sport din unităţile şi instituţiile de învăţământ, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 4-6 şi a celorlalte prevederi legale în vigoare;

    b) activitatea de educaţie fizică şi sport din unităţile militare şi de învăţământ militar, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 7 şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.

    ART. 18

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează potrivit legii şi are următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:

    a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile de specialitate;

    b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul educaţiei fizice şi sportului;

    c) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de stat;

    d) conlucrează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului;

    e) conlucrează cu Comitetul Olimpic Român în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului;

    f) administrează patrimoniul din domeniul public şi domeniul privat al statului, încredinţat Agenţiei Naţionale pentru Sport;

———–

    Litera f) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 6 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    g) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după 1989;

    g^1) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor şi/sau instalaţiilor sportive care au aparţinut domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale.

———–

    Litera g^1) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusă de pct. 7 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    h) propune structura anuala a alocaţiilor de la bugetul de stat;

    i) repartizează bugetul activităţii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:

    – activitatea proprie şi cea a instituţiilor din subordinea sa;

    – federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a programelor sportive ale acestora;

    – premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale;

———–

    Litera i) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 8 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    j) autorizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale de profil şi la alte foruri continentale sau mondiale, precum şi afilierea altor organizaţii cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate.

———–

    Litera j) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 8 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    k) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora;

    l) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituţiile şi cu organismele de specialitate din ţara şi din străinătate;

    m) elaborează şi aduce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanta de interes naţional şi internaţional; avizează normativele tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive;

    n) recunoaşte sau revoca, în sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

    o) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora;

    p) elaborează criteriile de acordare şi atribuie distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

    q) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv;

    r) autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale;

    s) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor;

    s,) adopta măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive;

    t) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale; negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte ţări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

    t,) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul sportului, pentru susţinerea sportului pentru toţi şi de performanta, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului.

    (2) Ministerul Tineretului şi Sportului poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare.

    ART. 18^1

    Prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:

    a) finanţarea activităţii instituţiilor cu specific sportiv din subordinea sa;

    b) finanţarea activităţilor sportive de interes naţional, altele decât cele de interes general, ale cluburilor sportive şi asociaţiilor sportive participante în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale, exclusiv în baza contractelor de finanţare a programelor sportive, încheiate conform prevederilor art. 69. Activităţile sportive de interes naţional sunt acţiunile de selecţie, pregătire şi participare în competiţii incluse în sportul de performanţă.

———-

    Lit. b) a art. 18^1 a fost modificată de pct. 2 al <LLNK 12015     2180 302   0 58>art. XVI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

    c) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale.

———–

    Art. 18^1 a fost introdus de pct. 1 al <LLNK 12014    58180 302   0 63>art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.

    CAP. II

    Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

    ART. 19

    Abrogat.

———–

    Art. 19 a fost abrogat de lit. b) al <LLNK 12010    15130 302   0 48>art. VIII din ORDONANŢA nr. 15 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010.

    ART. 20

    (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:

    a) ţin evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;

    b) finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie;

    c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;

    d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu, finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;

    e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;

    f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;

    g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;

    h) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate, structurile sportive din judeţ;

    i) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat.

———–

    Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

    CAP. III

    Comitetul Olimpic Român

———–

    Cap. III din Titlul III a fost introdus de pct. 10 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 20^1

    (1) Comitetul Olimpic Român este o asociaţie de interes naţional care se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice şi ale prezentei legi.

    (2) Comitetul Olimpic Român este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.

    (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.

    (4) Comitetul Olimpic Român deţine competenţa exclusivă pentru reprezentarea ţării la Jocurile Olimpice şi la celelalte programe organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic sau a asociaţiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Român este unicul deţinător pe teritoriul României al drepturilor de folosire a însemnelor şi a tuturor simbolurilor olimpice specificate în statutul propriu, în Charta Olimpică şi în alte documente normative ale mişcării olimpice.

    (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul României nu pot folosi însemnele Comitetului Internaţional Olimpic, însemnele şi emblema Comitetului Olimpic Român şi alte drepturi de proprietate intelectuală olimpice decât cu acordul Comitetului Olimpic Român.

    (6) Comitetul Olimpic Român organizează şi coordonează activitatea Academiei Olimpice Române, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuţii în dezvoltarea şi promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

———–

    Art. 20^1 a fost introdus de pct. 10 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 20^2

    (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, Comitetul Olimpic Român colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, asociaţii şi organizaţii de drept public sau privat.

    (2) Comitetul Olimpic Român susţine financiar, pe bază de contracte de finanţare, activitatea centrelor naţionale de pregătire a juniorilor. Federaţiile sportive naţionale conduc, organizează şi coordonează activitatea acestor centre. Agenţia Naţională pentru Sport, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colaborează şi sprijină activitatea centrelor olimpice naţionale de pregătire a juniorilor.

    (3) Sursele de finanţare ale Comitetului Olimpic Român pot fi:

    a) sume de la bugetul de stat;

    b) venituri proprii;

    c) alte surse.

    (4) Nivelul alocaţiilor bugetare, precum şi categoriile de cheltuieli ce urmează a fi finanţate din acestea se aprobă prin legile bugetare anuale.

    (5) Comitetul Olimpic Român poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru îndeplinirea programelor olimpice.

    (6) Comitetul Olimpic Român poate deţine în proprietate, concesiune sau folosinţă imobile, baze şi instalaţii sportive de interes naţional.

    (7) Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor de orice natură ale Comitetului Olimpic Român sunt scutite de taxă de timbru.

———–

    Art. 20^2 a fost introdus de pct. 10 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    TITLUL IV

    Structurile sportive

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    ART. 21

    (1) În sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:

    a) asociaţiile sportive;

    b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

———–

    Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 11 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    c) asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport;

    d) ligile profesioniste;

    e) federaţiile sportive naţionale;

    f) Automobil Clubul Român, pentru activitatea de automobilism sportiv şi karting sportiv;

———–

    Litera f) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 11 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    g) alte organizaţii sportive naţionale.

———–

    Litera g) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusă de pct. 12 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Dreptul la libera asociere, în scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice.

<LLNK810000062823000001>    (3) Ministerul Tineretului şi Sportului organizează, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecărei structuri înscrise un număr de identificare şi Certificatul de identitate sportivă.

<LLNK820000062823100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    CAP. 3

    Organizarea Registrului sportiv

    ART. 6

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Registrul sportiv, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

    (2) Registrul sportiv este public.

    (3) Structurile sportive sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv.

    (4) Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, structurile sportive primesc număr de identificare şi Certificat de identitate sportiva, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    (5) Ministerul Tineretului şi Sportului poate elibera, la solicitarea şi pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrarea sau menţiunile făcute, precum şi certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt înscris ori menţionat în Registrul sportiv.

    ART. 7

    (1) Registrul sportiv este compus din doua subregistre – subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică şi subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică.

    (2) Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică se tine la Ministerul Tineretului şi Sportului şi cuprinde 6 părţi:

    a) partea I – A, destinată înregistrării cluburilor sportive, este structurată în 3 secţiuni:

    – secţiunea A(1): cluburi sportive persoane juridice de drept public;

    – secţiunea A(2): cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ;

    – secţiunea A(3): cluburi sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni.

    b) partea a II-a – B, destinată înregistrării asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport;

    c) partea a III-a – C, destinată înregistrării federaţiilor sportive naţionale;

    d) partea a IV-a – D, destinată înregistrării ligilor profesioniste;

    e) partea a V-a – E, destinată înregistrării organizaţiilor sportive naţionale şi Comitetului Olimpic Roman;

    f) partea a VI-a – F, destinată centralizării datelor structurilor sportive fără personalitate juridică înregistrate, din subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică, de la direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    (3) Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică cuprinde evidenta asociaţiilor sportive fără personalitate juridică. El se tine de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se centralizează, numeric şi nominal, de Ministerul Tineretului şi Sportului.

    (4) Fiecare dintre structurile sportive se înregistrează în partea corespunzătoare a Registrului sportiv şi poarta un număr de identificare.

    (5) In fiecare an se deschide un nou Registru sportiv.

    (6) Toate menţiunile ulterioare cu privire la o structura sportiva înregistrată în Registrul sportiv se operează sub acelaşi număr.

    ART. 8

    Înregistrarea în Registrul sportiv se face pe baza cererii, semnată şi stampilata, formulată de reprezentantul legal al fiecărei structuri sportive.

    ART. 9

    Cererea de înregistrare în Registrul sportiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, următoarele:

    a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:

    – numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

    – numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociază;

    – denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

    – precizarea patrimoniului iniţial;

    – numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

    – numărul şi data emiterii Certificatului de înscriere în Registrul naţional;

    – hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă, prin care a dobândit personalitate juridică, sau încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

    b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

    – numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

    – numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociază;

    – denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

    – precizarea capitalului social iniţial;

    – numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

    – numărul şi data emiterii Certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului;

    c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

    – numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

    – numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociază;

    – denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

    – precizarea aporturilor;

    – precizarea ramurilor de sport practicate;

    – numărul şi data autentificării contractului de societate;

    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

    – numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

    – denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

    – numărul şi data actului de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale, în baza căruia funcţionează.

    ART. 10

    La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii:

    a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:

    – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

    – actul constitutiv şi statutul, autentificate;

    – dovada sediului;

    – dovada patrimoniului iniţial;

    – copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional;

    b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

    – actul constitutiv şi statutul, autentificate;

    – dovada sediului;

    – dovada capitalului social;

    – copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului;

    c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

    – contractul de societate civilă autentificat;

    – actele doveditoare ale sediului şi aporturilor;

    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

    – actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează;

    – dovada sediului.

    ART. 11

    După depunerea, analizarea cererii şi înscrierea în Registrul sportiv structura sportiva primeşte număr de identificare şi Certificatul de identitate sportiva, în condiţiile legii.

    ART. 12

    (1) In termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse statutului şi actului constitutiv/contractului de societate/actului de dispoziţie, structura sportiva este obligată sa solicite înregistrarea lor în Registrul sportiv.

    (2) Cererea pentru înregistrarea modificărilor aduse actului constitutiv şi statutului/contractului de societate, cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 9, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    (3) La cerere se anexează în afară înscrisurilor prevăzute la art. 10, sub sancţiunea nulităţii, şi următoarele acte:

    a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

    – hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;

    – actul adiţional autentificat;

    – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă, prin care s-a dispus modificarea, sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

    b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

    – hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;

    – actul adiţional autentificat;

    c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

    – actul adiţional autentificat;

    – alte acte;

    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

    – actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale care a decis modificarea.

    ART. 13

    Cluburile sportive notifica Ministerului Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile orice modificare intervenita în practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv şi în statut, în vederea operarii modificărilor în Registrul sportiv.

    ART. 14

    Prevederile art. 13 se aplica în mod corespunzător şi asociaţiilor sportive societăţi civile particulare.

    ART. 15

    Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 conduce la suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportiva sau la radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective, în condiţiile legii.

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    CAP. 4

    Procedura avizării constituirii structurilor sportive

    ART. 16

    Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea structurilor sportive.

    ART. 17

    Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, sub sancţiunea nulităţii:

    a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

    – numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

    – numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociază;

    – denumirea şi sediul structurii sportive;

    – precizarea patrimoniului iniţial;

    – numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

    b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

    – numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

    – numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociază;

    – denumirea şi sediul structurii sportive;

    – precizarea capitalului social iniţial;

    – numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

    – numărul Certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului;

    c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

    – numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

    – numele/denumirea şi domiciliul/sediul asociaţilor;

    – denumirea şi sediul structurii sportive;

    – precizarea aporturilor;

    – precizarea ramurilor de sport practicate;

    – numărul şi data autentificării contractului de societate;

    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

    – numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

    – numele/denumirea şi domiciliul/sediul membrilor;

    – denumirea şi sediul structurii sportive;

    – precizarea ramurii/ramurilor de sport practicate.

