Anunt Program National de Formare

Direcția pentru Sport și Tineret Vâlcea – DJST , organizează,în cadrul proiectului “Program național de formare“ în luna septembrie , activitatea de selecție a 25 de tineri , pentru a participa , în luna octombrie/noiembrie la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale. Calendarul de selecție este 2- LA NIVEL NAȚIONAL, EXCEPȚIE MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI JUDEȚUL ILFOV (25 de locuri disponibile pentru fiecare județ) 4 septembrie – apariția anunțului de participare pe site-ul DJST, MTS și pe rețelele de socializare. În situația în care o direcție nu are site sau acesta nu funcționează se vor transmite e-mailuri la colaboratori și se va face obligatoriu promovarea pe rețelele de socializare; 11-18 septembrie 2017- depunerea aplicațiilor; 19- 20 septembrie 2017- analiza aplicațiilor; 21 septembrie afișarea rezultatelor (la nivelnațional pe site-ul DJST, excepție municipiul București și județul Ilfov pentru care selecția se va realiza de către Ministerul Tineretului și Sportului- MTS și rezultatele se vor publica pe site-ul MTS); 22 septembrie 2017 – depunerea contestațiilor (acestea se depun pe adresa programe.tineret@mts.ro); 25-26 septembrie 2017- analiza contestațiilor; 27 septembrie 2017 afișarea rezultatelor contestațiilor pe site-ul MTS și publicarea rezultatelor finale pe site-urile direcțiilor și pe site-ul MTS, după caz.