Informațiile de interes public – Legea nr.544 din 12 octombrie 2001

Baza legală

Informaţie de interes public

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

(Art. 2 litera b,
Legea nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public)

Informaţii exceptate

„Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:
a. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
d. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. „

(Art. 12, alineatul 1,
Legea nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public)

A. Informaţii furnizate din oficiu – informaţii pe care instituţia publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens

„Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f. programele şi strategiile proprii;
g. lista cuprinzând documentele de interes public;
h. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.”

(Art. 5, alineatul 1,
Legea nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public)

B. Informaţii furnizate la cerere, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu – informaţii obţinute în urma unei solicitări adresată în scris sau verbal

„Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public.”

( Art. 20, alineatul 2,
Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public)

„Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a.  autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b. informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

(Art. 6, alineatele 2 şi 3,
Legea nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public)

Informaţiile de interes public furnizate la cerere se pot obţine:

  • verbal, adresându-vă structurilor responsabile de informarea publică directă sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc; dacă nu este posibil acest lucru, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris.

  • în scris, pe suport de hârtie sau electronicPentru a solicita informaţii de interes public, în baza prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, vă puteţi adresa persoanei responsabile de informarea publică desemnată la nivelul instituţiei. Pentru aceasta, descărcaţi formularul-tip pentru cererea de informaţii de interes public , completaţi rubricile şi trimiteţi-l prin fax, poştă sau email, pe adresele indicate. Cererea poate fi depusă şi direct la Secretariatul Agenţiei Naţionale Antidrog. În momentul receptării cererii, aceasta va căpăta nr. de înregistrare şi va fi tratată conform prevederilor legale în vigoare.

  • în cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public v-a fost încălcat (răspuns negativ la cererea de informaţii de interes public sau nerespectarea termenelor legale privind furnizarea răspunsului), vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă directorului Agenţiei Naţionale Antidrog, completând unul dintre cele două modele de formulare de mai jos, funcţie de situaţia în care vă aflaţi:

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1), în cazul primirii unui răspuns negativ la solicitarea dvs.

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2), în cazul nerespectării termenelor legale privind furnizarea răspunsului la solicitarea dvs.

Expert Superior

Poenaru Irinel

Tel: 0250. 734.314
Fax: 0250.734.314
E-mail:djst.valcea@mts.ro
Adresa: B-dul Nicolae Balceascu nr. 24, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea

Audiențe

Director Executiv

Prof. Marinescu Bogdan

Luni intre orele 10.00 – 12.00

Marti intre orele 10.00 – 12.00

Miercuri intre orele 10.00 – 12.00

Joi intre orele 10.00 – 12.00

Vineri intre orele 10.00 – 12.00

 

Program cu publicul

Luni – 09.00-15.00

Marti – 09.00-15.00

Miercuri – 09.00-15.00

Joi – 09.00-15.00

Vineri  – 09.00-13.00

CERERE – TIP 544

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2019/05/CERERE-TIP-544-.doc

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 1

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2019/09/RECLAMATIE-ADMINISTRATIVA-1-.doc

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 2

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2019/09/RECLAMAtIE-ADMINISTRATIVA-2.doc