    ART. 18

    La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii:

    a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

    – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

    – copie legalizată de pe actul constitutiv şi de pe statut;

    – actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;

    b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

    – copie legalizată de pe actul constitutiv şi de pe statut;

    – actele doveditoare ale sediului şi capitalului social iniţial;

    – copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului;

    c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

    – copie legalizată de pe contractul de societate;

    – actele doveditoare ale sediului/aporturilor;

    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

    – actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează;

    – actul de dispoziţie care stabileşte pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional;

    – dovada sediului.

    CAP. 5

    Avizarea şi autorizarea afilierii federaţiilor sportive naţionale şi a tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la federaţiile sportive internaţionale, la forurile europene şi mondiale şi la alte foruri sportive de specialitate.

    Procedura autorizării desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale europene şi regionale organizate în străinătate

    ART. 19

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului avizează afilirea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale şi la alte foruri europene sau mondiale şi autorizează afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate, în baza următoarelor acte:

    a) copie de pe hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă privind dobândirea personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

    b) actul constitutiv şi statutul, autentificate;

    c) statutul forului internaţional de specialitate, în traducere legalizată;

    d) angajamentul solicitantului, conform căruia cheltuielile care decurg din calitatea de membru afiliat vor fi suportate din surse financiare proprii.

    (2) Condiţiile avizării sau autorizării afilierii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

    ART. 20

    Ministerul Tineretului şi Sportului autorizează participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale în baza cererii scrise a federaţiei sportive naţionale, care va cuprinde:

    a) locul şi data desfăşurării acţiunii;

    b) obiectivele de performanta;

    c) componenta nominală şi calitatea oficială a fiecărui membru în delegaţie.

    ART. 21

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale, în următoarele condiţii:

    a) angajarea de negocieri cu organismele sportive internaţionale privind acceptarea candidaturii federaţiilor sportive naţionale de organizare în România a unor competiţii sportive oficiale – campionate mondiale, europene sau regionale – se poate realiza numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Tineretului şi Sportului;

    b) aprobarea pentru depunerea candidaturii unei federaţii sportive naţionale de a organiza în România campionate mondiale, europene şi regionale se acorda cu respectarea următoarelor cerinţe:

    – prezentarea devizului de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;

    – prezentarea angajamentului scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează sa se desfăşoare competiţia, care sa confirme asigurarea tuturor condiţiilor necesare;

    – prezentarea programului de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei.

    (2) După acordarea dreptului de organizare în România a competiţiei sportive oficiale de către organismul internaţional federaţia sportiva naţionala acţionează în scopul pregătirii, organizării şi desfăşurării competiţiei în cele mai bune condiţii.

    (3) La încheierea competiţiei federaţia sportiva naţionala înaintează Ministerului Tineretului şi Sportului un raport complet cu privire la desfăşurarea acesteia.

    CAP. 6

    Procedura revocării recunoaşterii funcţionarii structurilor sportive

    ART. 22

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului revoca recunoaşterea funcţionarii structurilor sportive în următoarele cazuri:

    a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

    b) structura sportiva, fără a fi autorizata, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;

    c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor constitutive şi ale legii;

    d) alte cazuri, în condiţiile legii.

    (2) Revocarea recunoaşterii funcţionarii unei structuri sportive operează de drept în cazul dizolvării şi lichidării acesteia.

    ART. 23

    Actul administrativ de revocare a recunoaşterii funcţionarii unei structuri sportive se comunica de către Ministerul Tineretului şi Sportului instanţei judecătoreşti din circumscripţia în care îşi are sediul respectiva structura sportiva, precum şi Ministerul Justiţiei, după caz.

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    ANEXA 1

    ——-

    la regulament

    ————-

                               REGISTRUL SPORTIV

    TITLUL I

    Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică

    PARTEA I – A – CLUBURI SPORTIVE

    SECŢIUNEA I A(1)

    Cluburi sportive persoane juridice de drept public

    1. Numărul de identificare

    2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

    3. Numărul şi data înscrierii actului de dispoziţie prin care s-a înfiinţat

    4. Denumirea

    5. Sediul:

    – judeţul;

    – localitatea;

    – adresa;

    – telefon;

    – fax;

    – e-mail (URL).

    6. Durata de funcţionare

    7. Patrimoniul iniţial

    8. Scopul

    9. Obiectivele

    10. Reprezentantul legal

    11. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    12. Menţiuni cu privire la afilierea la o federatie sportiva naţionala:

    – denumirea federaţiei sportive naţionale;

    – sediul federaţiei sportive naţionale;

    – radierea.

    13. Modificări ale actelor de dispoziţie prin care s-a înfiinţat

    14. Menţiuni cu privire la reorganizare

    15. Alte menţiuni.

    SECŢIUNEA a II-a A(2)

    Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ

    1. Numărul de identificare

    2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la intantele judecătoreşti

    3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

    4. Numărul dosarului de la instanta judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

    5. Denumirea

    6. Sediul:

    – judeţul;

    – localitatea:

    – adresa;

    – telefon;

    – fax;

    – e-mail (URL).

    7. Durata de funcţionare

    8. Patrimoniul iniţial

    9. Asociaţii – membrii

    10. Scopul

    11. Obiectivele

    12. Consiliul director – componenta nominală

    13. Organul de control – componenta nominală

    14. Reprezentantul legal

    15. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia/federaţiile sportiva/sportive naţionala/naţionale, după caz:

    – denumirea federaţiei sportive naţionale;

    – sediul federaţiei sportive naţionale;

    – radierea.

    17. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii sportive:

    – denumirea organizaţiei sportive;

    – sediul organizaţiei sportive;

    – radierea.

    18. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:

    – recunoaşterea: Hotărârea Guvernului nr…/…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr….. din …………

    – retragerea: Hotărârea Guvernului nr…../……, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr….. din ………….

    19. Modificări ale actelor de constituire:

    – numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

    – temeiul modificării;

    – obiectul modificării;

    – numărul dosarului de la instanta judecătorească care a admis modificarea;

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

    20. Menţiuni cu privire la reorganizare

    21. Menţiuni cu privire la dizolvare

    22. Alte menţiuni

    23. Data radierii.

    SECŢIUNEA a III-a A(3)

    Cluburi sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni

    1. Numărul de identificare

    2. Numărul şi data înscrierii în Registrul comerţului

    3. Numărul şi data Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea

    4. Denumirea

    5. Sediul:

    – judeţul;

    – localitatea;

    – adresa;

    – telefon;

    – fax;

    – e-mail (URL).

    6. Durata de funcţionare

    7. Capitalul social şi structura acţionariatului

    8. Acţionarii:

    – numele/denumirea;

    – domiciliul/sediul.

    9. Scopul

    10. Obiectivele

    11. Consiliul de administraţie – componenta nominală

    12. Organul de control – componenta nominală

    13. Reprezentantul legal

    14. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    15. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportiva naţionala:

    – denumirea federaţiei sportive naţionale;

    – sediul federaţiei sportive naţionale;

    – radierea.

    16. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii sportive:

    – denumirea organizaţiei sportive;

    – sediul organizaţiei sportive;

    – radierea.

    17. Modificări ale actelor de constituire:

    – data înscrierii modificării în Registrul comerţului;

    – temeiul modificării;

    – obiectul modificării.

    18. Menţiuni cu privire la reorganizare

    19. Menţiuni cu privire la dizolvare

    20. Alte menţiuni

    21. Data radierii.

    PARTEA a II-a – B – ASOCIAŢII SPORTIVE JUDEŢENE SI ALE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PE RAMURA DE SPORT

    1. Numărul de identificare

    2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

    3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

    4. Numărul dosarului de la instanta judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

    5. Denumirea

    6. Sediul:

    – judeţul;

    – localitatea;

    – adresa;

    – telefon;

    – fax;

    – e-mail (URL).

    7. Durata de funcţionare

    8. Scopul

    9. Obiectivele

    10. Patrimoniul iniţial

    11. Asociaţii – membri

    12. Consiliul director – componenta nominală

    13. Organul de control – componenta nominală

    14. Reprezentantul legal

    15. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportiva naţionala:

    – denumirea federaţiei sportive naţionale;

    – sediul federaţiei sportive naţionale;

    – radierea.

    17. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:

    – recunoaşterea: Hotărârea Guvernului nr…/…, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ….. din ……..

    – retragerea: Hotărârea Guvernului nr…/…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. …..din ……

    18. Modificări ale actelor de constituire:

    – numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

    – temeiul modificării;

    – obiectul modificării;

    – numărul dosarului de la instanta judecătorească în care s-a admis modificarea;

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

    19. Menţiuni cu privire la reorganizare

    20. Menţiuni cu privire la dizolvare

    21. Alte menţiuni

    22. Data radierii.

    PARTEA a III-a – C – FEDERAŢII SPORTIVE NAŢIONALE

    1. Numărul de identificare

    2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti.

    3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei.

    4. Numărul dosarului de la instanta judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

    5. Denumirea

    6. Sediul:

    – judeţul;

    – localitatea;

    – adresa;

    – telefon;

    – fax;

    – e-mail (URL).

    7. Durata de funcţionare

    8. Patrimoniul iniţial

    9. Structurile sportive membre:

    – numele/denumirea;

    – domiciliul/sediul;

    – numărul de identificare;

    – Certificatul de identitate sportiva – numărul şi data emiterii.

    10. Scopul

    11. Obiectivele

    12. Consiliul director – componenta nominală

    13. Organul de control – componenta nominală

    14. Reprezentantul legal

    15. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportiva internaţionala:

    – denumirea federaţiei sportive internaţionale;

    – sediul federaţiei sportive internaţionale;

    – radierea.

    17. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii internaţionale:

    – denumirea organizaţiei;

    – sediul organizaţiei;

    – radierea.

    18. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:

    – Legea nr. …./…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr…. din….

    19. Modificări ale actelor de constituire:

    – numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

    – temeiul modificării;

    – obiectul modificării;

    – numărul dosarului de la instanta judecătorească în care s-a admis modificarea;

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

    20. Menţiuni cu privire la reorganizare

    21. Menţiuni cu privire la dizolvare

    23. Alte menţiuni

    24. Data radierii.

    PARTEA a IV-a – D – LIGI PROFESIONISTE

    1. Numărul de identificare

    2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti.

    3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

    4. Numărul dosarului de la instanta judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

    5. Denumirea

    6. Sediul:

    – judeţul;

    – localitatea;

    – adresa;

    – telefon;

    – fax;

    – e-mail (URL).

    7. Durata de funcţionare

    8. Patrimoniul iniţial

    9. Asociaţii – membrii:

    – numele/denumirea;

    – domiciliul/sediul;

    – numărul de identificare;

    – Certificatul de identitate sportiva – numărul şi data emiterii.

    10. Scopul

    11. Obiective

    12. Consiliul director/administraţie – componenta nominală

    13. Organul de control – componenta nominală

    14. Reprezentantul legal

    15. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    16. Modificări ale actelor de constituire:

    – numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

    – temeiul modificării;

    – obiectul modificării;

    – numărul dosarului de la instanta judecătorească în care s-a admis modificarea;

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

    17. Menţiuni cu privire la reorganizare

    18. Menţiuni cu privire la dizolvare

    19. Alte menţiuni

    20. Data radierii.

    PARTEA a V-a – E – ORGANIZAŢII SPORTIVE NAŢIONALE SI COMITETUL OLIMPIC ROMAN

    1. Numărul de identificare

    2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

    3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

    4. Numărul dosarului de la instanta judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

    5. Denumirea

    6. Sediul:

    – judeţul;

    – localitatea;

    – adresa;

    – telefon;

    – fax;

    – e-mail (URL).

    7. Durata de funcţionare

    8. Patrimoniul iniţial

    9. Asociaţii – membrii:

    – numele/denumirea;

    – domiciliul/sediul;

    – numărul de identificare;

    – Certificatul de identitate sportiva – numărul şi data emiterii.

    10. Scopul

    11. Obiectivele

    12. Consiliul director – componenta nominală

    13. Organul de control – componenta nominală

    14. Reprezentantul legal

    15. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    16. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii internaţionale:

    – denumirea organizaţiei;

    – sediul organizaţiei;

    – radierea.

