România în Mișcare!

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Valcea, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, își dorește să faciliteze accesul la practicarea sportului organizat pentru cetățenii români, indiferent de varstă, gen sau de profilul socioeconomic.

            În acest sens Ministerul Tineretului și Sportului a emis Ordinul nr. 445/2018 privind aprobarea Programului național de utilitate publică “Romania în mișcare”, de interes pentru Direcțiile județene de Sport si Tineret, implicit D.J.S.T. Vâlcea.

Beneficiarii Programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale începand cu vârsta de 6 ani, în egală măsura femei și barbati/fete și băieți, din mediul urban și rural, persoane cu oportunități reduse și cu dizabilități.

Programul “România în mișcare” este format din trei subprograme, după cum urmează: “Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, concurs de proiecte sportive la nivel județean, “Calendar competițional”, susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean, și “Sport pentru sănătate”, sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând cu elevi din clasa I până la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, cu finalizare la nivel național.

 

Obiectivele generale ale Programului sunt următoarele:

–  creșterea numărului de participanți din randul populației generale la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România;

–  creșterea gradului de participare la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România pentru persoanele din mediul rural, cu oportunități reduse din punct de vedere socioeconomic și cu dizabilități;

–  creșterea numărului de participanți din rândul populației școlare din România la competițiile sportive destinate sistemului școlar;

– creșterea numărului de evenimente și acțiuni cu caracter sportiv de nivel județean;

–  stimularea activităților de voluntariat ca instrument de susținere și promovare a structurilor sportive de la nivel local;

–  creșterea gradului de constientizare a populației cu privire la beneficiile și oportunitățile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive;

–  întărirea capacității structurilor sportive de a selecționa sportivi din rândul tuturor categoriilor de vârstă începand cu 6 ani;

–  diversificarea surselor de finanțare a structurilor sportive din România.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea va elabora propriul regulament de competiții, ținând cont de următoarele elemente:

  1. a) se va urmări atragerea a minimum 5.000 de elevi la nivelul județului, pe parcursul anului;
  2. b) cel putin 60% din numărul total al elevilor participanți vor proveni din localități sub 10.000 de locuitori;
  3. c) se vor organiza competiții pentru minimum 3 ramuri sportive (dintre care 2 sporturi – jocuri sportive și un sport – sport individual, în funcție de tradiție, baza materială, potențialul uman și financiar și de numărul de structuri sportive legal constituite).

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, va organiza și premia câștigătorii etapelor pe centru metodic și faza finală pe județ și va desemna participanții pentru faza finală pe țară, iar premierea câștigătorilor la faza finală pe țară va fi realizată de Ministerul Tineretului și Sportului.

Detalii suplimentare se pot găsi la : http://djstvalcea.ro/romania-in-miscare/