    17. Modificări ale actelor de constituire:

    – numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

    – temeiul modificării;

    – obiectul modificării;

    – numărul dosarului de la instanta judecătorească în care s-a admis modificarea;

    – numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

    18. Menţiuni cu privire la reorganizare

    19. Menţiuni cu privire la dizolvare

    20. Alte menţiuni

    21. Data radierii.

    PARTEA a VI-a – F – STRUCTURILE SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

    1. Numărul de identificare

    2. Denumirea

    3. Ramura de sport

    4. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    TITLUL II

    Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică

    1. Numărul de identificare

    2. Numărul şi data autentificării contractului de societate

    3. Denumirea

    4. Sediul:

    – judeţul;

    – localitatea;

    – adresa;

    – telefon;

    – fax;

    – e-mail (URL).

    5. Durata de funcţionare

    6. Aporturile

    7. Ramurile de sport

    8. Asociaţii:

    – numele/denumirea;

    – domiciliul/sediul.

    9. Scopul

    10. Obiectivele

    11. Certificatul de identitate sportiva:

    – numărul;

    – data emiterii.

    12. Menţiuni cu privire la calitatea de membru al asociaţiei judeţene pe ramura de sport

    13. Modificări ale actelor de constituire:

    – temeiul modificării;

    – obiectul modificării.

    14. Alte menţiuni.

*T*

    ANEXA 2

    ——-

    la regulament

    ————-

┌────────────────────────┐                             ┌──────────────────┐

│     MINISTERUL         │                             │ Registrul special│

│TINERETULUI SI SPORTULUI│                             │ nr. ………….│

└────────────────────────┘                             └──────────────────┘

                         Certificat de identitate sportiva

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1. Denumirea structurii sportive …………………………………. │

│ ………………………………………………………………. │

│ 2. Sediul structurii sportive ……………………………………. │

│ ………………………………………………………………. │

│ 3. Durata de funcţionare ………………………………………… │

│ ………………………………………………………………. │

│ 4. Numărul de identificare din Registrul sportiv şi data ……………. │

│ ………………………………………………………………. │

│ 5. Menţiuni ……………………………………………………. │

│ ………………………………………………………………. │

│ 6. Semnătura şi ştampila ………………………………………… │

│ ………………………………………………………………. │

│ 7. Data eliberării ……………………………………………… │

│                                                                           │

│   Eliberat în baza art. 21 alin. (3) şi a art. 24 alin. (1) din Legea     │

│ educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.                                │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

*T*

    ANEXA 3

    ——-

    la regulament

    ————-

                                     CERERE

                      de înregistrare în Registrul sportiv

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   1. Persoana care reprezintă structura sportiva:                            │

│      numele ………………………………………………………  │

│      domiciliul …………………………………………………..  │

│   2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care  │

│ constituie structura sportiva:                                               │

│      numele/denumirea ……………………………………………..  │

│      domiciliul/sediul …………………………………………….  │

│   3. Denumirea structurii sportive:                                          │

│   ……………………………………………………………….  │

│   4. Sediul:                                                                 │

│      judeţul ……………………………………………………..  │

│      localitatea ………………………………………………….  │

│      adresa ………………………………………………………  │

│      telefon/fax ………………………………………………….  │

│      e-mail (URL) …………………………………………………  │

│   5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor        │

│   ……………………………………………………………….  │

│   6. Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul         │

│ structurilor sportive, societăţi comerciale sportive pe acţiuni (numărul şi  │

│ data emiterii):                                                              │

│   ……………………………………………………………….  │

│   7. Certificatul de înscriere în Registrul naţional, în cazul structurilor  │

│ sportive, persoane juridice fără scop patrimonial (numărul şi data           │

│ emiterii):………………………………………………………..  │

│   ……………………………………………………………….  │

│   8. Actele de constituire autentificate de ………………………….  │

│ sub nr. …….. din data de ………..                                     │

│   9. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice │

│ şi sportului nr. 69/2000) ………………………………………….  │

│   10. Ramurile de sport practicate: …………………………………  │

│   11. Înscrisuri doveditoare:                                                │

│   – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitiva şi            │

│ irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, în cazul structurilor     │

│ sportive cu personalitate juridică;                                          │

│   – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive    │

│ fără personalitate juridică;                                                 │

│   – copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor       │

│ sportive, persoane juridice fără scop patrimonial, în Registrul naţional;    │

│   – copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul        │

│ comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi comerciale sportive     │

│ pe acţiuni;                                                                  │

│   – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice      │

│ centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul │

│ propriu de organizare şi funcţionare şi de pe act                            │

│   – dovada sediului.                                                         │

│   12. Data ……………………..                                        │

│       ………………………….                                        │

│           (semnătura şi ştampila)                                            │

┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

*T*

    ANEXA 4

    ——-

    la regulament

    ————-

                                     CERERE

          de înregistrare în Registrul sportiv a modificărilor actelor

                                 de constituire

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:                          │

│      numele ………………………………………………………..│

│      domiciliul …………………………………………………….│

│   2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care  │

│      constituie structura sportiva:                                          │

│      numele/denumirea ……………………………………………….│

│      domiciliul/sediul ………………………………………………│

│   3. Denumirea structurii sportive:                                          │

│   …………………………………………………………………│

│   4. Sediul:                                                                 │

│   judeţul ………………………………………………………….│

│   localitatea ………………………………………………………│

│   adresa …………………………………………………………..│

│   telefon/fax ………………………………………………………│

│   e-mail (URL) ……………………………………………………..│

│   5. Modificarea se referă la:                                               │

│   …………………………………………………………………│

│   6. Actul adiţional autentificat de ……… sub nr. …….. din ………│

│   7. Hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă prin care s-a        │

│   autorizat modificarea actelor constitutive, în cazul structurilor sportive │

│   cu personalitate juridică:                                                 │

│   …………………………………………………………………│

│   8. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice │

│   şi sportului nr. 69/2000):                                                 │

│   …………………………………………………………………│

│   9. Ramurile de sport nou-înfiinţate sau desfiinţate: ………………….│

│   10. Înscrisuri doveditoare:                                                │

│   – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă│

│   de acordare a personalităţii juridice, în cazul structurilor sportive cu   │

│   personalitate juridică;                                                    │

│   – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive    │

│   fără personalitate juridică;                                               │

│   – copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor       │

│   sportive persoane juridice fără scop patrimonial în Registrul naţional;    │

│   – copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul        │

│   comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi comerciale sportive pe│

│   acţiuni;                                                                   │

│   – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice      │

│   centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe            │

│   regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi de pe act             │

│   – dovada sediului;                                                         │

│   – dovada patrimoniului.                                                    │

│   11. Data ………………….                                            │

│   ………………………….                                            │

│        (semnătura şi ştampila)                                               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

*T*

    ANEXA 5

    ——-

    la regulament

    ————-

                                     CERERE

               de acordare a avizului şi autorizării funcţionarii

                             structurilor sportive

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:                          │

│      numele ………………………………………………………..│

│      domiciliul …………………………………………………….│

│   2. Asociaţii, fondatorii sau, după caz, persoanele juridice care constituie│

│      structura sportiva:                                                     │

│      numele/denumirea ……………………………………………….│

│      domiciliul/sediul ………………………………………………│

│   3. Denumirea structurii sportive:                                          │

│   …………………………………………………………………│

│   4. Sediul:                                                                 │

│      judeţul ……………………………………………………….│

│      localitatea ……………………………………………………│

│      adresa ………………………………………………………..│

│      telefon/fax ……………………………………………………│

│      e-mail (URL) …………………………………………………..│

│   5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor:       │

│   …………………………………………………………………│

│   6. Actele de constituire autentificate de …… sub nr. … din ….      │

│   7. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice │

│   şi sportului nr. 69/2000):                                                 │

│   …………………………………………………………………│

│   8. Ramurile de sport practicate: ……………………………………│

│   9. Înscrisuri doveditoare:                                                 │

│   – copii legalizate de pe actele de constituire, în cazul structurilor      │

│   sportive cu personalitate juridică;                                        │

│   – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive    │

│   fără personalitate juridică;                                               │

│   – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice      │

│   centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe            │

│   regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi de pe act             │

│   – dovada sediului;                                                         │

│   – dovada patrimoniului.                                                    │

│   10. Data ………………….                                            │

│   ………………………….                                            │

│        (semnătura şi ştampila)                                               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    ANEXA 6

    ——-

    la regulament

    ————-

                                     CERERE

                        pentru acordarea rentei viagere

    Subsemnatul/Subsemnata ………………………, născut/nascuta la data de ……….. în localitatea ………….., domiciliat/domiciliată în ………, str. ……… nr. ……., bl. ……, sc. …., ap. …., judeţul (sectorul) ……, telefon ….., având cetăţenia romana, act de identitate …. seria … nr. ….., pasaport seria …. nr. ….. (pentru persoanele stabilite în străinătate care deţin cetăţenia romana), solicit sa aprobaţi plata rentei viagere cuvenite în conformitate cu prevederile <LLNK 12000    69 10 202  64 59>art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 pentru rezultatele obţinute în activitatea sportiva, astfel:

    – medalie de …………. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ………………………, din anul ……, în proba olimpica de …………………………;

    – medalie de ……………. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ………………………., din anul …….., în proba olimpica de ………………….;

    – medalie de …………….. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la …………………….., din anul …….., în proba olimpica de ………………………… .

    Mentionez ca m-am retras din activitatea sportiva competiţionala oficială în anul ….. .

    Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin sa se efectueze: în numerar/prin mandat poştal la adresa sus-menţionată/prin virament în contul curent personal nr.*) ……………….. deschis la Banca ………………….. .

    Ma oblig ca în cazul reveniri activitatea competiţionala sa aduc la cunoştinţa acest fapt Ministerului Tineretului şi Sportului, în scris, în termen de cel mult 7 zile de la reluarea activităţii.

    Ma oblig ca în cazul renunţării sau retragerii cetateniei romane sa aduc la cunoştinţa acest fapt Ministerului Tineretului şi Sportului, în scris, în termen de 7 zile de la aceasta.

    Anexez copie xerox de pe actul de identitate (pasaport/buletin de identitate/certificat de naştere) prin care dovedesc calitatea de cetăţean roman.

*T*

         …………….                            ……….

       (localitatea, data)                           (semnătura)

*ST*

    Domnului ministru al tineretului şi sportului

———

    *) Se barează situaţiile care nu corespund.

└──────────────────────────────────────

    ART. 22

    (1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociaţii de drept privat sau instituţii de drept public, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive.

———–

    Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 13 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Pentru scopurile şi în condiţiile stabilite prin lege pot funcţiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate în subordinea organelor administraţiei publice centrale, locale sau în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat.

———–

    Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12014    58180 302   0 63>art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.

    ART. 23

    Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific şi de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv. Procedurile de înregistrare şi de atribuire a Certificatului de identitate sportivă şi a numărului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

    ART. 24

    (1) Recunoaşterea unei structuri sportive, în sensul prezentei legi, se dovedeşte prin Certificatul de identitate sportivă, eliberat în condiţiile prezentei legi.

    (2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:

    a) la asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competiţiile oficiale locale;

    b) la federaţia sportivă naţională corespunzătoare, constituită potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale sau internaţionale.

    CAP. II

    Asociaţiile sportive

    ART. 25

    (1) Asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică. Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot constitui ca societăţi civile particulare, potrivit legislaţiei în vigoare. Constituirea unei asociaţii sportive fără personalitate juridică da dreptul acesteia la obţinerea unui certificat de identitate sportivă, precum şi la afilierea la asociaţia judeţeana, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării la competiţiile sportive oficiale locale.

    (2) Asociaţii sportive se pot constitui şi în cadrul instituţiilor publice sau private, ca unităţi fără personalitate juridică.

    (3) În cadrul instituţiilor publice sau private se poate constitui o singura asociaţie sportivă ca unitate fără personalitate juridică.

    CAP. III

    Cluburi sportive

    ART. 26

    (1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii.

    (2) Cluburile sportive pot fi:

    a) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

    b) persoane juridice de drept public.

    ART. 27

<LLNK810000062824000001>    Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, în condiţiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.

<LLNK820000062824100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    CAP. 7

    Dispoziţii speciale referitoare la federaţiile sportive naţionale; recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România; procedura afilierii unui club sau a unei asociaţii judeţene la o federatie sportiva naţionala

    ART. 24

    (1) Denumirea federaţiilor sportive naţionale este “Federaţia Romana de – ramura de sport – “, cu excepţia cazurilor prevăzute de <LLNK 12000    69 10 201   0 17>Legea nr. 69/2000.

    (2) Utilizarea denumirii “Federaţia Romana de – ramura de sport -” pentru orice federatie sportiva naţionala se autorizează de către Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul procesului de avizare si/sau recunoaştere, sub sancţiunea nulităţii absolute.

    ART. 25

    (1) In vederea dobândirii personalităţii juridice, precum şi în cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului şi Sportului actul constitutiv şi statutul federaţiei sportive naţionale, în forma autentică, precum şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

    (2) Actul constitutiv va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

    a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul şi dovada personalităţii juridice ale cluburilor sportive şi ale asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport ce compun federaţia sportiva naţionala;

    b) exprimarea prin acte doveditoare a voinţei de asociere şi a scopului propus;

    c) denumirea federaţiei sportive naţionale;

    d) sediul federaţiei sportive naţionale;

    e) durata de funcţionare a federaţiei sportive naţionale;

    f) patrimoniul federaţiei sportive naţionale;

    g) componenta nominală a organelor de conducere, administrare şi control ale federaţiei sportive naţionale;

    h) persoana sau persoanele imputernicita/împuternicite sa desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice.

    (3) Statutul va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

    a) dispoziţii generale;

    b) denumirea federaţiei sportive naţionale;

    c) statutul juridic;

    d) însemnele;

    e) sediul;

    f) patrimoniul;

    g) scopul şi mijloacele de acţiune;

    h) condiţiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecinţele afilierii, reafilierii, excluderii, radierii;

    i) membrii federaţiei sportive naţionale; drepturi şi obligaţii; modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru;

    j) organele de conducere ale federaţiei sportive naţionale:

    – adunarea generală – convocare, atribuţii: adunarea generală ordinară, adunarea generală extraordinară, alegeri;

    – birou federal sau comitet federal ori alta denumire, în conformitate cu statutul federaţiei;

    – organism de administrare: componenta, atribuţii, competente;

    k) organe de control financiar intern: atribuţii, competente;

    l) comisiile şi colegiile centrale: componenta, atribuţii, competente;

    m) asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport: organizare, structura, atribuţii, competente;

    n) mijloacele financiare;

    o) statutul disciplinar;

    p) organizarea activităţii profesioniste, după caz;

    r) dizolvarea;

    s) dispoziţii finale.

    (4) Statutul federaţiei sportive naţionale se elaborează în conformitate cu prevederile statutului federaţiei internaţionale pe ramura de sport corespondente.

    ART. 26

    (1) Statutul unui club sportiv persoana juridică de drept privat fără scop lucrativ cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

    a) denumirea;

    b) sediul;

    c) patrimoniul;

    d) însemnele şi culorile;

    e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secţiilor pe ramura de sport;

    f) cerinţele şi procedura de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru; drepturile şi îndatoririle membrilor;

    g) organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor;

    h) regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompense şi sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora.

    (2) Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale prin care s-a înfiinţat ori s-a organizat un club sportiv, persoana juridică de drept public cuprinde în mod obligatoriu elementele menţionate la alin. (1), cu circumstantierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru instituţiile publice.

    ART. 27

    (1) Recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului la solicitarea practicantilor acesteia.

    (2) Cererea de recunoaştere oficială se adresează Ministerului Tineretului şi Sportului şi cuprinde următoarele date:

    a) numărul de practicanti la nivel local şi naţional;

    b) regulamentele de competiţie;

    c) tipurile de instalaţii, materiale şi echipamente utilizate;

    d) informaţii sintetice despre practicarea ramurii de sport respective pe plan internaţional;

    e) statutul şi regulamentele organizaţiei internaţionale a ramurii de sport, dacă acestea exista;

    f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru susţinerea cererii.

    (3) Analiza şi verificarea documentaţiei care însoţeşte cererea de recunoaştere oficială se efectuează de către comisia numita prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

    (4) Raportul comisiei, întocmit în baza cererii de recunoaştere, a documentaţiei anexate şi în urma vizionarii a minimum 3 demonstraţii, va conţine concluzii privind caracteristicile sportului respectiv, valentele sale sociale şi instructiv-educative, precum şi necesitatea recunoaşterii oficiale.

    (5) In baza raportului favorabil al comisiei Ministerul Tineretului şi Sportului recunoaşte oficial, prin ordin al ministrului, practicarea ramurii de sport respective în România.

    (6) In baza recunoaşterii oficiale practicantii ramurii de sport se pot constitui în asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, cluburi sportive, federatie sportiva naţionala, şi pot participa la intreceri demonstrative şi competiţii, potrivit legii.

    ART. 28

    Condiţiile necesare pentru înfiinţarea unei federaţii sportive naţionale sunt:

    a) activitatea ramurii de sport se desfăşoară în minimum 5 judeţe;

    b) la data constituirii sa existe minimum 10 cluburi sportive care sa aibă minimum 200 de membri practicanti;

    c) activitatea în ramura de sport recunoscuta oficial sa se desfăşoare în mod organizat de cel puţin 3 ani de la recunoaşterea oficială a practicării ramurii de sport în România.

    ART. 29

    (1) Federaţiile sportive naţionale stabilesc prin statut şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare condiţiile de afiliere.

    (2) Afilierea unui club sportiv si/sau a unei asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramuri de sport se face pe baza de cerere-tip emisă de fiecare federatie sportiva naţionala.

    (3) Cererea conţine, sub sancţiunea nulităţii:

    a) numărul de identificare;

    b) Certificatul de identitate sportiva – numărul şi data emiterii;

    c) denumirea structurii sportive;

    d) sediul – judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;

    e) organele de conducere şi de administrare;

    f) culorile clubului;

    g) data, semnătura şi ştampila.

    (4) La cerere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:

    a) actul constituirii şi statutul, autentificate;

    b) copie de pe hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică;

    c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportiva;

    d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;

    e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni;

    f) dovada sediului;

    g) dovada patrimoniului.

    ART. 30

    In situaţia îndeplinirii condiţiilor statutare, organul de administrare şi conducere a federaţiei sportive naţionale hotărăşte afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei adunări generale, care decide afilierea definitiva.

    ART. 31

    Afilierea unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi a palatelor şi cluburilor copiilor se face în condiţiile art. 4 şi 29.

    ART. 32

    In vederea afilierii cluburile sportive persoane juridice de drept public vor anexa la cerere, în afară celor prevăzute la art. 29 alin. (3), şi următoarele înscrisuri doveditoare:

    a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate si/sau organizate;

    b) actul de dispoziţie prin care se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare;

    c) dovada sediului;

    d) dovada patrimoniului.

└──────────────────────────────────────

    ART. 28

    (1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii.

———–

    Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 14 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.

    (3) Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinaţiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului şi Sportului.

    (4) Abrogat.

———–

    Alin. (4) al art. 28 a fost abrogat de pct. 15 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face în condiţiile legii.

———–

    Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.

    ART. 29

    (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

———–

    Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 3 al <LLNK 12014    58180 302   0 63>art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.

    (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii.

———–

    Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 17 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (3) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive de drept public în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la solicitarea acestora.

———–

    Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de pct. 4 al <LLNK 12014    58180 302   0 63>art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.

    ART. 30

    Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

    ART. 31

    (1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociaţii fără scop patrimonial sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale, emisă în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport.

———–

    Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Cluburile sportive profesioniste se organizează pentru una sau mai multe ramuri sportive.

———–

    Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de <LLNK 12012    50 10 202   0 45>art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.

    (3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociaţii fără scop patrimonial, li se aplică regimul juridic al acestui tip de asociaţii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societăţi sportive comerciale pe acţiuni, li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu particularităţile din prezenta lege.

———–

    Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (5) Abrogat.

———–

    Alin. (4) al art. 31 a fost abrogat de pct. 20 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 32

    (1) Capitalul social iniţial al cluburilor sportive profesioniste se constituie în condiţiile legii.

———–

    Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 21 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Abrogat.

———–

    Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (3) Abrogat.

———–

    Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

———–

    Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 23 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (5) Pot fi acţionari ai societăţilor comerciale sportive pe acţiuni persoane fizice şi juridice române, precum şi persoane fizice şi juridice străine. Participarea persoanelor fizice şi juridice străine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depăşi 49% din totalul acţiunilor.

    (6) Nici o persoana fizică sau juridică dintre cele menţionate la alin. (5) nu poate deţine acţiuni din capitalul social, în mod simultan, la doua sau mai multe societăţi comerciale sportive pe acţiuni de la aceeaşi ramura de sport.

    (7) Statutul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni nu va putea cuprinde nici o alta limitare pentru libera transmitere a acţiunilor.

    ART. 33

    Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalaţiilor destinate practicării sportului, aflate în proprietatea societăţii comerciale sportive pe acţiuni, se face în condiţiile legii, fără schimbarea destinaţiei sportive.

    CAP. IV

    Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport

    ART. 34

    (1) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectivă la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

———–

    Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 24 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Asociaţiile judeţene “Sportul pentru toţi” şi “Sportul pentru persoanele cu handicap” se constituie prin asocierea persoanelor fizice şi juridice cu activitate în aceste domenii din fiecare judeţ.

    (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca organizaţie-asociaţie fără scop lucrativ.

    (4) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea.

    (5) Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport decurg din statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către acestea.

    (6) La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociaţie judeţeana.

    (7) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, care funcţionează în raza lor teritorială.

    CAP. V

    Federaţiile sportive naţionale

    ART. 35

    (1) Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.

    (2) Potrivit prezentei legi federaţiile sportive naţionale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.

    (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.

    ART. 36

    (1) Federaţiile sportive naţionale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului.

    (2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, în condiţiile legii, o singura federaţie sportivă naţională.

    (3) Prin excepţie, se pot constitui Federaţia sportivă naţională «Sportul pentru toţi» şi Comitetul Naţional Paralimpic, pentru persoanele cu dizabilităţi, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, având ca membri persoane fizice şi persoane juridice cu activitate specifică în domeniu.

————–

    Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12009    34 10 202   0 42>art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

    (4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federaţiilor sportive naţionale este supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a obţinut avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului.

    (5) Federaţiile sportive naţionale se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu statutele federaţiilor internaţionale corespondente.

    (6) Înfiinţarea federaţiilor sportive naţionale sau modificarea statutelor şi a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4), este nulă de drept.

    ART. 37

    (1) Federaţiile sportive naţionale au următoarele atribuţii principale:

    a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a ramurii de sport şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;

    b) organizează, conduc, controlează şi supraveghează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza statutelor şi regulamentelor adoptate;

———–

    Litera b) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de pct. 25 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    c) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcţionare;

    d) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanta români din cadrul reprezentativelor naţionale la competiţiile internaţionale;

    e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de prezenta lege şi potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;

    f) organizează sau tutelează competiţiile oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului;

    g) colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi/sau cu instituţiile din structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului;

    h) promovează măsurile de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate direct la nivel naţional, în concordanţă cu reglementările federaţiilor internaţionale, ale Comitetului Internaţional Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping. Orice alte măsuri ce contravin reglementărilor mai sus menţionate sunt nule de drept;

———–

    Litera h) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de pct. 25 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    i) întreprind măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în activitatea sportivă.

    (2) Federaţiile sportive naţionale asigura reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care sunt afiliate.

    ART. 38

    (1) Federaţiile sportive naţionale se înscriu în Registrul sportiv, pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă.

    (2) Federaţiile sportive naţionale se pot afilia la federaţiile sportive internaţionale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului şi Sportului.

    ART. 39

    (1) Federaţiile sportive naţionale au organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului, constituite conform legii, precum şi propriilor statute şi regulamente.

    (2) Federaţiile sportive naţionale se supun verificărilor financiare, potrivit legii şi statutelor proprii.

    (3) Federaţiile sportive naţionale dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut şi pot elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

    (4) Federaţiile sportive naţionale pot greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

    ART. 40

    În cazul dizolvării unei federaţii sportive naţionale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 41

    Federaţia sportivă naţională «Sportul pentru toţi» şi Comitetul Naţional Paralimpic beneficiază de drepturile şi de obligaţiile federaţiilor sportive naţionale şi îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe naţionale, finanţate prioritar de la Guvern.

————–

    Art. 41 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12009    34 10 202   0 42>art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

    CAP. VI

    Ligile profesioniste

    ART. 42

    (1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport.

    (2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.

    (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.

    (4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federaţiilor sportive naţionale, îşi desfăşoară activitatea în baza statutelor şi regulamentelor proprii.

    (5) Statutele ligilor profesioniste se aprobă de adunările generale şi se avizează în mod obligatoriu de federaţiile sportive naţionale şi de Agenţia Naţională pentru Sport.

———–

    Alin. (5) al art. 42 a fost modificat de pct. 26 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (6) Înfiinţarea ligilor profesioniste ca structuri sportive şi dobândirea personalităţii juridice se fac în condiţiile legii, în baza acordului federaţiei sportive naţionale corespunzătoare şi a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului şi Sportului.

    (7) Pentru o ramura de sport se poate constitui o singura liga naţională profesionistă. Prin excepţie, se pot înfiinţa ligi profesioniste, pe niveluri competiţionale, în cadrul aceleiaşi ramuri de sport.

    (8) Înfiinţarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor şi a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nulă de drept.

    (9) Ligile profesioniste au următoarele atribuţii:

    a) organizează competiţia oficială profesionista în ramura de sport respectivă şi la nivelul stabilit de federaţia sportivă naţională;

    b) controlează şi exercita puterea disciplinară asupra membrilor, în limitele stabilite de prezenta lege şi de federaţia sportivă naţională corespunzătoare;

    c) negociază şi încheie contractele colective de muncă, conform legii;

    d) alte atribuţii acordate de federaţiile sportive naţionale corespunzătoare, în sensul lit. a).

    CAP. VII

    Abrogat

———–

    Cap. VII din Titlul IV a fost abrogat de pct. 27 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 43

    Abrogat.

———–

    Art. 43 a fost abrogat de pct. 27 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    CAP. VIII

    Dispoziţii comune

    ART. 44

    Abrogat.

———–

    Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 45

    (1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic Român deţin exclusivitatea:

———–

    Partea introductivă a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 29 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a sportivilor lor în echipament de concurs şi de reprezentare, când participa la competiţii în numele respectivei structuri;

    b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii, precum şi asupra denumirii competiţiei pe care o organizează;

———–

    Litera b) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 29 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de transmisie radio şi televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

———–

    Litera c) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 29 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Abrogat.

———–

    Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de pct. 30 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 45^1

    Drepturile prevăzute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu excepţia drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o altă structură sportivă.

———–

    Art. 45^1 a fost introdus de pct. 31 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    TITLUL V

    Autoritatea disciplinară

    ART. 46

    (1) Autoritatea disciplinară în sport se exercită deplin şi legitim potrivit:

    a) competenţelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al structurilor sportive de către organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport;

    b) statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale, asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste şi Comitetului Olimpic Român.

    (2) Puterea disciplinară da titularilor legitimi, enumeraţi la alin. (1) lit. b), facultatea de a investiga şi, după caz, de a sancţiona persoanele şi instituţiile în culpa.

    ART. 47

    Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:

    a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător domeniilor respective, gradat, în funcţie de gravitatea faptelor;

    b) diferenţierea graduala a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi fapta, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor şi interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauza;

    c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii;

    d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;

    e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.

    ART. 48

    (1) Revocarea recunoaşterii funcţionării oricărei structuri sportive este de competenţa Agenţiei Naţionale pentru Sport şi se va produce în următoarele cazuri:

———–

    Partea introductivă a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 32 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

    b) structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;

    c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor statutare, actelor constitutive şi ale legii;

    d) revocarea de drept a recunoaşterii funcţionarii, ca urmare a dizolvării şi lichidării unei structuri sportive.

    (2) Revocarea recunoaşterii funcţionarii unei structuri sportive se face prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, pe baza constatărilor rezultate din supravegherea şi controlul organelor enunţate la art. 46 şi are ca efect, după caz, suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă sau radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective.

    (3) Împotriva ordinului de revocare a recunoaşterii funcţionarii unei structuri sportive, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), cel care se considera nedreptăţit se poate adresa instanţei de judecata în termen de 30 de zile.

    (4) De la data declanşării acţiunii de atac menţionate la alin. (3) şi până la pronunţarea hotărârii definitive a instanţei de judecata ordinul de suspendare temporară a Certificatului de identitate sportivă sau de revocare a structurii sportive în cauza se suspenda.

    (5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) Ministerul Tineretului şi Sportului sesizează instanţa competenta, în vederea pierderii personalităţii juridice a structurii sportive.

    TITLUL VI

    Supraveghere şi control

<LLNK810000062825000001>    ART. 49

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului exercita supravegherea şi controlul tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi şi regulamentului de aplicare a acesteia.

    (2) Prin delegare, acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de:

    a) direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru asociaţiile şi cluburile sportive din zona teritorială;

    b) federaţiile sportive naţionale, pentru cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste şi cluburile sportive profesioniste din ramura de sport respectiva.

<LLNK820000062825100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    CAP. 8

    Supravegherea şi controlul

    ART. 33

    Ministerul Tineretului şi Sportului exercita supravegherea şi controlul asupra structurilor sportive persoane juridice de drept public sau privat.

    ART. 34

    Supravegherea şi controlul structurilor sportive de drept public se realizează în colaborare cu organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se afla.

    ART. 35

    Ministerul Tineretului şi Sportului numeşte delegaţi în cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publica cu care a încheiat contracte de finanţare pe baza de programe.

    ART. 36

    (1) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

    (2) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului participa cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare.

    (3) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului întocmeşte un proces-verbal care se comunica organelor de conducere ale persoanei juridice controlate.

    ART. 37

    Organele de conducere şi administrare sunt obligate sa repună în discuţie problemele care fac obiectul hotărârii de suspendare. In caz de refuz din partea organelor de conducere şi administrare delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului va aduce cazul la cunoştinţa ministrului tineretului şi sportului, care decide în condiţiile legii.

    ART. 38

    In raport cu structurile sportive prezentate la art. 35, delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului poate exercita şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

└──────────────────────────────────────

    ART. 50

    În înţelesul prezentei legi, supravegherea şi controlul nu pot substitui controlul propriu instituit de federaţiile sportive naţionale, asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, precum şi de asociaţiile şi cluburile sportive, ligile profesioniste şi cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii.

    TITLUL VII

    Cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului

    ART. 51

    Cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului urmăreşte:

    a) ameliorarea programelor de educaţie fizică şi mărirea eficientei sociale a sportului pentru toţi;

    b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetării;

    c) fundamentarea metodico-ştiinţifică şi medico-biologica a selecţiei, antrenamentului şi participării sportivilor la competiţii;

    d) valorificarea rezultatelor cercetării în educaţie fizică şi sport, în folosul tuturor categoriilor populaţiei.

    ART. 52

    (1) Programele de cercetare ştiinţifică pentru educaţie fizică şi sport, de interes naţional, se includ în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.

    (2) Finanţarea şi atribuirea programelor de cercetare ştiinţifică pentru educaţie fizică şi sport se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale pot iniţia şi susţine programe de cercetare ştiinţifică în educaţie fizică şi sport, atribuite în condiţiile legii.

    ART. 53

    (1) Pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetării şi asistenţei ştiinţifice pentru educaţie fizică şi sport se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport ca instituţie publică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Activitatea Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport este finanţată din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului.

    (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    TITLUL VIII

    Controlul şi asistenţa medicală în domeniul educaţiei fizice şi sportului

    ART. 54

    Controlul şi asistenţa medicală în activităţi de educaţie fizică şi sport sunt obligatorii.

    ART. 55

    (1) Practicarea exerciţiilor fizice în forme organizate se realizează numai cu aviz medical.

    (2) Pentru a participa la antrenamente şi competiţii sportivii legitimaţi trebuie să efectueze controlul medical periodic şi ori de câte ori este nevoie la unităţile de medicina sportivă.

    (3) Participarea sportivilor legitimaţi la antrenamente şi/sau înscrierea lor la competiţiile sportive sunt condiţionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unităţile de medicina sportivă.

    (4) Organizatorul competiţiilor sportive oficiale pe ramuri de sport are obligaţia să asigure, în timpul competiţiei, cel puţin o echipă de prim ajutor calificat, care utilizează ambulanţe tip B, conform standardelor şi normelor naţionale şi europene în vigoare. Cheltuielile prezenţei echipei de prim ajutor calificat vor fi suportate de către organizatori.

————–

    Alin. (4) al art. 55 a fost introdus de pct. 3 al <LLNK 12009    34 10 202   0 42>art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

    ART. 56

    (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, elaborează normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor şi studenţilor în vederea participării la lecţiile de educaţie fizică.

    (2) Ministerul Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, elaborează normele tehnice privind:

    a) controlul medical al sportivilor;

    b) asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice;

    c) asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor.

    ART. 57

    (1) Controlul şi asistenţa medicală de specialitate pentru persoanele care participa la activităţile sportive menţionate la art. 55 alin. (1) şi (2) se acorda conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii.

    (2) Ministerul Sănătăţii realizează controlul şi asistenţa medicală a sportivilor prin:

    a) Institutul Naţional de Medicina sportivă, ca unitate medicală de asistenţa şi cercetare medico-sportivă, pentru loturile naţionale şi olimpice;

    b) policlinicile judeţene de medicina sportivă, pentru toţi sportivii din raza lor teritorială;

    c) cabinete medicale de specialitate, organizate în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru sportivii din raza lor teritorială;

    d) cabinete medicale de specialitate, organizate în cadrul complexurilor sportive naţionale şi al cluburilor sportive, la antrenamente şi competiţii.

    TITLUL IX

    Formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului

    ART. 58

    Predarea educaţiei fizice sau instruirea sportivă, în forme organizate, se asigura numai de persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, în condiţiile legii.

    ART. 59

    (1) Formarea licenţiaţilor în educaţie fizică şi sport, a profesorilor de educaţie fizică, a antrenorilor, a managerilor şi a kinetoterapeuţilor se realizează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

    (2) Antrenorii se pot forma şi în cadrul şcolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

    (3) Instructorii sportivi se formează în cadrul liceelor cu program sportiv, în condiţiile legii. Instructorii sportivi se pot forma şi prin cursuri organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de alte persoane juridice interesate, în condiţiile legii.

    (4) Standardele de evaluare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, în vederea acreditării sau autorizării unităţilor, instituţiilor de învăţământ, a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională a adulţilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi, după caz, cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

    ART. 60

    (1) Formarea continua a specialiştilor cu studii superioare se face în condiţiile legii. Formarea continuă a antrenorilor se face prin cursuri de perfecţionare şi stagii de pregătire, organizate de federaţiile sportive naţionale împreună cu instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

    (2) Sistemul de clasificare şi promovare a antrenorilor se stabileşte prin statutul antrenorului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 61

    (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, ai şcolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate, pot obţine carnetul de antrenor pe baza licenţei, diplomei sau a certificatului de absolvire, după caz, care atestă specializarea în ramura de sport respectiva.

    (2) Carnetul de antrenor se eliberează de către Agenţia Naţională pentru Sport şi conferă titularului drepturile şi obligaţiile prevăzute în statutul antrenorilor, statutele şi regulamentele federaţiilor.

———–

    Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 33 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (3) Carnetul de antrenor atesta ocupaţia de antrenor, care se va exercita în condiţiile legii.

    ART. 62

    În activitatea de educaţie fizică şi sport, pe lângă profesorii cu diploma de licenţă sau de absolvire, antrenorii, instructorii şi managerii din domeniu, pot funcţiona ca specialişti şi alte persoane calificate pentru asistenţa medicală, cercetare şi asistenţă ştiinţifică, organizare şi conducere tehnică, precum şi pentru alte ocupaţii complementare specificate în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

    TITLUL X

    Protecţia socială a sportivilor de performanţă

<LLNK810000062826000001>    ART. 63

    Sportivii de performanţă beneficiază de drepturile de asigurare socială, de asistenţă socială, de asigurare socială de sănătate, precum şi de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, în condiţiile legii.

<LLNK820000062826100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    CAP. 10

    Protecţia socială a sportivilor de performanta

    ART. 40

    Confirmarea dreptului la renta viageră se face de Ministerul Tineretului şi Sportului după următoarea procedura:

    1. Persoana care solicita renta viageră depune o cerere la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului, al carei model este prezentat în anexa nr. 6.

    2. Ministerul Tineretului şi Sportului transmite cererea federaţiei sportive naţionale care, în termen de 3 zile, atesta:

    – retragerea din activitatea competiţionala a solicitantului;

    – performanţele realizate pentru care se solicita renta viageră.

    3. Cererea, însoţită de nota federaţiei sportive naţionale, se înaintează Comitetului Olimpic Roman care, în termen de 3 zile, atesta ca performanta a fost obţinută într-o proba olimpica.

    ART. 41

    Sportivul de performanta care beneficiază de renta viageră este obligat sa comunice în scris, în termen de 30 de zile, Ministerului Tineretului şi Sportului revenirea în activitatea competiţionala oficială ca sportiv activ.

    ART. 42

    Nerespectarea prevederilor art. 41 obliga persoana în cauza sa restituie Ministerului Tineretului şi Sportului sumele încasate necuvenit.

    ART. 43

    De realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în cerere şi în notele prevăzute la art. 40 răspund, în condiţiile legii: petentul, federaţia sportiva naţionala şi Comitetul Olimpic Roman.

└──────────────────────────────────────

    ART. 64

    (1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, argint sau de bronz în probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale şi europene de seniori probe olimpice are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o rentă viageră.

    (1^1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur la campionatele mondiale şi/sau campionatele europene de seniori, la o probă sportivă ce a fost inclusă cel puţin o dată în programul Jocurilor Olimpice are dreptul, la cerere, la o rentă viageră.

———–

    Alin. (1^1) al art. 64 a fost introdus de pct. 34 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Renta viageră prevăzută la alin. (1) reprezintă echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe economie.

    (3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează salariul mediu brut pe economie comunicat de Comisia Naţională pentru Statistică pentru luna anterioară celei în care se face plata drepturilor.

    (4) Renta viageră se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a prezentei legi.

    (5) În funcţie de nivelul performanţei sportive, din renta viageră, calculată potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acordă din 1,5 salarii medii brute pe economie, după cum urmează:

    a) – 100% pentru prima medalie de aur obţinută la jocurile olimpice;

    – 80% pentru prima medalie de argint obţinută la jocurile olimpice sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele mondiale;

    – 70% pentru prima medalie de bronz obţinută la jocurile olimpice sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele europene;

    b) 50% din valoarea indemnizaţiei corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a) pentru următoarele medalii de aur şi argint obţinute la jocurile olimpice şi pentru medaliile de aur obţinute la campionatele mondiale sau campionatele europene.

——–

    Alin. (5) al art. 64 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12011   225 10 202   0 46>art. I din LEGEA nr. 225 din 29 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.

    (6) Pentru sportivii care cumulează titlul de campion sau vicecampion olimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viageră acordată pentru cea mai bună performanţă se cumulează cu cea pentru performanţă inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. (5) lit. b).

——–

    Alin. (6) al art. 64 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12011   225 10 202   0 46>art. I din LEGEA nr. 225 din 29 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.

    (7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezentul articol se aloca de la bugetul de stat şi se plătesc de Ministerul Tineretului şi Sportului.

    (8) Modalităţile de plata a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (9) Renta viageră prevăzută în prezentul articol se plăteşte lunar în lei şi nu este impozabilă.

    (10) În perioada revenirii în activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspenda.

    ART. 65

    (1) Sportivii legitimaţi care participă în competiţii incluse în calendarul intern sau internaţional

sportiv sunt obligaţi, după caz, să posede asigurarea în caz de accidente, în ramura de sport în care sunt legitimaţi.

    (2) Cluburile sportive pot încheia, pentru sportivii lor legitimaţi, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit în cadrul competiţiilor sportive sau al pregătirii în vederea participării la competiţii.

    (3) Pe durata convocării sportivilor în loturile naţionale ale României, obligaţia plăţii primelor de asigurare revine federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia situaţiilor în care regulamentele internaţionale au alte prevederi. Aceeaşi obligaţie revine Comitetului Olimpic Român pentru loturile care participă la Jocurile Olimpice sau la alte competiţii organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic.

    (4) Prima de asigurare care urmează a fi stipulată în contractul de asigurare se stabileşte în limita bugetului anual propriu al structurilor sportive şi al Comitetului Olimpic Român.

———–

    Art. 65 a fost modificat de pct. 35 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 66

    Sportivii profesionişti, asociaţi în sindicate pe ramuri de sport, beneficiază şi de celelalte drepturi conferite de <LLNK 11991    54 10 201   0 17>Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.

    TITLUL XI

    Finanţarea activităţii sportive

    ART. 67

    (1) Veniturile, indiferent de sursa, şi cheltuielile de orice natura ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

    (2) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel:

    a) potrivit competenţelor stabilite în statutele şi regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;

    b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale, pentru finanţarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică;

    c) în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale structurilor sportive de drept public, precum şi pentru veniturile proprii ale acestora.

    (3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

    a) venituri proprii;

    b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administraţiei publice centrale sau locale pentru finanţarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;

    c) alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale şi locale;

    d) alte surse.

———–

    Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează:

    a) de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat;

    b) de organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, pentru structurile sportive de drept public.

———–

    Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (5) Structurile sportive fără scop lucrativ sunt scutite de impozite şi taxe locale.

    (6) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului structurilor sportive de drept public se reportează în anul următor.

    ART. 68

    Abrogat.

————–

    Art. 68 a fost abrogat de litera m) a alin. (1) al <LLNK 12002   414 10 202  36 43>art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.

    ART. 69

    (1) Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

———–

    Alin. (1) al art. 69 a fost modificat de pct. 37 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se fac în condiţiile legii.

    (3) Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua părţi, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

    (4) Structurile sportive de drept public pot beneficia şi de alte surse de venituri, astfel:

    a) cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natura ale simpatizanţilor;

    b) donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizări;

    c) veniturile obţinute din reclama şi publicitate;

    d) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole;

    e) veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

    f) indemnizaţiile obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;

    g) indemnizaţiile obţinute din transferurile sportivilor.

    (5) Veniturile obţinute din activităţile structurilor sportive de drept public se gestionează şi se utilizează la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

    ART. 70

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului îşi asigura sursele pentru finanţarea activităţilor sportive din:

    a) alocaţii de la buget, stabilite de administraţia publică centrala şi locală;

    b) venituri provenite din încasările Regiei Autonome “Loteria Naţională”, stabilite potrivit legii;

    c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice;

———–

    Litera c) a alin. (1) al art. 70 a fost modificată de pct. 38 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

──────────

    *) Notă CTCE:

    Iniţial <LLNK 12004    83130 301   0 35>ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004 prevedea pentru data de 1 ianuarie 2005, prin modificarea directă asupra Codului fiscal, abrogarea lit. c) a alin. (1) al <LLNK 12000    69 10 202  70 44>art. 70 din LEGEA nr. 69 din 28 aprilie 2000. Ulterior, intervine <LLNK 12004   472 10 201   0 34>LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004 aplicabilă cu data de 19 noiembrie 2004, iar punctul 38 al art. I din aceasta lege modifică lit. c) a alin. (1) al <LLNK 12004    83130 302  70 89>art. 70. În aceste condiţii, abrogarea determinată de ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004 asupra literei c) a alin. (1) al art. 70 şi preconizată pentru data de 1 ianuarie 2005 rămâne fără obiect, urmând ca de fapt legea de aprobare a <LLNK 12004    83130 301   0 36>ORDONANŢEI nr. 83 din 19 august 2004 şi anume <LLNK 12004   494 10 201   0 35>LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004 să elimine punctul 121 din <LLNK 12004    83130 301   0 35>ORDONANŢA nr. 83 din 19 august 2004 şi să lămurească aceste confuzii.

    În consecinţă, aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2005, este litera c) a alin. (1) al <LLNK 12004   472 10 202  70 64>art. 70 în forma prevăzută în LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004.

──────────

    d) donaţii şi sponsorizări;

    e) alte venituri, în condiţiile legii;

    f) sumele rămase din exerciţiul financiar precedent;

    g) abrogată;

———–

    Litera g) a alin. (1) al art. 70 a fost abrogată de litera f) a <LLNK 12009    77180 302  32 57>art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009.

    (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îşi asigura sursele pentru finanţarea activităţilor sportive de interes local din:

    a) alocaţia bugetară anuala stabilită de administraţia publică centrala şi locală;

    b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfăşurate pe teritoriul judeţului respectiv;

    c) 15% din valoarea de piaţa a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinaţia, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judeţului respectiv;

    c^1) veniturile obţinute din activităţi economice realizate în legătura cu scopul şi cu obiectul de activitate ale unităţilor de administrare a bazelor sportive;

———–

    Litera c^1) a alin. (2) al <LLNK 12003   221 10 202  70 88>art. 70 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.

    d) donaţii şi sponsorizări;

    e) alte venituri, în condiţiile legii;

    f) sumele rămase din exerciţiul financiar precedent.

    g) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora.

———–

    Litera g) a alin. (2) al art. 70 a fost introdusă de pct. 40 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 71

    (1) Sursele de finanţare a federaţiilor sportive naţionale provin din:

    a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz;

    b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătura cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;

    c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit prevederilor statutelor şi regulamentelor proprii;

    d) donaţii şi sponsorizări;

    e) abrogată;

———–

    Litera e) a alin. (1) al art. 71 a fost abrogată de litera f) a <LLNK 12009    77180 302  32 57>art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009.

    f) 10% din indemnizaţiile de transferuri interne şi internaţionale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanţare a activităţii sportive pentru copii şi juniori, inclusiv a celor din cluburile şcolare;

———–

    Litera f) a alin. (1) al art. 71 a fost modificată de pct. 41 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    g) alte venituri, în condiţiile legii;

    h) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

    i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora.

———–

    Litera i) a alin. (1) al art. 71 a fost introdusă de pct. 42 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Sursele de finanţare a cluburilor sportive provin din:

    a) subvenţii de la bugetul de stat şi bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administraţiei publice centrale şi/sau locale în subordinea cărora se află, precum şi de organele administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

———–

    Litera a) a alin. (2) al art. 71 a fost modificată de pct. 43 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    b) sume destinate finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat şi înscrise în contractele încheiate cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau cu organele administraţiei publice locale, după caz;

    c) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătura directa cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;

    d) cotizaţii, contribuţii şi penalităţi aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;

    e) sume obţinute din transferurile sportivilor;

    f) donaţii şi sponsorizări;

    g) alte venituri, în condiţiile legii;

    h) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

    i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

———–

    Litera i) a alin. (2) al art. 71 a fost introdusă de pct. 44 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    j) venituri obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive.

———–

    Litera j) a alin. (2) al art. 71 a fost introdusă de pct. 44 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (3) Sursele de finanţare a asociaţiilor sportive fără personalitate juridică se asigura prin:

    a) aportul membrilor;

    b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportivă din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor sau unităţilor în cadrul cărora s-au constituit;

    c) alte surse.

<LLNK810000062827000001>    ART. 72

    Sursele de finanţare a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, se asigura din:

    a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau cu organe ale administraţiei publice locale, după caz;

    b) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;

    c) veniturile obţinute din activităţile economice realizate în legătura cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;

    d) donaţii şi sponsorizări;

    e) alte venituri, în condiţiile legii;

    f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

<LLNK820000062827100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    CAP. 11

    Încasarea şi gestionarea surselor pentru finanţarea activităţii sportive a Ministerului Tineretului şi Sportului şi a direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti

    ART. 44

    Sursele pentru finanţarea activităţii sportive a Ministerului Tineretului şi Sportului sunt următoarele:

    a) alocaţii de la buget, stabilite de administraţia publica centrala şi locală;

    b) venituri provenite din încasările Companiei Naţionale “Loteria Romana”, stabilite potrivit legii;

    c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru tigari şi băuturi alcoolice;

    d) donaţii şi sponsorizări;

    e) alte venituri, în condiţiile legii;

    f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

    ART. 45

    Sumele prevăzute la art. 44 lit. b), c) şi e) se virează în contul Ministerului Tineretului şi Sportului 50.03 “Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor şi instituţiilor subordonate”, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti. Donaţiile şi sponsorizarile de care beneficiază Ministerul Tineretului şi Sportului se virează în contul 50.07 “Disponibil din donaţii”, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.

    ART. 46

    (1) Persoanele fizice şi juridice care, potrivit dispoziţiilor legale, datorează bugetului de stat taxe şi accize, aplicate la nivel naţional, pentru tigari şi băuturi alcoolice, au obligaţia sa vireze, lunar, cota de 1% din valoarea acestora, în contul Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzut la art. 45, pana la data de 25 a lunii următoare, o data cu virarea taxelor şi accizelor la bugetul de stat. In situaţia în care plata se efectuează în numerar, sumele datorate se depun la casieria Ministerului Tineretului şi Sportului.

    (2) Neplata în termen a cotei de 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru tigari şi băuturi alcoolice generează majorări de întârziere stabilite, potrivit legii, de organele fiscale în a căror raza teritorială îşi au sediul plătitorii de taxe şi accize.

    (3) Sumele rezultate din calculul majorărilor de întârziere se virează la bugetul de stat.

    ART. 47

    Pentru realizarea obiectului de activitate al Comitetului Olimpic Roman, Ministerul Tineretului şi Sportului virează lunar, pana la data de 5 a lunii următoare celei în care s-au încasat, o pătrime din sumele încasate potrivit art. 46 alin. (1).

    ART. 48

    Veniturile repartizate activităţii sportive derulate la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului se gestionează pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.

    ART. 49

    (1) Pentru finanţarea activităţilor sportive de interes local şi judeţean, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îşi asigura sursele din:

    a) alocaţii de la bugetul de stat, repartizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, şi alocaţii de la bugetele locale, stabilite de administraţia publica locală;

    b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfăşurate pe teritoriul judeţului respectiv;

    c) 15% din valoarea de piaţa a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinaţia, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judeţului respectiv;

    d) donaţii şi sponsorizări;

    e) alte venituri, în condiţiile legii;

    f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

    (2) Sursele prevăzute la lit. b)-e), precum şi alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, după caz, se virează în contul 50.09 “Disponibil al instituţiilor subvenţionate de la bugetul de stat”, deschis pe seama direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreriile municipale.

    (3) Excedentul bugetelor direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate, se regularizează la finele anului bugetar cu bugetul de stat sau bugetele locale, în mod proporţional, în limita subvenţiilor primite de la acestea.

    ART. 50

    (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează, cu plata, spectacole sportive au obligaţia sa plătească o cota de 30% din impozitul pe spectacole calculat potrivit dispoziţiilor legale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, mai puţin valoarea timbrelor instituite potrivit legii.

    (2) Cota de 30% din impozitul pe spectacole sportive se plăteşte lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii următoare. Plata se poate efectua prin virament în contul 50.09 deschis pe seama direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreriile statului sau în numerar, prin casieriile direcţiilor respective.

    (3) Pentru nevirarea la termenul stabilit a cotei de 30% din impozitul pe spectacole sportive se calculează de către organele fiscale majorări de întârziere în cuantumurile stabilite, potrivit legii, pentru impozitele şi taxele datorate bugetului de stat.

    (4) Plătitorii de impozit pe spectacole sportive au obligaţia de a depune lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii următoare, la direcţia pentru tineret şi sport judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială au loc spectacolele sportive, o copie de pe decontul de impunere şi copia de pe documentul prin care s-a efectuat plata.

    ART. 51

    Veniturile repartizate activităţii sportive derulate la nivelul direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se gestionează pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli, aprobate de ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.

    ART. 52

    Controlul asupra respectării prevederilor legale cu privire la impozitul pe spectacole, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac în condiţiile dispoziţiilor legale în materie.

└──────────────────────────────────────

    ART. 73

    (1) Cluburile sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni realizează venituri proprii din activităţile prevăzute la art. 31 alin. (1).

    (2) Gestionarea patrimoniului propriu şi exerciţiul financiar al cluburilor sportive profesioniste se conduc potrivit reglementărilor aplicabile pentru societăţile comerciale.

    ART. 74

    Sursele de finanţare a ligilor profesioniste, pe ramuri de sport, provin din:

    a) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;

    b) veniturile obţinute din activităţile realizate în legătura directa cu statutul şi obiectul de activitate ale acestora;

    c) donaţii şi sponsorizări;

    d) abrogată;

———–

    Litera d) a art. 74 a fost abrogată de litera f) a <LLNK 12009    77180 302  32 57>art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009.

    e) 5% din încasările rezultate din vânzarea biletelor de intrare la competiţiile sportive oficiale organizate de liga;

    f) 2% din încasările rezultate din contractele încheiate de cluburile sportive profesioniste pentru reclama, publicitate şi drepturi TV;

    g) alte venituri, în condiţiile legii;

    h) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

    ART. 75

    Sursele de finanţare a Comitetului Olimpic Român se constituie din:

    a) sume de la bugetul de stat;

———–

    Litera a) a art. 75 a fost modificată de pct. 45 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    b) timbrul olimpic, reprezentând 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestările sportive;

    c) venituri provenite din încasările Regiei Autonome “Loteria Naţională”, stabilite potrivit legii;

    d) donaţii şi legate;

    e) sponsorizări;

    f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinţă a emblemei Comitetului Olimpic Român şi a altor drepturi de proprietate intelectuală olimpice;

———–

    Litera f) a art. 75 a fost modificată de pct. 45 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    g) contribuţii din partea Comitetului Internaţional Olimpic şi a Solidarităţii Olimpice;

    h) venituri din organizarea şi exploatarea pronosticurilor şi pariurilor sportive, în condiţiile legii;

    i) alte venituri, conform legislaţiei în vigoare;

    j) sume rămase din exerciţiul financiar precedent;

    k) o pătrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).

    ART. 76

    Abrogat.

———–

    <LLNK 12007   241 10 202  76 90>Art. 76 a fost abrogat de litera c) a articolului unic din LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 24 iulie 2007.

    ART. 77

    Abrogat.

————

    Art. 77 a fost abrogat de <LLNK 12001     7130 302  85 45>art. 85 din ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001.

──────────

    *) Notă CTCE:

    <LLNK 12001     7130 301   0 33>ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001 a fost aprobată cu modificări de <LLNK 12002   493 10 201   0 31>LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 25 iulie 2002 menţinând la pct. 46 al art. I abrogarea <LLNK 12000    69 10 202  77 29>art. 77 din Legea nr. 69/2000.

──────────

    TITLUL XII

    Baza materială pentru activitatea sportivă

    ART. 78

    (1) În sensul prezentei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor şi spaţiilor, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport.

    (2) Bunurile menţionate la alin. (1) aparţin, după caz, proprietăţii publice sau private.

    (3) Bazele sportive din domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.

———–

    Alin. (3) al art. 78 a fost modificat de pct. 47 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 78^1

    Autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină în stare de funcţionare.

———–

    Art. 78^1 a fost introdus de pct. 48 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 79

    (1) Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului şi cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfiinţate.

    (1^1) Prin excepţie de la alin. (1), desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiţia ca autorităţile administraţiei publice să aprobe în prealabil, în condiţiile legii, documentaţiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii destinate educaţiei fizice şi sportului, care vor fi construite pe acelaşi amplasament.

———-

    Alin. (1^1) al art. 79 a fost introdus de <LLNK 12014    83180 302  45 61>art. 45 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014.

    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi societăţilor comerciale care deţin active patrimoniale destinate activităţii sportive ce au aparţinut statului.

———–

    Art. 79 a fost modificat de pct. 49 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 80

    (1) Baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în patrimoniul statului şi în folosinţa fostului Consiliu Naţional pentru Educaţie fizică şi Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Tineretului şi Sportului.

    (2) Predarea-preluarea se face pe baza de protocol.

    Justa despăgubire se acorda, după caz, de Guvern. În acelaşi timp se reintegrează fără plata şi imobilele care, conform <LLNK 11990    15 10 202  20 39>art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare, au trecut în patrimoniul unor societăţi comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol.

    (3) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate în patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului, se face pe baza de contract încheiat în condiţiile legii, cu revizuirea anuala a acestuia, numai în conformitate cu metodologia stabilită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

———–

    Alin. (3) al <LLNK 12010    77180 302  80 90>art. 80 a revenit la forma iniţială întrucât ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, a fost respinsă de <LLNK 12013   145 10 201   0 33>LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013.

    (4) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, în condiţiile alin. (3) se face cu prioritate pentru activităţi sportive.

———–

    Alin. (4) al <LLNK 12010    77180 302  80 90>art. 80 a revenit la forma iniţială întrucât ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, a fost respinsă de <LLNK 12013   145 10 201   0 33>LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013.

    (5) Deţinătorii de bunuri prevăzute la alin. (1) şi (2), care urmează să fie reintegrate în patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Sport, sunt obligaţi să pună la dispoziţie împuterniciţilor acesteia toate documentele care atestă proprietatea, evidenţele contabile, precum şi documentele necesare, în vederea înregistrării. Agenţia Naţională pentru Sport, prin împuterniciţii săi, va acţiona în justiţie persoanele juridice sau fizice care refuză semnarea protocoalelor şi predarea documentelor de proprietate. Aceste acţiuni sunt scutite de taxă de timbru.

———–

    Alin. (5) al art. 80 a fost modificat de pct. 50 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparţinând bazei materiale sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevăzute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxă de timbru şi cererile de chemare în judecată privind acţiuni în prestaţie tabulară, radiere, anulare sau modificare a înscrierilor din cartea funciară înaintate de instituţiile sau persoanele prevăzute la alin. (5).

———–

    Alin. (6) al art. 80 a fost modificat de pct. 50 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (7) Acţiunile în justiţie formulate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxa de timbru.

    (8) În condiţiile alin. (7) şi alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale pot face reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportivă.

    (9) Ministerul Tineretului şi Sportului administrează baza materială proprie prin complexurile sportive naţionale şi cluburile sportive din subordinea sa, precum şi prin unităţile de administrare a bazelor sportive din subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

———–

    Alin. (9) al <LLNK 12003   221 10 202  80 88>art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.

    (10) Complexurile sportive naţionale sunt persoane juridice, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului ca instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Obiectul de activitate al acestora îl constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive de nivel naţional şi internaţional. Complexurile sportive naţionale se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

    (11) Unităţile de administrare a bazelor sportive din subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică, având ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.

———–

    Alin. (11) al <LLNK 12003   221 10 202  80 88>art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.

    (12) Sursele de finanţare a complexurilor sportive naţionale provin din:

    a) subvenţii de la bugetul de stat;

    b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătura cu scopul şi cu obiectul de activitate ale acestora;

    c) donaţii şi sponsorizări;

    d) alte venituri, în condiţiile legii;

    e) sume rămase din venituri extrabugetare din exerciţiul financiar precedent.

    f) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora.

———–

    Litera f) a alin. (12) al art. 80 a fost introdusă de pct. 51 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

———–

    Alin. (12) al <LLNK 12003   221 10 202  80 88>art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.

    (13) Veniturile obţinute din activitatea complexurilor sportive naţionale şi a unităţilor judeţene de administrare a bazelor sportive se gestionează şi se utilizează integral la nivelul unităţilor respective, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

    (14) Comitetul Olimpic Român şi federaţiile sportive naţionale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, pot primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

———–

    Alin. (14) al art. 80 a fost modificat de pct. 52 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, poate fi transferat în domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, după caz, în condiţiile legii.

———–

    Alin. (15) al art. 80 a fost modificat de pct. 52 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 81

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să includă în planurile de urbanism şi amenajare rurală suprafeţe de teren pentru construirea de baze sportive destinate educaţiei fizice şi sportului comunitar.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui la întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă, în condiţiile legii.

    ART. 82

    Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin bazele sportive nautice au dreptul de folosinţa gratuita şi prioritară a luciului de apa pentru activitatea de pregătire şi competiţională.

    ART. 83

    Regimul de gestionare şi administrare a bunurilor mobile şi imobile, achiziţionate ca urmare a derulării unor programe sportive, se reglementează pe baza contractului încheiat între părţi.

    ART. 83^1

    Deţinătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia.

———–

    Art. 83^1 a fost introdus de pct. 53 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 83^2

    Deţinătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidenţiate în patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Sport au obligaţia obţinerii anuale a autorizaţiilor de funcţionare, conform prevederilor legale, şi sunt scutiţi de plata tuturor taxelor necesare obţinerii acestor autorizaţii.

———–

    Art. 83^2 a fost introdus de pct. 53 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    TITLUL XIII

    Prevenirea violenţei în sport şi lupta împotriva dopajului

    ART. 84

    (1) Activitatea sportivă în România se organizează pornindu-se de la principiul asigurării unui climat civilizat, de fair-play şi sportivitate în toate locurile în care se desfăşoară astfel de acţiuni.

    (2) Modalităţile concrete de acţiune în acest domeniu, pe plan naţional şi local, se stabilesc avându-se în vedere prevederile Convenţiei europene privind violenta şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal.

    ART. 85

    (1) Se înfiinţează Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în Sport, ca organism de reglementare, control şi supraveghere, format din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, reprezentanţi ai federaţiilor sportive naţionale, reprezentanţi ai ligilor profesioniste şi reprezentanţi ai direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    (2) Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în Sport are, în principal, următoarele atribuţii:

    a) stabileşte normele obligatorii privind organizarea spectacolelor şi manifestărilor sportive şi de prevenire a violenţei cu ocazia desfăşurării acestora;

    b) supraveghează şi controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate şi aplicate de organizatorii de spectacole sportive şi de administratorii de baze sportive în cadrul cărora se desfăşoară aceste spectacole;

    c) stabileşte şi aplica sancţiuni, altele decât cele cuprinse în statutele şi în regulamentele structurilor sportive;

    d) ia măsuri pentru prevenirea violenţei fizice exercitate în timpul pregătirii sportivilor.

    (3) Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului.

    ART. 86

    (1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii şi tehnicienii îşi vor desfăşura activitatea pornind de la excluderea utilizării mijloacelor şi metodelor care sporesc în mod artificial performanţele sportive şi prejudiciază sănătatea sportivilor şi etica sportivă.

    (2) Pentru punerea în aplicare a politicii şi acţiunilor cuprinse în Programul naţional antidoping se înfiinţează Agenţia Naţională Antidoping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

———–

    Alin. (2) al <LLNK 12005   293 10 202  86 82>art. 86 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 293 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 octombrie 2005.

    (3) Agenţia Naţională Antidoping elaborează şi pune în aplicare Programul naţional antidoping, conform prevederilor Convenţiei antidoping a Consiliului Europei, Agenţiei Mondiale Antidoping şi Codului mondial antidoping. Programul naţional antidoping se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.

———–

    Alin. (3) al art. 86 a fost modificat de pct. 54 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (4) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale Antidoping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

———–

    Alin. (4) al art. 86 a fost introdus de pct. 55 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (5) Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping şi sancţiunile care se aplică pe linie de sport persoanelor dovedite că sunt implicate în cazuri de dopaj sunt în conformitate cu reglementările federaţiilor sportive internaţionale, ale Comitetului Internaţional Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping.

———–

    Alin. (5) al art. 86 a fost introdus de pct. 55 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    TITLUL XIV

    Sancţiuni

    ART. 87

    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

    ART. 88

    Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

    a) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de către organizatori a participării la competiţiile sportive oficiale înscrise în calendarele federaţiilor sportive naţionale pe ramuri de sport;

    b) participarea la activităţile sportive organizate a sportivilor care nu prezintă avizul medical, conform prevederilor art. 55;

    c) prezentarea unor declaraţii sau documente inexacte în baza cărora s-a operat înscrierea la competiţii potrivit prevederilor lit. a) este sancţionabilă cu amenda, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune;

    d) îngrădirea de către deţinătorii de baze sportive a accesului celor îndreptăţiţi să le utilizeze;

    e) organizarea manifestărilor sportive fără a asigura condiţiile prevăzute prin regulamentul federaţiei sportive naţionale respective;

    f) administrarea necorespunzătoare a bazelor şi a instalaţiilor sportive de către deţinătorii acestora sau de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosinţa asupra lor, sancţionabilă cu amenda, potrivit legii, dacă fapta nu constituie infracţiune;

    g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele şi autorizaţiile de funcţionare;

    h) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale Ministerului Tineretului şi Sportului.

    i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic către Comitetul Olimpic Român;

———–

    Litera i) a art. 88 a fost introdusă de pct. 56 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    j) neînregistrarea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive;

———–

    Litera j) a art. 88 a fost introdusă de pct. 56 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g).

———–

    Litera k) a art. 88 a fost introdusă de pct. 56 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    l) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (4).

———–

    Litera l) a art. 88 a fost introdusă de pct. 4 al <LLNK 12009    34 10 202   0 42>art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

    ART. 88^1

    În situaţii deosebite de încălcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agenţia Naţională pentru Sport poate dispune convocarea adunării generale extraordinare pentru structurile de utilitate publică.

———–

    Art. 88^1 a fost introdus de pct. 57 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 89

    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 88, săvârşite de persoanele fizice şi persoanele juridice, se sancţionează după cum urmează:

    a) cu amendă de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. a)-c);

    b) cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 900 lei la 3.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j) şi l);

———–

    Litera b) a alin. (1) al art. 89 a fost modificată de pct. 5 al <LLNK 12009    34 10 202   0 42>art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

    c) cu amendă de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) şi h);

    d) cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. k).

———–

    Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 58 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    (2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 90

    În cazul săvârşirii repetate a contravenţiilor prevăzute la art. 88, pe lângă amenda se vor aplica şi sancţiunile specifice autorităţii disciplinare în sport, stabilite potrivit prevederilor art. 47.

    ART. 91

    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 89 se fac de:

    a) personalul autorizat din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport;

———–

    Litera a) a alin. (1) al art. 91 a fost modificată de pct. 59 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    b) directorii direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene sau/şi a municipiului Bucureşti, pentru structurile sportive din raza administrativ-teritorială aferentă;

    c) alte persoane împuternicite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

    (2) Persoanele autorizate prevăzute la alin. (1) constată încălcările legii şi aplică sancţiuni în raport cu gravitatea lor, pe bază de proces-verbal. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv al direcţiilor de sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.

———–

    Alin. (2) al art. 91 a fost modificat de pct. 60 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 92

    (1) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile prevederile <LLNK 12001     2130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

    (2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 78^1 şi 79 de către autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive, prin schimbarea destinaţiilor acestora, se sancţionează prin reîntoarcerea de drept a bazelor şi/sau instalaţiilor sportive în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

———–

    Art. 92 a fost modificat de pct. 61 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 93

    Nerespectarea dispoziţiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) şi ale art. 42 alin. (7) determina nulitatea actului de înfiinţare a structurii sportive în culpa.

    TITLUL XV

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

<LLNK810000062828000001>    ART. 94*)

    În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi structurile sportive existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia.

<LLNK820000062828100001>

┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . <LLNK 12001     0120 3<   0 35>REGULAMENT               13/09/2001

    CAP. 12

    Dispoziţii finale

    ART. 53

    (1) Sumele de la bugetul de stat şi de la bugetele locale destinate finanţării programelor sportive de utilitate publica ale structurilor sportive de drept privat sunt aprobate prin legea bugetară anuala şi bugetele locale şi sunt prevăzute distinct în bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, după caz, la titlul “Transferuri”.

    (2) In cazul în care legea anuala a bugetului de stat şi bugetele locale nu au fost aprobate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, finanţarea programelor sportive de utilitate publica ale structurilor sportive de drept privat, pana la aprobarea bugetului de stat şi a bugetelor locale, se realizează, pe baza de contract, în limita creditelor bugetare repartizate ordonatorilor principali de credite, conform legii.

    ART. 54

    (1) Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aproba programele sportive de utilitate publica, contractul-cadru, criteriile şi condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept privat.

    (2) Numărul de posturi ce se poate finanta de la bugetul de stat pentru federaţiile sportive naţionale, în cadrul programelor sportive de utilitate publica, este prevăzut în contractele încheiate între acestea şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

    ART. 55

    (1) Propunerea federaţiei sportive naţionale privind condiţiile de practicare a profesionismului în ramura de sport respectiva se face în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiei internaţionale la care aceasta este afiliată şi vizează, după caz:

    a) cerinţele obţinerii licenţei de sportiv profesionist;

    b) cerinţele obţinerii licenţei de club profesionist;

    c) modul de organizare a competiţiei profesioniste.

    (2) Sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federaţiilor sportive naţionale în acest domeniu.

    ART. 56

    Cluburile sportive existente se pot transforma în societăţi comerciale sportive pe acţiuni în baza hotărârii adunării generale, cu avizul federaţiei sportive naţionale şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

    ART. 57

    (1) Ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, autonome.

    (2) Statutele şi regulamentele ligilor profesioniste se aproba de adunările generale şi se avizează în mod obligatoriu de federaţiile sportive naţionale şi de Ministerul Tineretului şi Sportului.

    ART. 58

    (1) Federaţiile sportive naţionale sunt obligate ca pana la data de 30 ianuarie a fiecărui an sa transmită Ministerului Tineretului şi Sportului rapoarte pentru anul precedent, care cuprind, în principal, date referitoare la activitatea sportiva, modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul încheiat cu ministerul.

    (2) De asemenea, după caz, la informaţiile menţionate la alin. (1) se vor adauga şi date referitoare la:

    a) modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care sunt afiliate;

    b) activitatea reprezentanţilor României aleşi în organismele internaţionale.

    ART. 59

    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura înregistrarea şi aducerea la zi a evidentei structurilor sportive, pe suport de hârtie şi electronic.

    (2) Ministerul Tineretului şi Sportului va lua măsuri pentru dotarea cu mijloacele tehnice necesare informatizarii sistemului de evidenta a structurilor sportive.

    ART. 60

    Ordinele cu caracter normativ emise de ministrul tineretului şi sportului în aplicarea prezentului regulament se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

└──────────────────────────────────────

──────────

    *) Notă CTCE:

    Conform articolului unic din <LLNK 12000   240180 301   0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 240 din 24 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000, termenul prevăzut la <LLNK 12000    69 10 202  94 59>art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se proroga la data de 31 decembrie 2001.

──────────

    ART. 95

    Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile <LLNK 12000    26130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 11990    31 11 201   0 17>Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale <LLNK 11954    31 30 801   0 22>Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice.

———–

    Art. 95 a fost modificat de pct. 62 al <LLNK 12004   472 10 202   0 45>art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

    ART. 96

    În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi propune spre aprobare Guvernului regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.

    ART. 97

    (1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

            PREŞEDINTELE CAMEREI

                DEPUTAŢILOR

              ION DIACONESCU

    Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

         p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

            ULM NICOLAE SPINEANU

    ANEXA 1

                      DEFINIŢII

    În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

    a) baza sportivă – amenajare specifica ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate activităţii de educaţie fizică şi sport;

    b) Registrul sportiv – document care evidenţiază situaţia înregistrării structurilor sportului în ordine cronologică şi care are doua componente: subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică şi subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică;

    c) Certificat de identitate sportivă – act oficial prin care se atesta calitatea de structura sportivă;

    d) licenţa de sportiv profesionist – document care atesta existenta unui raport juridic determinat între un sportiv şi un club sportiv profesionist şi care este eliberat de o federaţie sportivă naţională;

    e) oficiali sportivi – persoanele a căror activitate conduce la organizarea şi administrarea activităţii sportive de agrement, recreative şi competiţionale, aflate în relaţie cu structura sportivă pe baza de contract de muncă, convenţie civilă de prestări de servicii sau voluntariat.

                          ——